WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Історія розвитку ПК фірми IBM та його клонів - Реферат

Історія розвитку ПК фірми IBM та його клонів - Реферат

дискеті ємністю 1.2М можна записати книгу об'ємом 600 сторінок, а на жорсткому диску ємністю 40М - 40 книжок об'ємом по 500 сторінок у кожній.
В інформатиці поряд з двійковою системою числення (вона використовує тільки цифри 0 та 1) часто застосовують також восьмеричну ташістнадцятеричну системи числення. У 8-ричній системі числа утворюються за допомогою цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а у 16-ричній - цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (тут символи A, B, C, D, E, F розглядаються саме як цифри). В загальному випадку для кожного числа треба ще додавати інформацію, в якій системі числення воно записане. Після цього, у разі потреби, нескладно перевести запис числа з однієї системи в іншу. У таблиці, що наводиться нижче, наведені деякі приклади. Тут Dec означає десяткове число, Bin - двійкове, Oct - восьмеричне, Hex - шістнадцятеричне.
Dec Bin Oct Hex
0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
... ... ... ...
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
... ... ... ...
15 1111 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
... ... ... ...
Але ж врешті-решт людина спілкується з комп'ютером не за допомогою двійкових чисел!
Символи в ПК
Коли ви спілкуєтесь з комп'ютером, ви вводите якісь команди, інформацію з клавіатури рідною (українською) мовою, або англійською (оскільки комп'ютер придумали американці), і одержуєте повідомлення на екрані монітора тими ж самими мовами. А як же здійснюється перетворення з двійкових чисел до загально прийнятої мови? Для цього існує декілька стандартів переведення байтів (послідовностей восьми 0 та 1) у зрозумілу людині мову. Один з них зветься ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Американський стандартний код для обміну інформацією). Цей стандарт є одним з найпоширеніших для ПК. У ньому кожному байту відповідає якийсь символ. Історично склалося, що ASCII-коди записуються у дві таблиці: основну та розширену. Ці таблиці наводяться нижче. У кожній клітинці таблиць даються символи та їх десяткові коди.
Перша з таблиць є стандартною для всiх IBM-сумiсних ПК, i, взагалi кажучи, власно стандарт ASCII має лише 128 символiв, якi наведенi тут. У другiй, розширенiй таблицi наведенi наступнi 128 кодiв, значна частина яких використовується для зображення символiв нацiональних алфавiтiв. Крiм того тут розмiщенi символи так званої "псевдографiки", якi дають можливiсть утворювати рiзноманiтнi рамки, таблицi тощо в текстовому режимi роботи екрана монiтора, а також деякi математичнi символи.
Основна таблиця ASCII
000
001
O 002
O 003
*
004
*
005
*
006
*
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
> 017
< 018
c 019
!! 020
021
§
022
023
c 024
*
025
*
026
*
027
*
028
029
030
*
031
*
032
033
! 034
" 035
# 036
$ 037
% 038
& 039
' 040
( 041
) 042
*
043
+ 044
, 045
*
046
. 047
/
048
0 049
1 050
2 051
3 052
4 053
5 054
6 055
7 056
8 057
9 058
: 059
; 060
063
?
064
@ 065
A 066
B 067
C 068
D 069
E 070
F 071
G 072
H 073
I 074
J 075
K 076
L 077
M 078
N 079
O
080
P 081
Q 082
R 083
S 084
T 085
U 086
V 087
W 088
X 089
Y 090
Z 091
[ 092
093
] 094
^ 095
_
096
` 097
a 098
b 099
c 100
d 101
e 102
f 103
g 104
h 105
i 106
j 107
k 108
l 109
m 110
n 111
o
112
p 113
q 114
r 115
s 116
t 117
u 118
v 119
w 120
x 121
y 122
z 123
{ 124
: 125
} 126
~ 127
Розширена таблиця ASCII (альтернативне кодування)
128
А 129
Б 130
В 131
Г 132
Д 133
Е 134
Ж 135
З 136
И 137
Й 138
К 139
Л 140
М 141
Н 142
О 143
П
144
Р 145
С 146
Т 147
У 148
Ф 149
Х 150
Ц 151
Ч 152
Ш 153
Щ 154
Ъ
155
Ы
156
Ь 157
Э
158
Ю 159
Я
160
а 161
б 162
в 163
г 164
д 165
е 166
ж 167
з 168
и 169
й 170
к 171
л 172
м 173
н 174
о 175
п
176
°
177
±
178
?
179
?
180
?
181
µ
182
183
·
184
?
185
?
186
?
187
"
188
?
189
?
190
?
191
?
192
?
193
?
194
?
195
?
196
?
197
?
198
?
199
?
200
?
201
?
202
?
203
?
204
?
205
?
206
?
207
?
208
?
209
?
210
?
211
?
212
?
213
?
214
?
215
?
216
?
217
?
218
?
219
?
220
?
221
?
222
?
223
?
224
р 225
с 226
т 227
у 228
ф 229
х 230
ц 231
ч 232
ш 233
щ 234
ъ
235
ы
236
ь 237
э
238
ю 239
я
240
Ё
241
ё
242
Є
243
є
244
Ї
245
ї
246
Ў
247
ў
248
°
249
*
250
·
251
*
252

253
¤
254
?
255
Зауважимо, що раніше існувало декілька способів кодування кирилиці у розширеній таблиці ASCII-кодів (main, alternative, bulgarian та ін.). Це призводило до багатьох незручностей у роботі, тому врешті-решт стали використовувати один варіант - alternative (альтернативний).
Якщо подивитись на першi 32 символи основної таблицi ASCII, то можна побачити, що вони мають цiкаве зображення. В деяких випадках цi символи дiйсно використовуються як графiчнi. Однак, основне призначення цих символiв iнше. А саме, вони є керуючими при роботi з принтером, модемом тощо.
Бiльшiсть символiв, що мiстяться в таблицях, вводяться беспосереднiм натисканням вiдповiдних клавiш клавiатури. Iснує багато способiв введення кожного з символiв ASCII-таблицi. Можливо найпростiший з них пов'язаний з використанням програми ASCII.COM. Ця програма пiсля виконання стає резидентною в пам'ятi ПК i може бути викликана натисканням клавiш Alt+Del, пiсля чого ви можете вибрати будь-який iз символiв у таблицi, що з'являється на екранi. Другий iз способiв - так зване "Alt-введення", про яке ми скажемо далі при вивченнi клавiатури ПК.

 
 

Цікаве

Загрузка...