WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Команди DOS - Реферат

Команди DOS - Реферат

[[drive:]path[;...]]
[drive:]path Визначає диск, директорію та піддиректорії, що додаються до альтернативних шляхів пошуку.
; Розділяє альтернативнішляхі пошуку.
Щоб вивести встановлені шляхи пошуку, виконайте PATH.
Щоб вилучити встановлені шляхи пошуку, виконайте PATH ;.
PROMPT
Змінює підказку MS-DOS у командному рядку.
PROMPT [text]
text Визначає будь-який текст та інформацію, яку ви хочете включити до системної підказки. У наступному списку наводяться символи, комбінації яких ви можете використовувати у системній підказці, та їх значення.
$Q = (знак рівності),
$$ $ (знак долара),
$T Поточний час,
$D Поточна дата,
$P Поточні диск та шлях,
$V Номер версії MS-DOS,
$N Поточний диск,
$G > (знак більше),
$L < (знак менше),
$B | (потік),
$_ Переведення_каретки-повернення_рядка (ENTER-LINEFEED),
$E ASCII-код Escape (27-й код),
$H Пропуск назад (Backspace) - забивання попереднього символу.
RENAME (REN)
Зміна імені файла (файлів), що задані, - перейменування.
RENAME [drive:][path]filename1 filename2 або
REN [drive:][path]filename1 filename2
[drive:][path]filename1 Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що перейменовуються.
filename2 Визначає нові імена файла, або множини файлів, якщо використовуються шаблони (маски) MS-DOS. (Ви не можете визначити новий диск або шлях.)
RMDIR (RD)
Видаляє (знищує) порожню директорію.
RMDIR [drive:]path або RD [drive:]path
[drive:]path Визначає місцеположення та ім'я директорії, що видаляється.
SET
Виводить, встановлює або видаляє змінні оточення (environment variables) MS-DOS.
Змінні оточення використовують всі програми, що працюють під управлінням MS-DOS, якщо тільки в них є посилання на ці змінні. При цьому змінні приймають задані командою SET значення. Команда SET найчастіше використовується у файлах AUTOEXEC.BAT або CONFIG.SYS.
SET [variable=[string]]
variable Визначає змінну, яку ви хочете встановити або модифікувати.
string Визначає рядок, який ви хочете пов'язати із заданою змінною.
Щоб вивести поточні установлення оточення, виконайте SET.
TIME
Виводить або змінює системний час.
TIME [hours:[minutes[:seconds[.hundredths]]][A|P]]
hours Визначає години (hours). Можливі значення: 0-23.
minutes Визначає хвилини (minutes). Можливі значення: 0-59.
seconds Визначає секунди (seconds). Можливі значення: 0-59.
hundredths Визначає соті частки (hundredths) секунд. Можливі значення: 0-99.
A|P Визначає A.M (опівдні) або P.M (ополудні) для 12-годинного формату часу.
Щоб вивести поточний час, виконайте TIME.
TYPE
Виводить вміст текстового файла (проглядає файл).
TYPE [drive:][path]filename
[drive:][path]filename Визначає місцеположення та ім'я файла, що проглядається.
VER
Виводить номер версії MS-DOS.
VERIFY
Перевіряє правильність при записі файлів (режим ON), або виводить стан перевірки (ON - увімкнений, OFF - вимкнутий).
VERIFY [ON|OFF]
ON|OFF Вмикає (ON) або вимикає (OFF) перевірку.
Щоб вивести стан перевірки, виконайте VERIFY.
VOL
Виводить мітку тому (volume label) диска та серійний номер диска, якщо він є.
VOL [drive:]
drive: Визначає диск, для якого ви хочете вивести мітку тому та серійний номер диска.
Зовнішні (транзитні) команди DOS
APPEND
Дозволяє програмам відкривати файли даних у визначених директоріях так, начебто вони знаходяться у поточній директорії. Аналогічна за дією команді PATH для виконуваних файлів (програм).
APPEND [[drive:]path[;...]] [/X[:ON | :OFF]] [/PATH:ON | /PATH:OFF] [/E]
APPEND ;
[drive:]path Визначає дисковод та директорію, що додаються до альтернативних шляхів пошуку.
/X:ON Застосовує додані директорії при пошуку та виконанні файла.
/X:OFF Застосовує додані директорії лише при потребі відкрити файли. Параметр /X:OFF встановлюється за умовчанням.
/PATH:ON Застосовує додані директорії до файлів, для яких вже визначений шлях. Параметр /PATH:ON встановлюється за умовчанням.
/PATH:OFF Протилежне за дією до параметра /PATH:ON.
/E Зберігає копію списку доданих (appended) директорій у змінній оточення під іменем APPEND. Параметр /E може бути використаний лише один раз після завантаження системи.
Виконайте APPEND ; для видалення списку додаваємих директорій.
Виконайте APPEND без параметрів для проглядання списку додаваємих директорій.
ATTRIB
Виводить на екран або змінює атрибути файлів.
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:][path]filename] [/S]
+ Встановлює атрибут.
- Знімає атрибут.
R Атрибут файла "Тільки для читання" (Read-only).
A Атрибут файла "Архівний" (Archive).
S Атрибут файла "Системний" (System).
H Атрибут файла "Прихований" (Hidden).
/S Росповсюджує дію команди на всі піддиректорії вибраного шляху.
CHKDSK
Перевіряє диск та виводить на екран звіт про його стан.
CHKDSK [drive:][[path]filename] [/F] [/V]
[drive:][path] Визначає диск та директорію, що перевіряються.
filename Визначає файл(и) для перевірки їх фрагментації.
/F Виправляє помилки на диску.
/V Виводить на екран повний шлях та ім'я кожного файла на диску.
Виконайте CHKDSK без параметрів для перевірки поточного диска.
COMMAND
Запускає нову копію командного інтерпретатора MS-DOS.
COMMAND [[drive:]path] [device] [/E:nnnnn] [/P] [/[C|K] command] [/MSG]
[drive:]path Визначає директорію, що містить файл COMMAND.COM.
device Визначає пристрій, що використовується для введення та виведення команд.
/E:nnnnn Встановлює розмір оточення (environment) у nnnnn байтів.
/P Робить новий командний інтерпретатор незмінним, постійним (вихід з нього за командою EXIT - неможливий).
/C command Дозволяє виконати обрану команду та повернутися до старого командного інтерпретатора.
/K command Дозволяє виконати обрану команду та продовжити.
/MSG Зберігає всі повідомлення про помилки у пам'яті (потребує також параметра /P).
DBLSPACE
Створює або конфігурує компресовані диски з подвоєнням їх об'єму (DoubleSpace compressed drives).
DBLSPACE /CHKDSK [/F] [drive:]
DBLSPACE /COMPRESS drive: [/F] [/NEWDRIVE=drive2:] [/RESERVE=size]
DBLSPACE /CREATE drive: [/NEWDRIVE=drive2:] [/SIZE=size | /RESERVE=size]
DBLSPACE /DEFRAGMENT [/F] [drive:]
DBLSPACE /DELETE drive:
DBLSPACE /FORMAT drive:
DBLSPACE [/INFO] drive:
DBLSPACE /LIST
DBLSPACE /MOUNT[=sss] [drive:] [/NEWDRIVE=drive2:]
DBLSPACE /RATIO[=r.r] [drive: | /ALL]
DBLSPACE /SIZE[=size | /RESERVE=size] [drive:]
DBLSPACE /UNMOUNT [drive:]
Щоб встановити DoubleSpace або використати програму DoubleSpace для

 
 

Цікаве

Загрузка...