WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Засоби та принципи програмування на Ліспі - Реферат

Засоби та принципи програмування на Ліспі - Реферат


Реферат на тему:
Засоби та принципи програмування на Ліспі
1. Контрольні конструкції
MuLisp використовує неявну форму PROGN для обчислення форм, які складають тіло функції. Окрім того, інтерпретатор muLіsp розпізнає в тілі функції неявні COND конструкції. Неявні COND-и роблять визначення функцій читабельними, короткими та ефективними. Спеціальні форми забезпечують контроль за обчисленням форм в процесі виконання програм. Розглянемо деякі контрольні інструкції.
1. QUOTE повертає об'єкт без його обчислення. QUOTE може використовуватися для запобігання обчислення значень констант, які передаються як аргумент функції, що обчислюється.
$ (SETQ a 125)
$ a $ (QUOTE a) $ (CAR (CONS 4 7)) $ (CAR '(CONS 4 7))
125 a 4 CONS
2. LOOP ... Повторно обчислює форми у послідовному порядку доти, поки не зустрінеться неявний COND з предикатом, не рівним NIL. Розглянемо функцію LENGTH обчислення довжини списку. В першому стовпчику запропоновано рекурсивний, в лівому - нерекурсивний варіант програми.
(DEFUN LENGTHr (lst) (DEFUN LENGTH (lst)
((NULL lst) 0) (SETQ ct 0)
(+ 1 (LENGTHr (CDR lst))) ) (LOOP
((NULL lst) ct)
(SETQ lst (CDR lst) ct (+ 1 ct)) ) )
3. IF [THEN] [ELSE] Якщо значення предиката не дорівнює NIL, то видається [THEN] форма, інакше видається [ELSE] форма.
$ (IF (EQL 'r 'r) (CAR '(q w e r t y)) (CDR '(q w e r t y))) - q
$ (IF (EQL 'r 'w) (CAR '(q w e r t y)) (CDR '(q w e r t y))) - (w e r t y)
4. IDENTITY Повертає об'єкт без жодних змін. Ця функція застосовується для використання змінних як предикатів в умовних виразах.
5. PROGN ... Послідовно обчислює форми та повертає результат обчислення формиN.
6. PROG1 ... Послідовно обчислює форми та повертає результат обчислення форми1. Функцію використовують для того, щоб вводити допоміжні змінні для збереження результатів в процесі обчислення інших виразів.
$ (SETQ a '(q w e r t y))
$ (PROG1 (CAR a) (SETQ a (CDR a)))
q
$ a
(w e r t y)
7. COND ... Обчислює CAR кожної COND форми доти, доки не зустрінеться деяке значення, відмінне від NIL, або доки всі предикати не будуть обчислені. В першому випадку COND обчислює CDR елемент cons - форми з предикатом, який не дорівнює NIL, як тіло функції, використовуючи неявну функцію PROGN. Якщо CDR - елемент COND форми, яка не дорівнює NIL, є порожнім, то повертається значення предиката. Якщо обчислені всі предикати та всі вони повернули NIL, то COND повертає NIL.
8. COMMENT Ігнорує свої аргументи та повертає NIL. Визначає засіб включення коментарів безпосередньо у визначені функції.
9. RETURN Зупиняє виконання функції, яка містить RETURN, звільняє стек та повертає об'єкт в ролі свого значення.
10. RESTART Закриває всі відкриті файли, відмовляється від поточного середовища та ініціює нову систему muLisp. Всі зв'язки між змінними, функції користувача та значення властивостей поточного середовища знищуються.
11. SYSTEM Закриває всі відкриті файли, завершує виконання muLisp та повертає керування операційній системі.
12. EXECUTE Зупиняється робота системи muLisp, передається керування програмі з командним рядком. EXECUTE повертає код виходу з програми або NIL, якщо не знайдена.
$ (EXECUTE "command.com" "/c dir c:")
2. Обчислення рекурсивних функцій
1. Факторіалом числа n називається число (позначається n!), яке рекурсивно визначається наступним чином:
0! = 1
N! = N*(N-1)! якщо N>0.
$ (DEFUN FACTORIAL (n) $ (FACTORIAL 10)
((ZEROP n) 1) 3628800
(* n (FACTORIAL (- n 1))) )
Якщо в рекурсивній програмі аргументом буде велике число, то може виникнути переповнення стеку. Використовуючи команду циклу LOOP можна уникнути рекурсивного виклику. Наступна функція буде більш ефективною:
$ (DEFUN FACTORIAL1 (n rslt) $ (FACTORIAL1 10)
(SETQ rslt 1) 3628800
(LOOP
((ZEROP n) rslt ) $ (FACTORIAL 0 a)
(SETQ rslt (* n rslt)) 1
(SETQ n (- n 1)) ) )
2. Послідовність чисел, кожен елемент якої дорівнює сумі двох попередніх, а перші два елементи дорівнюють 1, називається послідовністю Фібоначчі. N-те число послідовності Фібоначчі F(N) може бути знайдене за рекурсивною формулою:
F(0)=1, F(1)=1, F(N) = F(N-1) + F(N-2).
$ (DEFUN FIBON (n) $ (FIBON 20)
((<= n 1) 1) 10946
(+ (FIBON (- n 1)) (FIBON (- n 2))) )
Визначена таким чином функція не є ефективною, оскільки для обчислення N-ого числа Фібоначчі необхідно обчислити (N-2) число Фібоначчі двічі, (N-3) - тричі і так далі. Визначимо функцію FIB з трьома аргументами, останні два з яких при виклику функції повинні дорівнювати відповідно F(0) та 0).
$ (DEFUN FIB (n f1 f2) $ (FIB 20 1 0)
((ZEROP n) f1) 10946
(FIB (- n 1) (+ f1 f2) f1) )
3. Обробка масивів
В Ліспі є поняття списку, але немає поняття масиву. Масиви можна емулювати за допомогою списків. Для цього необхідно написати функції конструювання масивів, доступу до елемента масива, та зміни значення елемента масива. Розглянемо цю техніку на прикладі.
Задача. В масивах a:array [0..k] of integer та b:array [0..l] of integer зберігаються коефіцієнти двох многочленів степеней k та l. Заповнити масив c:array[0..m] of integer коефіцієнтами їх добутку. Числа k,l,m - натуральні, m=k+l. Елемент масива з індексом i містить коефіцієнт при x в степені i.
Розв'язок. Розв'язок цієї задачі на Паскалі має наступний вигляд:
for i := 0 to m do c[i] := 0;
for i := 0 to k do
for j := 0 to l do
c[i+j] := c[i+j] + a[i] * b[j];
Масиви коефіцієнтів многочлена представлятимемо списком відповідної довжини. Нехай lst1 та lst2 - списки коефіцієнтів заданих в умові многочленів. Нехай функція (MULTPOL lst1 lst2) повертає список коефіцієнтів добутку вихідних многочленів. Наприклад, вихідні многочлени (x3+2x2+1) та (x2-4x-1) зададуться списками lst1 = (1 2 0 1), lst2 = (1 -4 -1). Результатом їх множення буде многочлен x5 - 2x4 - 9x3 - x2 - 4x -1, який представиться списком lst3 = (1 -2 -9 -1 -4 -1). Спочатку нам необхідно знайти значення k та l (якщо ми не передаємо їх як аргументи). Для цього необхідно просто знайти довжину списків lst1 та lst2. Це зробить функція (LENGTH lst):
(DEFUN LENGTH (lst) (DEFUN GEN0 (n)
((NULL lst) 0) ((ZEROP n) NIL)
(+ 1 (LENGTH (CDR lst))) ) (CONS 0 (GEN0 (- n 1))) )
Знаючи довжини списків lst1 та lst2 (k та l відповідно), ми знаємо довжину результуючого списку lst3 (m=k+l). Необхідно згенерувати список lst3, який складається з m елементів, кожний з яких дорівнює 0. Це зробить функція (GEN0 n).
Функція (mas lst n) повертає n-ий елемент списку lst. Функція (CHANGE lst n value) повертає список lst, в якому n-ий елемент набув значення value.
(DEFUN MAS (lst n)
((ZEROP n) (CAR lst))
(MAS (CDR lst) (- n 1)) )
(DEFUN CHANGE (lst n

 
 

Цікаве

Загрузка...