WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Microsoft Excel 97 - Курсова робота

Microsoft Excel 97 - Курсова робота

діалогове вікно Сохранение документа. У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти книгу. У полі прихованого переліку Тип файла - формат, в якому буде збережено книгу. У полі Имяфайла потрібно увести ім'я книги й натиснути кнопку Сохранить.
При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, книга автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти книгу під іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з'являється вікно Сохранение документа.
Закриття робочої книги
Для закриття книги необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або натиснути кнопку r вікна книги.
Завершення роботи з Microsoft Excel
Для завершення роботи з Microsoft Excel необхідно закрити вікно програми.
Робота з формулами
Основні відомості
Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на вічко й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься у вічку, де знаходиться формула. Формула починається зі знаку рівняння "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, -, *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.
Приклади формул: =(А4+В8)*С6, =F7*С14+B12.
Константи - текстові або числові значення, що уводяться у вічко і не можуть змінюватися під час обчислень.
Посилання на вічко або групу вічок - спосіб, яким можна зазначити конкретне вічко або декілька вічок. Посилання на окреме вічко - його координати. Значення порожнього вічка дорівнює нулю.
Посилання на вічка бувають двох типів:
відносні, коли вічка позначаються відносним зсувом від вічка з формулою (наприклад: F7).
абсолютні, коли вічка позначають координатами таблиці в сполученні зі знаком $ (наприклад: $F$7).
Комбінація попередніх типів (наприклад: F$7).
При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір переміщення.
Для звертання до групи вічок використовують спеціальні символи:
: (двокрапка) - формує звертання до вічок, що знаходяться між двома операндами. Наприклад: С4:С7 звертається до вічок С4, С5, С6, С7.
; (крапка з комою) - позначає об'єднання вічок. Наприклад, D2:D4;D6:D8 - звертання до вічок D2, D3, D4, D6, D7, D8.
Для уведення формули у вічко потрібно увести знак '=' і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у вічку з'явиться результат обчислення. Формула з'являється в рядку редагування при виділенні вічка, що містить формулу.
Функції
Функціями в Microsoft Excel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для розв'язання визначеної задачі. Функції в Microsoft Excel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси вічок.
Наприклад:
=СУММ(А5:А9) - сума вічок А5, А6, А7, А8, А9;
=СРЗНАЧ(G4:G6) - середнє значення вічок G4, G5, G6.
Функції можуть входити одна в іншу, наприклад:
=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);
Для уведення функції у вічко необхідно:
1. виділити вічко для формули;
2. викликати Мастер функций за допомогою команди Функция меню Вставка або кнопки ;
3. у діалоговому вікні, що з'явилося (мал.6), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция;
4. натиснути кнопку ОК;
5. у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна увести аргументи функції (числові значення або посилання на вічка);
6. щоб не указувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку , яка знаходиться праворуч поля, і виділити мишею ділянку вічок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку , яка знаходиться під рядком формул;
7. натиснути ОК.
Уставити у вічко функцію суми СУММ можна за допомогою кнопки .
Мал.6
Масиви формул
Масиви формул зручно використовувати для уведення однотипних формул і обробки даних у вигляді таблиць. Наприклад, для обчислення модуля від чисел, розміщених у вічках B1, C1, D1, E1 замість уведення формул у кожне вічко можна увести одну формулу - масив для усіх вічок. Microsoft Excel додає навколо масиву формул фігурні дужки { }, по яким його можна відрізнити.
Для створення масиву формул необхідно:
1. виділити вічка, в яких повинен знаходитися масив формул (мал.7); увести формулу звичайним способом, вказавши в якості аргументів групу вічок-аргументів ABS(B1:E1);
2. у останньому вікні замість кнопки ОК натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.
Для редагування масиву формул потрібно:
1. виділити вічка, в яких знаходиться масив;
2. натиснути мишею усередині рядка редагування і відредагувати формулу;
3. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.
Мал.7
Повідомлення про помилки
Якщо формула у вічку не може бути правильно обчислена, Microsoft Excel виводить у вічко повідомлення про помилку. Якщо формула містить посилання на вічко, що містить значення помилки, то замість цієї формули також буде виводитися повідомлення про помилку.
Значення помилок:
#### - ширина вічка не дозволяє відобразити число в заданому форматі;
#ИМЯ? - Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі;
#ДЕЛ/0! - у формулі робиться спроба поділу на нуль;
#ЧИСЛО! - порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці;
#Н/Д - таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожнє вічко;
#ПУСТО! - невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних вічок;
#ССЫЛКА! - у формулі задане посилання на неіснуюче вічко;
#ЗНАЧ! - використаний неприпустимий тип аргументу.
Операції з елементами таблиці
Уставка елементів таблиці
Для уставки вічок слід виділити вічка, на місці яких будуть уставлені нові вічка. Вибрати команду Ячейки із меню Вставка. У діалоговому вікні, що з'явилося, (мал.8) вибрати тип елемента, що уставляється:
ячейки, со сдвигом вправо - уставити вічка, зсунувши усе праворуч;
ячейки, со сдвигом вниз - уставити вічка, зсунувши усе ліворуч;
строку - уставити рядок;
столбец - уставити стовпець.
Натиснути ОК.
Для уставки рядків або стовпців необхідно:
1. виділити рядки або стовпці, на місці яких будуть уставлені нові елементи;
2. у меню Вставка вибрати пункт Строки або Столбцы.
Видалення елементів таблиці
Для видалення елементів таблиці слід виділити їх і у меню Правка вибрати команду Удалить. Стовпці та рядки видаляються без запитів, а при видаленні вічок з'являється діалогове вікно, в

 
 

Цікаве

Загрузка...