WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основи роботи з системою комп'ютерної алгебри MathCAD - Курсова робота

Основи роботи з системою комп'ютерної алгебри MathCAD - Курсова робота

прокручується, з якого виберіть потрібне.
Якщо ви хочете виводити іншу кількість десяткових цифр у результаті обчислень, виконайте команду "Number" в меню "Format" та змініть число у полі "Displayed Precision" діалогового вікна, що з'являється при цьому.
Візьміть корінь квадратний та покажчик степені з арифметичної палітри та натисніть клавішу " ", щоб одержати відповідь. Для введення чотирьох основних арифметичних дій використовуйте клавіші "+", " ", " ", та "/" безпосередньо з клавіатури.
Ще декілька прикладів.
.
Функції та оператори Mathcad'а виконують дії з комплексними числами:
та фізичними одиницями:
.
Щоб побачити вбудовані одиниці, виконайте команду "Units" в меню "Insert".
Визначення власних змінних та функцій
Символ визначення ": " знаходиться в арифметичній палітрі (кнопка ) математичної панелі. Він також може бути введений натисканням клавіші з двокрапкою ":" на клавіатурі.
Коли ви зміните визначення якоїсь величини, Mathcad зразу переобчислить всі вирази, які залежать від неї.
Обчислення функцій та виразів у заданому діапазоні
Задайте діапазон зміни величини:
z: 0,.5..2.
Оператор діапазону ".." знаходиться в арифметичній палітрі (кнопка ) математичної панелі. Він також може бути введений натисканням клавіші з крапкою та комою ";" на клавіатурі. Щоб утворити таблицю, просто наберіть на клавіатурі z , f(z) і т. д. Змініть 2 у визначенні z на 4, щоб збільшити таблицю.
z f(z) exp(f(z)) z
0 0.25 0
0.5 0.206 0.615
1 0.12 1.128
1.5 0.015 1.523
2 -0.083 1.84
Побудова графіків функцій
Задайте діапазон зміни величини:
x: 0,.1..25
Для побудови системи координат використовуйте кнопку - "X-Y Plot" - палітри графіків (кнопка ) математичної панелі. Можна також натиснути клавішу "@" або Ctrl+2 на клавіатурі. Потім введіть у мітки-заповнювачі на осях OX та OY необхідні вирази. Можна вводити декілька виразів, відокремлюючи їх комами.
Візуалізація даних у дво- або тривимірному просторі
Приклад, наведений нижче, ілюструє, як Mathcad може автоматично інтерполювати 3-вимірний точковий графік деякою поверхнею. Один масив використаний на обох графіках. Графік ліворуч утворений з використанням команди "Graph/3D Scatter Plot" в меню "Insert". Графік праворуч утворений з використанням команди "Graph/Surface Plot" того ж меню. Ви можете використовувати також відповідні кнопки палітри графіків (кнопка ) математичної панелі.
Обчислення сум та інтегралів
За допомогою курсора-хреста вкажіть місце на вашому робочому аркуші, куди ви будете вводити математичний вираз. Вкажіть мишею на кнопку - "Палітра математичного аналізу" - математичної панелі та натисніть ліву кнопку миші. З'явиться відповідна палітра. Введіть у мітки-заповнювачі потрібні дані та натисніть клавішу "=" для одержання результату обчислень.
Обчислення з матрицями
Вкажіть мишею на кнопку - "Палітра векторів та матриць" - математичної панелі та натисніть ліву кнопку миші. З'явиться відповідна палітра. Натисніть на ліву верхню кнопку цієї панелі, виберіть число рядків і стовпців та введіть у мітки-заповнювачі потрібні дані.
Можна також вибрати команду "Matrix" в меню "Insert".
Натисніть клавішу "=" для одержання результату обчислень.
.
Щоб обчислити обернену матрицю, наберіть на клавіатурі A^-1=
.
Щоб знайти визначник матриці, наберіть на клавіатурі "|" або натисніть відповідну кнопку на палітрі векторів та матриць.
|A|=326.
Розв'язування рівнянь чисельно
Задайте початкове наближення для кореня , а потім запишіть
і Mathcad знайде корінь (1.621).
Виконання операцій в символьній формі
Факторизація виразу (команда "Factor" в меню "Symbolics") дає .
Обчислення інтеграла (команда "Simplify" в меню "Symbolics") дає .
Рівняння має розв'язки .
Ви можете виконувати операції в символьній формі, вказуючи вираз та вибираючи відповідні команди в меню "Symbolics". Там ви знайдете команди спрощення, розкладання на множники, факторизації, диференціювання, інтегрування, розв'язування рівнянь, операцій з матрицями і т. і.
Аналіз даних та їх підгонка за допомогою стандартних вбудованих функцій
Розглянемо приклад.
Смуга пропускання: b:=10 z:=ksmooth(t,sp500,b)
Вище наведено результат дії функції згладжування "ksmooth" системи Mathcad, застосованої до даних, що описуються рядом "S&P500". Ви можете спробувати задати різні значення (1 50) смуги пропускання "b" згладжуючого вікна.
Mathcad має інші оператори згладжування, підгонки, функцій регресії, а також ймовірносних розподілів: нормального, Стьюдента, Пуассона, F, біноміального та багато інших.
Процедури з використанням операторів програмування
Вкажіть мишею на кнопку - "Палітра програмування" - математичної панелі та натисніть ліву кнопку миші. З'явиться така палітра.
Використовуйте оператори наведеної палітри для побудови у Mathcad'і процедур із застосуванням стандартних управляючих структур: циклів із "for" та "while", розгалуження, рекурсії та інших. Програми записуються безпосередньо у ваш робочий аркуш. Вони можуть оперувати з числами, векторами та матрицями.
Наведена вище програма реалізує метод Ньютона для знаходження кореня степеня "n" із числа "a" з заданою точністю " ".
Утворення анімації для візуалізації результатів у часі
Будь-яка частина робочого аркуша у Mathcad'і може бути анімована за допомогою команди "Animate" в меню "Wiew". Після появи діалогового вікна "Animate" виділіть мишею область у вашому робочому аркуші, задайте параметри анімації та збережіть відповідний файл. Виділена область повинна містити системну змінну FRAME (див. малюнок нижче), за допомогою якої і здійснюється анімація. Mathcad дозволяє програвати та зберігати анімацію, як стандартний Windows AVI-файл.
Основні процедури системи Mathcad
Математичний вираз у Mathcad'і є дійсно чудовим об'єктом: це - картинка-зображення на вашому екрані (або на папері, якщо ви друкуєте ваш робочий аркуш) і одночасно це - множина інструкцій для обчислення чогось. Ось чому редактор рівнянь Mathcad'а є унікальною сумішшю текстового процесора та генератора кодів, які покликані вірно представляти та правильно обчислювати вирази. У цьому розділі ми зосередимося на основних процедурах введення, побудови, редагування математичних виразів, на роботі з текстами та графіками у робочих аркушах Mathcad'а і т. і.
Робота з областями Mathcad'а
Кожне рівняння, текстовий абзац або графік у робочому аркуші Mathcad'а є окремим об'єктом,що зветься "область". Ви можете побачити ці області, вказавши покажчиком миші у порожньому місці екрана, а потім натиснувши її ліву кнопку та потягнувши у якійсь бік через рівняння, текст та графіки. Області, що зустрінуться на шляху будуть оточені прямокутниками зі сторонами з пунктирними лініями. У наведеному нижче прикладі у першому рядку знаходиться текстова область, у другому - математична:
Після того як ви селектували (вибрали) область за допомогою вказаної процедури, ви можете перемістити її у будь-яке місце вашого робочого аркуша. Щоб перемістити область:
" Виділіть області так, щоб вони були оточені пунктирними прямокутниками.
" Перемістіть покажчик миші у

 
 

Цікаве

Загрузка...