WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основи роботи з системою комп'ютерної алгебри MathCAD - Курсова робота

Основи роботи з системою комп'ютерної алгебри MathCAD - Курсова робота


Курсова робота
Основи роботи з системою комп'ютерної алгебри MathCAD
Зміст
Вступ 3
Елементи головного вікна Mathcad'а 3
Короткий огляд можливостей Mathcad 5
Обчислення математичних виразів з використанням вбудованих у Mathcad функцій та операторів 5
Визначення власних змінних та функцій 6
Обчислення функцій та виразів у заданому діапазоні 6
Побудова графіків функцій 6
Візуалізація даних у дво- або тривимірному просторі 7
Обчислення сум та інтегралів 7
Обчислення з матрицями 8
Розв'язування рівнянь чисельно 8
Виконання операцій в символьній формі 8
Аналіз даних та їх підгонка за допомогою стандартних вбудованих функцій 8
Процедури з використанням операторів програмування 9
Утворення анімації для візуалізації результатів у часі 10
Основні процедури системи Mathcad 10
Робота з областями Mathcad'а 10
Введення математичних виразів та тексту 11
Визначення змінних 12
Визначення функцій 12
Побудова математичних виразів 13
Редагування виразів 14
Області визначення змінних 15
Визначення векторів і матриць 15
Утворення графіків 18
Побудова графіка функції 18
Побудова графіка елементів вектора 19
Побудова графіків функцій від елементів вектора 20
Побудова графіків двох або більшої кількості функцій 21
Форматування математичних виразів та тексту 21
Форматування результатів 22
Використання одиниць вимірювання 23
Де одержати додаткову допомогу 23
Підкази по інструментам 24
Центр ресурсів та швидкі аркуші 24
Інтерактивна допомога 24
Контекстно-залежна допомога 24
WWW-сервер фірми MathSoft 25
Інші ресурси 25
Завдання для самостійної роботи 26
Література 27
Зміст 27
Вступ
Система комп'ютерної алгебри Mathcad була розроблена у 1986 р. фірмою MathSoft, Inc. (США). Зараз фірма випустила вже сьому версію свого продукту. Mathcad працює у середовищі операційної системи Windows і є унікальним, потужним засобом роботи з рівняннями, числами, графіками та текстом. При роботі з Mathcad'ом всі математичні вирази мають природний, звичайний вигляд, такий, начебто ви працюєте з ними, використовуючи аркуш паперу та олівець. Після запуску Mathcad на екрані з'являється чистий робочий аркуш (документ), у будь-яке місце якого ви можете вводити математичні вирази, текст, графіки. Ще раз підкреслимо, що у Mathcad'і використовується не штучні мови програмування, а мова математики. Наприклад, у мовах програмування розв'язок квадратного рівняння має вигляд подібний цьому: x=(-B+SQRT(B 2-4 A C))/(2 A). В електронних таблицях розв'язок рівняння, що вводиться у клітинку, виглядає так: +(-B1+SQRT(B1 B1-4 A1 C1))/(2 A1). У Mathcad'і згаданий розв'язок має звичайний вигляд, такий саме, як і в математичних книгах:
.
Єдина відміна полягає у тому, що рівняння та графіки Mathcad - живі. Змініть будь-які дані, змінні або рівняння і Mathcad зразу переобчислить математичні вирази та перерисує графіки.
З Mathcad'ом ви можете розв'язувати широкий спектр технічних задач - від найпростіших до дуже складних - чисельно або символьно. Ви можете також візуалізувати функції та дані за допомогою дво- та тривимірних графіків. Ви можете навіть ілюструвати свою роботу графікою з інших застосувань Windows.
Використовуючи електронні книги Mathcad'а ви можете отримати значну кількість "живого" довідкового та реферативного матеріалу, який може бути перенесений у ваш робочий аркуш.
Використовуючи Mathcad, ви можете формулювати ідеї, аналізувати дані, будувати моделі, обирати найкращі розв'язки, оформляти результати у документі, звіті тощо.
Якщо ваш комп'ютер приєднаний до мережі, ви можете працювати над проблемами у Mathcad'і разом із колегами та іншими професіоналами.
Елементи головного вікна Mathcad'а
Після запуску Mathcad'а на екрані з'являється головне вікно системи, елементи якого ми розглянемо більш докладно.
" Головне меню
надає можливості доступу до математичних, графічних, символьних команд і до команд редагування та управління вашими робочими аркушами.
Через меню "Help" можна дістатися до всіх електронних книг Mathcad'а, встановлених вами. Дві електронні книги - "Desktop Reference" та "Book Sampler" - встановлюються разом із Mathcad'ом. Книга "Desktop Reference" містить сотні корисних формул та фізичних констант, у той час як у книзі "Book Sampler" наводяться численні приклади розв'язання задач із математики, механіки, фізики, статистики тощо.
" Математична панель
розташована нижче головного меню і надає можливість швидкого введення математичних операторів. Якщо ви утримуєте деякий час покажчик миші на одній із кнопок вказаної панелі, то побачите короткий підказ про призначення цієї кнопки:
- Арифметична палітра
- Палітра відношень та бульових функцій
- Палітра графіків
- Палітра векторів та матриць
- Палітра математичного аналізу
- Палітра програмування
- Палітра грецьких літер
- Палітра символічних операцій
При натисканні вказаних кнопок ви одержите палітри для вибору конкретних операторів. При натисканні на символ відповідного оператора він переноситься у ваш робочий аркуш.
" Панель інструментів
надає можливість швидкого виконання багатьох загальних процедур таких, як відкриття нового або існуючого робочого аркушу, його збереження та друкування, редагування, перевірка правопису і т. і.
Дві корисних кнопки з вказаної панелі:
- Запускає "Resource Center" - центр ресурсів, який містить зокрема "QuickSheets" - збірник шаблонів робочих аркушів Mathcad, призначених для розв'язування загальних математичних задач.
- Запускає довідку.
" Панель форматування
дозволяє вам вибирати шрифти для тексту та математичних виразів або стилів.
" Панель управління навігації в центрі ресурсів
з'являється завжди, коли відкривається електронна книга. Ви можете знайти відповідний розділ або тему, що цікавлять вас, та переміститися у будь-яке місце книги.
" Рядок повідомлень
знизу головного вікна Mathcad'а надає підкази про стан системи, результати виконаної операції, нагадує про сполучення клавіш тощо. Тут також міститься повідомлення про стан обчислень у вашому робочому аркуші - "auto" - це означає, що Mathcad автоматично переобчислює всі вирази при зміні даних. Під час обчислень тут з'являється повідомлення "Wait" ("Чекайте"), при цьому курсор приймає форму лампочки, що горить. Нарешті, у рядку повідомлень міститься інформація про те, чи натиснуті клавіші "Caps Lock" та "Num Lock", а також номер сторінки вашого робочого аркуша.
Короткий огляд можливостей Mathcad
Обчислення математичних виразів з використанням вбудованих у Mathcad функцій та операторів
Покажчиком миші вкажіть місце на вашому робочому аркуші, куди ви будете вводити математичний вираз, та натисніть ліву кнопку миші. З'явиться червонийкурсор-хрест - . Вкажіть мишею на кнопку - "Арифметична палітра" - математичної панелі та натисніть знову-таки ліву кнопку миші. З'явиться наступна палітра.
З цієї палітри можна вибрати найпростіші функції та оператори. Для вибору будь-якої вбудованої функції чи оператора виконайте команду "Function" в меню "Insert", після чого з'явиться список, що

 
 

Цікаве

Загрузка...