WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Microsoft Excel 2000 - Курсова робота

Microsoft Excel 2000 - Курсова робота

тільки тих записів, що задовольняють визначеним критеріям (мал.37). При повторній фільтрації будуть проглядатися усі рядки, і приховані і відкриті. Значення перемикачів і полів вікна Расширенный фильтр наступне:
Мал.37
фильтровать список на месте - перемикач, що приховує рядки, які не задовольняють зазначеному критерію;
скопировать результат в другое место - копіює відфільтровані дані на інший робочий аркуш, або на інше місце на тому ж робочому аркуші;
Исходный диапазон - поле, що визначає інтервал, якій містить перелік, що підлягає фільтрації;
Диапазон условий - поле, що визначає інтервал вічок на робочому аркуші, якій містить необхідні умови;
Поместить результат в диапазон - поле, що визначає інтервал вічок, в який копіюються рядки, що задовольняють визначеним умовам; це поле активно тільки в тому випадку, якщо обраний перемикач скопировать результат в другое место;
Только уникальные записи - перемикач, що виводить тільки рядки, що задовольняють критерію і не містять неповторюваних елементів. Якщо інтервал критеріїв не визначений, то в цьому випадку усі рядки переліку, що містять дублікати, будуть приховані.
Для установлення складних критеріїв необхідно:
1. уставити декілька рядків у верхній частині робочого аркушу;
2. в одному із уставлених порожніх рядків увести імена стовпців, по яких слід відфільтрувати перелік;
3. при використанні критеріїв порівняння, імена критеріїв повинні бути ідентичні іменам стовпців, що перевіряються;
4. у рядках, розташованих під рядком із іменами стовпців, що перевіряються, увести критерії, яким повинні відповідати вічка стовпців, що перевіряються;
5. вибрати в меню Данные підміню Фильтр, а потім команду Расширенный фильтр, і в діалоговому вікні увести умови фільтрації.
Мал.38
Для об'єднання критеріїв за допомогою умовного оператора И потрібно зазначити критерії в одному і тому ж рядку, а для об'єднання критеріїв за допомогою умовного оператора ИЛИ слід подати критерії в різних рядках. Наприклад, інтервал критеріїв на мал.38 виводить на екран усі записи, що мають у стовпці Цена значення більше 50 і менше 100.
Після використання команд Автофильтр або Расширенный фильтр, таблиця переходить у режим фільтрації. У цьому режимі багато команд Microsoft Excel впливають тільки на зримі вічка. Після застосування фільтру для виводу тільки потрібних рядків, можна скопіювати отриману підмножину даних в інше місце для подальшого аналізу.
Щоб знову вивести усі записи слід у меню Данные вибрати пункт Фильтр і потім пункт Отобразить все.
Робота з діаграмами
Діаграма - це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних. На діаграмі вміст кожного вічка зображується у вигляді крапок, ліній, смуг, стовпчиків, секторів і в іншій формі. Групи елементів даних, що відбивають вміст вічок одного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.
Для створення діаграми необхідно:
1. на робочому аркуші виділити дані, по яким слід побудувати діаграму, включаючи вічка, що містять імена категорій або рядів, які будуть використовуватися в діаграмі;
2. вибрати команду Диаграмма меню Вставка або натиснути кнопку ;
3. у діалогових вікнах Мастер диаграмм слід вибрати тип, формат і інші параметри діаграми;
4. для переходу до наступного кроку використовується кнопка Далее >;
5. для побудови діаграми на будь-якому кроці можна натиснути кнопку Готово, Мастер диаграмм самостійно закінчить побудову діаграми;
6. в останньому (4-му) вікні натиснути кнопку Готово.
Діаграму можна пересунути мишею в будь-яке місце. Для зміни розміру діаграми необхідно натиснути на ній мишею і пересунути маркери розміру. Для зміни типу і параметрів побудованої діаграми слід натиснути на діаграмі правою клавішею миші. Контекстне меню, що з'явиться містить команди для зміни діаграми. Щоб видалити діаграму необхідно натиснути на ній мишею, щоб з'явилися маркери розміру, і натиснути клавішу Delete.
Друкування таблиць
Перед друкуванням таблиць необхідно установити параметри сторінки за допомогою команди Параметры страницы меню Файл. В укладці Страница (мал.39) установлюється орієнтація і розміри аркушу паперу, масштаб зображення і якість друкування. У рамці Ориентация установлюється орієнтація аркушу:
книжная - вертикальне розташування аркушу паперу;
альбомная - горизонтальне розташування.
Мал.39
Якщо установлений прапорець установить, то таблиця буде зображена при друкуванні в масштабі, зазначеному в полі праворуч (без зміни розміру аркушу на екрані).
Якщо установлений прапорець разместить не более чем на, то таблиця або виділення буде зменшено так, щоб результат заповнював у точності визначену кількість сторінок, стр. в ширину і стр. в высоту.
У полі Размер бумаги вибирається формат аркушу паперу, а в полі Качество печати - графічна спроможність принтера.
Для установлення полів сторінки слід вибрати укладку Поля і в полях верхнее, нижнее, левое і правое потрібні значення полів. У полях верхнего колонтитула і нижнего колонтитула вибирається відстань від верхнього краю аркушу до верхнього колонтитулу і нижнього краю аркушу до нижнього колонтитулу відповідно.
Для уведення колонтитулів використовується укладка Колонтитулы. Вміст колонтитулів або вибирається у прихованих переліках верхний колонтитул і нижний колонтитул, або уводиться після натискання кнопок Создать верхний колонтитул і Создать нижний колонтитул.
Після установки усіх параметрів у вікні Параметры страницы необхідно натиснути кнопку ОК.
Для перегляду таблиці перед друком слід вибрати пункт Предварительный просмотр у меню Файл або натиснути кнопку . У цьому режимі, щоб збільшити зображення слід навести покажчик миші, який матиме вигляд лупи, на потрібний фрагмент і натиснути кнопку миші. Наступне натискання кнопки миші віддаляє зображення. Вийти з режиму попереднього перегляду можна за допомогою кнопки Закрыть або клавіші Esc.
Для друкування таблиці необхідно в меню Файл вибрати команду Печать. У діалоговому вікні Печать (мал.40) у полі прихованого переліку Имя потрібно вибрати принтер, якщо можливо друкувати на декількох принтерах.
У рамці Печатать, діалогового вікна Печать указуються сторінки, що будуть надруковані:
все - усі сторінки;
страницы - тільки сторінки, зазначені в полях с і по.
У рамці Вывести на печать зазначається об'єкт друкування:
выделенный диапазон - друкуватитільки виділену ділянку;
выделенные листы - друкувати виділені аркуші (для виділення 2-х і більше аркушів необхідно натискати мишею на їх ярлики при натиснутій клавіші Ctrl);
всю книгу - друкування усієї робочої книги.
У полі Число копий указується кількість копій. Щоб надрукувати цілком першу копію, потім другу й інші слід увімкнути прапорець разобрать по копиям.
Щоб надрукувати одну копію активних аркушів досить натиснути кнопку .
Мал.40

 
 

Цікаве

Загрузка...