WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна політика України - Реферат

Інформаційна політика України - Реферат

досягла 2 млн 200 тис. Таким чином, за рік кількість клієнтівоператорів мобільного зв'язку в Україні збільшилася майже втроє (наприкінці 2000 р. було 800 тис. користувачів). Сьогодні вже майже 4,5% жителів України мають мобільні телефони. Звичайно, до середньосвітового показника забезпеченості мобільним зв'язком (15%) нам ще далеко. Однак характерно, що за питомою вагою послуговувачів мобільним зв'язком Україна вже наздогнала Росію, де абонентами стільникових операторів є близько 6,5 млн чоловік (з них 5 млн - у Москві, та 1 млн - в Сан-Петербурзі). Але для розвинутих країн вважається нормальним, коли мобільним телефоном користується кожний другий житель країни. Отже зазначимо, що перспективи зростання в українських операторів мобільного зв'язку досить значні.
На ринку GSM-зв'язку України лишаються поки що ті ж самі гравці, однак їхні позиції змінилися. Лідером (не за обсягами доходів, а за чисельністю абонентів) стала компанія "Київстар GSM", що за рік спромоглася збільшити кількість своїх клієнтів майже в четверо.
Наведемо деякі дані, які показують розповсюдженість операторів в Україні (табл. 1)
Табл. 1
Показники системи мобільного стільникового
електрозв'язку в 2001 р.
Оператор Стандарт Виділена номерна ємкість за 2001 р. Трафік міжнародного зв'язку, тис. тар. хв. За 2001 р.
UMC GSM-900
NMT-450
EWSD
DX-200-MTX
20000
11234,7
Київстар GSM-900
AXE-10 4500 12038,1
DCC D-AMPS-800
AXE-10 16500 660,0
Голден Телеком GSM-1800
(DCS-1800)
EWSD 62000 12325,6
УРС (Українські радіосистеми) GSM-900 20 939,0
Як свідчать дані таблиці, існуючий етап застосування сучасної абонентської системи радіодоступу навіть для мобільного зв'язку в Україні можна охарактеризувати як початковий, а кількість абонентів як мізерну.
Діаграма 1 показує яку частку на ринку (задіяна ємкість) займають кожний з операторів мобільного зв'язку:
1- UMC
2- Київстар
3- DCC
4- Голден Телеком
5- УРС (Українські радіосистеми)
Для України вже тривалий час (а в нинішніх умовах особливо) суттєвою причиною низької щільності забезпечення населення телефонним зв'язком (20 телефонів на 100 осіб), порівнюючи із західноєвропейським рівнем (40-50 телефонів на 100 осіб), є проблема "останньої милі", важливим засобом вирішення якої може бути створення достатньо розгалуженої мережі абонентського радіодоступу. Це перш за все необхідно для місцевостей з низькою щільністю населення (сільські райони, віддалені приміські селища і т. п.).
Національна система інформаційних ресурсів
Проаналізуємо особливості розвитку в Україні ринку інформаційної продукції.
Науково-технічні та економічна інформація на Заході вже давно приділяється велика увага, насамперед з боку державних органів, котрі надають належну підтримку процесам її узагальнення та інтеграції на рівні національних закладів, створюваних для виконання цих функцій.
Не залишилась осторонь й Україна. Останніми роками на її теренах виник та розвивається ринок інформаційної продукції, розширюється підприємництво у цій галузі. Збільшився обсяг фінансування наукових та науково-технічних розробок. Приведемо деякі дані розподілу обсягу фінансування за джерелами фінансування (табл. 2)
Табл. 2
Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелом фінансування
(у фактичних цінах; млн. грн.)
1998 1999 2000
Всього 1260,9 1554,1 2046,3
у тому числі за рахунок держбюджету
363,0
428,2
614,5
власних коштів 39,2 62,0 61,3
коштів замовників
вітчизняних 494,1 597,6 785,8
іноземних держав 291,1 359,7 477,1
інших джерел 73,5 106,6 107,6
Уже, сформовано, принаймні, п'ять секторів інформаційного ринку, які відрізняються специфічним колом споживачів та домінуючими видами інформаційних послуг:
1. Ділова інформація - оперативні та аналітичні дані про економічну кон'юнктуру:
" Біржова та фінансова інформація (кон'юнктура на біржі, курси валют, кредитні ставки, інвестиції, ціни, ринки товарів і капіталів тощо);
" Статистична економічна інформація (статистичні і соціологічні дані, прогнози, оцінки);
" Комерційна інформація про учасників ринку (персоналії, фінансовий стан підприємств, виробнича та комерційна політика, ціни на товари та послуги, зв'язки, укладені та плановані угоди тощо);
" Оперативні новини про події на ринку.
2. Правова інформація:
" Інформація про правові умови господарчої діяльності (документи, консультації, довідки, послуги з реєстрації, ліквідація та приватизація підприємств);
" Інформація про правові умови соціального захисту населення, юридичне консультування.
3. Політико-аналітична інформація та політична реклама (інформування владних структур і громадськості):
" Політологічні аналізи, прогнози, дані соціологічних досліджень (аналіз соціально-політичної ситуації, тенденції еволюції внутрішньої та зовнішньої політики, зміни у владних структурах, політологічні прогнози);
" Політична реклама й організація виборчих кампаній (презентація політичних програм, іміджмейкерство, формування громадської думки).
4. Інформація для фахівців:
" Науково-технічна інформація (пріоритети, перспективи розвитку науки і техніки, патенти, реферати, огляди, бібліографія, переклади, першоджерела);
Більш детальніше розглянемо сферу науково-технічних робіт і інновацій. На протязі останніх років ми спостерігаємо тенденцію до збільшення обсягу наукових та науково-технічних робіт (табл. 3). Увага приділяється таким напрямам як фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, розробки та науково-технічні послуги. Збільшення обсягів призвело до збільшення витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт (табл. 4).
Проходить процес інформатизації суспільства. Прикладом є забезпечення організацій і підприємств засобами обчислюваної техніки, а особливо персональними ЕОМ (графік 1).
1 - 1994 р.
2 - 1995 р.
3 - 1996 р.
4 - 1997 р.
5 - 1998 р.
6 - 1999 р.
7 - 2000 р.
Ряд 1 - всього ЕОМ
Ряд 2 - персональні ЕОМ
Табл. 3
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, за видами робіт
(у фактичних цінах; млн. грн.)
Всього У тому числі
фундаментальні дослідження прикладні дослідження
розробки Науково-технічні послуги
1998 1269,0 205,5 297,5 682,8 83,2
1999 1578,2 220,5 330,3 918,6 108,8
2000 1978,4 266,7 436,7 1106,2 168,8
Табл. 4
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за видами робіт*
(у фактичних цінах; млн. грн.)
Всього У тому числі
фундаментальні дослідження прикладні дослідження
розробки Науково-технічні послуги
1998 1097,7 191,0 259,7 572,9 74,1
1999 1264,9 204,4 270,3 690,7 99,5
2000 1636,3 258,9 375,0 854,9 147,5
*Включено витрати на заробітну плату, матеріальні витрати, інші поточні

 
 

Цікаве

Загрузка...