WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Комп’ютерні сіті - Реферат

Комп’ютерні сіті - Реферат

мікропроцесорів, то можна досягти переваг, о яких ми згадували раніше в зв'зку з розподіленням обчислювальними системами. така система більш переважна з зрівнянням з окремими пристроями ,особливо в збереженні обробки інформації. На рис.1.1 показана типова установча система,в якій різні уневерсальні робочі станції використовують один високошвидкисний файловий накопичувач і зв'язані з ним процедури управління файлами.
В мережі, крім того, є кілька спеціальних пристроїв, які дуже дорогі, щоб закріпляти за окремими робочими станціями.
Рис.1.1 Установча мережа
Топологія мереж. Топологія мереж визначається розміщенням вузлів і з'єднань між ними. Вузли можуть бути з'їднані в мережу слідуючими способами.
Зіркоподібна (радіальна) структура. Організується центральний вузол, до якого, або через який посилаються всі повідомлення (рис.1.2 )
Кільцева структура. Всі вузли з'єднуються один з другим в кільце і не одиніз них не може повністю контролювати доступ до мережі (рис. )
Петльова структура. Всі вузли з'єднані один з одним в кільце, один з них керує другими і визначає, який з цих вузлів повинен використовувати канал зв'язку (рис.1.3)
Шинна структура. Всі вузли мають одну лінію зв'язку, але ця лінія не замкнута в петлю. Кожен вузол використовує шину для зв'язку з любим другим вузлом (рис.1.4)
Деревовидна структура. Вузли зв'язані одним з одним розга-луженим каналом зв'язку. В цьому випадку в мережі не має петель(рис.1.5)
Змішана мережа. Якщо вузли мережі з'єднані більш складніше, то мережу можна назвати змішаною. Де які лінії можуть розділятися потоками даних, які передаються двома парами вузлів. Повнозв'язкова мережа. Якщо кожен вузол мережі з'єднаний з любим іншим вузлом каналом, мережа називається повнозв'язковою. Можуть викорустовуватися різноманітні комбінації вище перерахованих мереж. Наприклад декілька зіркоподібних мереж об'їднаних в кільце.
Локальні мережі створюються для розподілу загальних ресурсів обчислювальних пристроїв, базової передаючої середи, інколи-комутаційного пристрою. Із мережевих типологій, перечислених вище, зіркоподібна, кільцева та шинна найбільш зустрічаються в локальних мережах. Вони забезпечують при малих витратах з'єднання обчислювальних машин і зв'язаних з ними пристроїв, полегшує одначасове під'єднання нових пристроїв і відключення існуючих пристроїв.
Рис.1.2
Рис.1.3
Рис. 1.4
Рис.1.5
Рис.1.6
Основні топології мереж
Зіркоподібна мережа
Зіркоподібна мережа відома як типова обчислювальна (рис.) в якій в центрі зірки розташована обчислювальна машина, яка обробляє інформацію, яка передається перефирійними пристроями, як телефонна система, в якій центральний вузол представляє собою комутатор, який з'єднує різних використовувачей мережі (рис.1.7)
Рис.1.7
Рис.1.8
Зіркоподібні мережі мають такі переваги:
Ідеальний для ситуації, яка потребує доступ багатьох абонентів до одного обсуговуємого центра.
на різних радіальних напряках можуть використовуватись різноманітні канали і швидкості передачі; кожний радіальний напрямок незалежний від інших забезпечує високий рівень захисту доступу до даних; спрощені процеси знаходження і виправлення помилок; адресація проста і контролюється центром; допускає інтеграцію передачі даних.
Але такі мережі мають такі недоліки:
залежність від надійності центрального вузла; складна технологія, яка використана в центральному вузлі,-звідси висока собівартість;
в центральному вузлі для управління лініями потрібні порти (логічні крапки вводу-виводу);
перекладка кабелів збільшує ціну для розвитку мережі; інтенсивність потоків даних менша ніж в кільцевій або шинній топологію, так як потребує їх обробку в центральному вузлі.
Кільцева мережа.
В кільцевій мережі кожен вузол з'єднаний з двома і тільки з двома іншими вузлами. Вони відрізняються від петльової мережі тим, що не мають окремого вузла, який контролює інші вузли і який вирішує які вони можуть приймати і посилати повідомлення. Сам кільцевий канал не з'єднує кінцеві пристрої. Кільце складається з декількох повторювачів або прийомопередовачів, з'єднаних фізичною середою передачі даних, як показано на рис.1.9.
Пристрої кінцевого використовувача з'єднані з повторювачами.
рис.1.9 Кільцева мережа
Ідея використовування кільцевої топології в локальних мере-жах зв'язана з бажанням зменьшити залежність мережі від цен-трального вузла зірки, забезпечуючи високошвидкісну передачу данних між всіма пристроями мережі.
Кільцеві мережі мають такі переваги:
пропускна можливість розподіляється між всіма використовувача-ми; відсутня залежність від центрального пристрою; несправні канали та вузли можуть легко індетифіковані; маршрутизація ду-же проста; легко здійснюється контроль помилок при передачі; легко організується автоматичне підтвердження прийому; легко здійснюється широкоповідомлююча предача всім вузлам; доступ до кільця гарантований, навіть тоді коли мережа сильно загружена; можливість помилки дуже мала; можлива дуже висока швидкість передачі;
можливо використовувати змішане передаюче середовище;
Кільцеві мережі мають такі недоліки:
надійність мережі залежить від всіх кабелів та повторювачів; звичайно на практиці потрібен моніторний пристрій; важко додавати нові вузли без переривання функціювання кільця; повто-рювачі вносять затримку сигналу; повторювачі повинні бути близько розташовані; прокладка кабелів буває дуже складною.
Петльова мережа.
Петльова мережа по формі дуже схожа на кільцеву. Ці мережі відрізняються методом розподілу передаючого середовища. Петльова мережа показана на рис.1.10. Один із вузлів повністю визначає, який вузол може використовувати мережу і для якої мети. Це досягається циклічним опитом кожного вузла, або посилкою пустих пакетів-контейнерів, які доступні будь-якому пристрою

 
 

Цікаве

Загрузка...