WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Excel 97 для Windows - Реферат

Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Excel 97 для Windows - Реферат

слід тягнути курсор доти, поки рамка під діаграму не набере потрібного розміру. При відпусканні кнопки миші на екрані з'явиться вікно діалогу Мастер диаграмм - шаг 1 из 5. Майстер діаграм створює діаграму в загальному випадку за п'ять кроків (для деяких типів діаграм кількість кроків може бути меншою). ,
Для створення діаграми на новому листі слід виконати команду Встав- І ка/Диаграмма/На новом листе. В книзі створюється новий лист діаграм з ; іменем Диаграмма ..., у верхньому рядку якого виводиться панель інстру- '; ментів Диаграмма, в якій є кнопка Мастер диаграмм. При натискуванні цієї , кнопки на екран виводиться вікно діалогу Мастер диаграмм - шаг 1 из 5. ' Для кожного кроку виводиться своє вікно діалогу, в якому можна задати параметри для побудови діаграми (вікна діалогу Мастер диаграмм ... показані на мал. 13.20).
Текст Рn
Елемент Зміст елемента
Название заголовок діаграми
п-а вісь діаграми (Ось 1 або Ось Y - вісь значень, Ось 2 або Ось Х - вісь
Ось n категорій)
Чертеж Область побудови власне діаграми
Диаграмма Фон діаграми
Легенда Опис рядів даних
Рn п-ий ряд даних
РnТк к-а точка п-ого ряду даних
Текст Рn мітка даних для п-оі послідовності
Ось текста п мітка осі
Сетка п сітка для осі п
У вікні діалогу Мастер диаграмм - шаг 1 из 5 у полі Диапазон задається діапазон клітинок, значення в яких використовуються для побудови діаграм. Якщо перед викликом майстра було виділено діапазон клітинок, то в полі Диапазон будуть відображені координати цього діапазону. Користувач може змінити значення цього поля або безпосередньо редагуванням або виділенням іншого діапазону. Для виділення іншого діапазону слід клацнути мишею по ярлику листа і виділити діапазон на цьому листі. Можна виділити не суміжний діапазон. Координати виділеного діапазону записуються у поле Диапазон.
Після вказання діапазону слід натиснути кнопку Далее ..., і на екран виведеться вікно діалогу Мастер диаграмм - шаг 2 из 5. У цьому вікні слід вибрати одну з 15 типів діаграм (вибрана діаграма зображується інверсним кольором). У вікні діалогу Мастер диаграмм - шаг 3 из 5 вибирається вид діаграми даного типу.
У вікні діалогу Мастер диаграмм - шаг 4 из 5 виводиться зразок діаграми. На основі аналізу виділеного діапазону майстер сам визначає, як розміщені ряди даних. Якщо діапазон містить колонку текстових значень, то майстер сприймає, що ряди даних розміщені по рядках діапазону. Якщо діапазон
розміщені по колонках діапазону. Якщо ж діапазон містить і колонку, і рядок текстових значень або зовсім не містить текстових значень, то майстер визначає ряд даних за кількістю клітинок у рядку і колонці виділеного діапазону (якщо рядок діапазону містить більше клітинок, ніж колонка, то ряди даних розміщуються по рядках, а якщо менше - то по колонках).
Так, для таблиці на мал. 13.19 при вказанні діапазону А6:С7 майстер; визначить, що ряди даних розміщені по рядках, а при вказанні діапазону В5:С7, або А4:С7 майстер визначить, що ряди даних розміщуються по колонках. Користувач може змінити рішення майстра вибором перемикача в полі Рядн данньіх находятся. Поле Считать метками легенди визначає рядок або колонку, які є мітками легенди (назвами рядів даних).
Вікно діалогу Мастер диаграмм - шаг 5 из 5 дозволяє включати в діаграму легенду, встановити назву діаграми, назви осей Х і У. Після натискання кнопки Готово цього вікна діаграма переноситься на лист.
На кожному кроці роботи майстра можна повернутися на крок назад (кнопка Назад) або припинити побудову діаграми (кнопка Отмена).
На мал. 13.21 приведена діаграма, побудована для даних таблиці мал. 13.19. Параметри діаграми приведені у вікнах діалогу Мастер диаграмм - ... (мал. 13.20.). Праворуч від власне діаграми розташована легенда.
Редагування діаграм.
Excel має засоби для редагування елементів побудованих діаграм. Для редагування діаграм цей елемент необхідно виділити. Для виділення елемента діаграми слід активізувати діаграму, клацнувши мишею по полю діаграми, а потім клацнути по елементу. Переміщуватись між елементами діаграми можна також за допомогою клавіш ['0']i[o0o]. Коли виділено ряд даних, за допомогою клавіш [] можна вибрати окремі точки ряду. Ім'я виділеного об'єкта з'являється в полі імені (ліва частина рядка формул). Виділені елементи можна редагувати (переміщувати, міняти розміри, вилучати, форматувати). Список операцій редагування індивідуальний для кожного елемента діаграми. Для редагування виділеного елемента діаграми зручно користуватись контекстним меню, яке викликається натискуванням правої кнопки миші. Це меню містить ті операції, які доступні для виділеного ' елемента.
Контрольні запитання
1. Що являє собою ряд даних?
2. Яким чином майстер діаграм визначає напрям ряду?
3. Які основні елементи містить діаграма?
4. Яким чином можна відредагувати елементи діаграм?
5. Яким чином можна помістити об'єкт на лист?
6. Як викликати програму, яка може обробляти об'єкт?
Практична робота №9 ТЕМА: Створення електронних таблиць
Практичну роботу пропонується виконувати у такійпослідовності:
1. Завантажте табличний процесор.
2. Заповніть електронну таблицю такими даними:
1 2 3 4 5 Середнє Сума ^
і 41 50,5 124,3 2 53
2 181 0,5 42,5 77 81
3 37 37,5 60 13,4 55
4 20 40 82,5 33 11,5
ВСЬОГО:
3. Порівняйте початкові дані з тими, які відображаються на екрані моні
тора. В разі необхідності виконайте їх редагування.
4. Для кожного рядка визначіть середнє арифметичне значення.
5. Для кожного рядка визначіть загальну суму її елементів.
6. Для кожної колонки таблиці визначіть її загальну суму.
7. Підрахуйте середнє значення елемента заданої таблиці.
8. Визначіть, на скільки відрізняється сума елементів 1 і 3 рядка від суми
елементів 2 і 4 рядка. 9. Визначіть, на скільки відрізняється сума елементів непарних колонок
від суми елементів парних колонок.
Практична робота №10 ТЕМА: Використання електронних таблиць
Практичну роботу пропонуємо виконувати у такій послідовності. 1. Складіть таблицю-меню сніданку за схемою: колонка А - назва продук ту; В - вартість (за стандартну одиницю ваги, або за певну кількість); С - кількість вживаного продукту; D - вартість вживаного продукту. Рядками і таблиці мають бути продукти, які вживають за сніданком. В останньому рядку колонки має бути підрахована сумарна вартість усіх вживаних продуктів.
2. Завантажте табличний процесор та заповніть електронну таблицю дани-ми, які ви отримали у п. 1. Переконайтесь у тому, що обрахування в електроно ній таблиці виконати правильно.
3. Визначте максимальну та мінімальну вартість вживаних продуктів.
4. Складіть найпростішу електронну таблицю розрахунку заробітну плати за схемою: перша колонка - номер за порядком; друга колонка -І прізвище; третя - ім'я; четверта - по батькові; п'ята - місячна ставка шоста - кількість відпрацьованих днів; сьома - кількість робочих днів у місяці; восьма - нараховані гроші.
5. Визначте, хто з робітників відпрацював найменшу кількість днів за місяць. У кого найвища заробітна платня. У кого найменша заробітна платня^ Визначте загальну суму заробітної платні усіх працівників та середню заро-

 
 

Цікаве

Загрузка...