WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

Postoffice.
Розглянемо створення поштового вiдділення. Вказується мiсце розмiщення поштового вiдділення Це - наявний каталог або диск. За визначеною адресою створюєть поштове вiдділення у виглядi папки WGPO0000. Ця папка буде мiстити свої каталоги. Введення iнформацiї про адмiнiстратора (iм'я, поштова скринька, пароль). Адмiнiстратор зможе додавати нових користувачiв та виконувати iншi адміністративні функцiї. Перед початком роботи пошти каталог поштового вiддiлення треба визначити, як спiльний ресурс повного використання.
Пiсля створення поштового вiдділення для кожного користувача, який планує користуватись поштою, треба створити облiковий файл.
Встановлення служби Microsoft Mail. Знову встановлюється Microsoft Exchange. Але вказується опцiя 'вибрати iнформацiйнi служби'. Вказується адреса поштового вiддiлення. Вибирається iм'я зi списку зареєстрованих у поштовому вiддiленнi та пароль. Пiсля цього поштова служба даного користувача вважається встановленою. (iншого користувача можна включити через вiдповiднi профiлi).
Використання Microsoft Exchange.
Запуск МЕ відбувається за пiктограмою Inbox. Запитується пароль доступу до поштового вiддiлення. Якщо користувач 'кочує' мiж комп'ютерами, то i свiжа пошта при кожному сеансi пересилається на ПК, з якого входив користувач. Пiсля перемiщення користувача на новий ПК стара пошта не знищується, а залишається 'хвiст' з листiв, до яких мають доступ iншi користувачi. Для зняття проблеми треба задати свою Personal Folder на певному мiсцi.
Пiсля входження виводиться список нових листiв. Пункти меню наступні.
Файл. - копiювання та перемiщення повiдомлень мiж папками. Перегляд файлових властивостей повiдомлення. Iмпорт особистих поштових книг та адресних книг.
Редагування помiчених елементiв списку, як прочитаних або непрочитаних.
Вигляд. Створення нових форм екрану. Перегляд всiх папок, вхiдних, вихiдних, вiдправлених та знищених документiв.
Сервiс. Модифiкацiя та конфiгурування функцiй МЕ. Вибiр поштової служби (Microsoft Mail, Microsoft Fax), робота з адресними книгами.
Повiдомлення. Команди щодо роботи з новим повiдомленням. Створення та пересилання.
Для вiдслiдковування зчитування повiдомлення з поштового сервера використовується лiчильник, який декрементується при зчитуванні повiдомлення наступним користувачем. Якщо лiчильник містить 0 - повiдомлення знищується.
Встановлення Microsoft Fax.
Microsoft Fax (MF) дозволяє вiдправляти факси з комп'ютера, а також сумiсно користуватися факсом. Є можливiсть використовувати факс-модеми для вiдправлення та приймання файлiв з використанням технологiї BFT (Binary File Transfer), яка використовується в W97, WKG та iнших системах, що пiдтримують стандарт Microsoft At Work. Використання MF передбачає попереднє встановлення ME. MF встановлюється як продукт у складi W97.
W97 не дозволяє встановлювати MF, якщо встановлена Microsoft Mail та навпаки, але тiльки пiд час встановлення ME. При цьому Microsoft Fax вибирається як iнформацiйна служба. Вказується факс-модем зi списку встановлених. Через опцiю 'додати' тут можна вказати або iнший модем, або модем сумiсного використання на iншому ПК (мережний факс-сервер). У випадку звертання до мережного факс-сервера треба вказати UNC-адресу спiльного каталога факса. Крiм того, модем мусить бути визначений, як спiльний. При цьому вказується iм'я користувача, код країни, номер факсу.Якщо МЕ попередньо встановлено, MF додається як нова служба.
Властивості MF.
Повiдомлення. Час вiдправлення (якнайскорiше, в конкретний час, за пiльговим тарифом). Формат повiдомлення (з можливiстю редагувати чи нi). Титульна сторiнка.
Набирання номера. Кiлькiсть повторень набирання та iнтервал мiж ними. Властивостi з'єднання (список мiсць з набором властивостей з'єднання для кожного вигiдний для мобiльних користувачiв).
Модем. Вибiр модему та встановлення його спiльного використання. Встановлення кiлькох факс-модемiв та вибiр активного (дiючого в даний момент). Режими набору номера та вiдповiдi.
Користувач. Iнформацiя, що буде з'являтися на титульнiй сторiнцi факса.
Використання Microsoft Fax.
Якщо встановлена служба MF, то можна скласти повiдомлення в МЕ i передати його за адресою, що мiстить номер факсу. При цьому можна приєднувати файли, передавати їх в форматi, що редагується. Можна використовувати факс-сервери. При вказаннi номера можна змiнити параметри модему. Якщо файл посилається не в редактованому форматi, треба вказати його розширення. Тодi вiн вiдсилається у виглядi роздруку свого застосування (наприклад, у форматі Word).
3.6.5. Використання особистої адресної книги.
При створеннi особистої адресної книги можна копiювати в неї фрагменти з загальної поштової книги, а також створювати свої записи. Кiлька користувачiв можуть створити спiльну адресну книгу. Кожний користувач може створити довiльну кiлькiсть спискiв розсилання.
3.6.6. Використання Microsoft Network (MNN).
MNN - це оперативна служба Microsoft. Вона надає послуги електоронної пошти, пiд'єднання до Internet та використання WWW. Вихiд в цю мережу можливий тiльки з W97.
Встановлення MNN.
Запуск - з пiктограми. Двiчi вiдбувається встановлення зв'зку. У перший раз вам передають список бiжучих номерiв доступу. У другий раз - для завершення встановлення i створення облiкового файлу в мережi. Якщо встановлення вiдбувається з мережi, то перший етап вiдбувається тiльки при пiд'єднанні першого ПК. Вказуються телефонні номери. Існує можливiсть вибору параметрiв модему.
Робота з мережею вiдбувається пiд час роботи користувача з Провiдником та МЕ. Завантажується адресна книгаMNN.
Через MNN можна отимати доступ i до Internet. Мережа МNN виступає при цьому, як провайдер послуг Internet. Встановлюється Internet Explorer. У ходi встановлення MNN є можливiсть вибрати одну з трьох служб:
" Microsoft Network;
" Internet and Microsoft Network;
" ISDN access to the Internet and MSN.
Тип встановленої служби визначає виключне використання MNN або можливiсть виходу в Internet.
6. Вiддалений доступ.
W97 - це ОС, спецiально спроектована з функцiєю вiддаленого доступу. Вона надає мобiльним користувачам можливiсть приєднуватись, як вузол мережi, в будь-який час. Невелика пропускна здатнiсть каналiв зв'язку заставляє перекачувати файлову iнформацiю на вiддалений комп'ютер (не завжди можна працювати в оперативному режимi).
Термiнологiя: комп'ютер, який викликається, називається вiддаленим сервером (dial-up server), а комп'ютер, що викликає, стає вiддаленим клiєнтом (т.ч. це є з'єднанням мiж двома комп'ютерами, а не повноцiнне пiдключення до мережi). Вiддалений сервер W97 пiдтримує одночасно тiльки одного вiддаленого клiєнта. WNT пiдтримує одночасно до 256 клiєнтiв. W97 пiдтримує два типи з'єднань: PPP та SLIP використовуються клiєнтами W97, WNT 3.5, 4, RAS - клiєнтами WKG, WNT 3.1. PPP - багатопротокольний зв'язок. RAS пiдтримує протоколи NETBEUI, SLIP - TCP/IP, NRN (Novell Netware Connect) - IPX/SPX.
Встановлення та налагодження вiддаленого доступу.
Встановлення клiєнта вiдбувається пiд час iнсталяцiї W97.

 
 

Цікаве

Загрузка...