WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

груповi правила з перекриттям;
" можливе використання обов'язкових профiлів та системних правил одночасно.
Умови використання системних правил:
" для реалiзації користувацьких правил - активiзованi профiлi;
" на серверi WNT або NETWARE зберiгається файл системних правил CONFIG.POL;
" якщо використовується iнший сервер - мусять бути проведенi встановлення в реєстрi.
Для створення системних правил використовується редактор POLEDIT.EXE. Цей редактор комплектується файлом-шаблоном ADMIN.ADM, який вказує, якi параметри системного реєстру доступнi у редакторi. Файл-шаблон можна редагувати та додавати в нього новi параметри. Файл системних правил мiстить правила 'Стандартний комп'ютер' та 'Стандартний користувач'.
Кожний елемент в редакторi можна відмiтити як реалiзований, нереалiзований, незмiнний. Першi два змiнюють вiдповiдний параметр у системному реєстрi. Реалiзований - встановлює, нереалiзований - скидає. Незмiнний - залишає встановлене користувачем значення.
Схема застосування правил.
Коли користувач вiдкриває сеанс, то, якщо для цього користувача iснують певнi правила, вони використовуються. Якщо користувач не має персональних правил, але входить у групи, застосовуються правила груп. Завантаження правил йде вiд найменшого пріоритету до найбiльшого. Якщо для користувача не iснує правил, застосовуються правила 'Стандартний користувач'. Правила застосування комп'ютерних правил - аналогiчнi.
Окремо встановлюється редактор системних правил та групових правил ADMINAPPTOOLSPOLEDIT окремо, з диску. Груповi правила встановлюються на всiх ПК, де використовуються групи. Редактор системних правил працює в двох режимах - режимi файла правил (змiна файлу правил) та режимi реєстру (змiна параметрiв реєстру з використанням шаблонiв правил). При створеннi нового файла правил автоматично створюються об'єкти 'Стандартний користувач' та 'Стандапртний комп'ютер'. Новi правила при створеннi iдентичнi стандартним, а потiм змiнюються вручну. Використовуючи редактор правил, можна модифiкувати правила на вiддаленому комп'ютерi.
Розмiщення config.pol:
WNT: server_namenetlogon
Netware: server_namesyspublic
Встановлення.
Користувацькі:
" панель керування:
" екран, мережа, паролi, принтери, система;
" робочий стiл:
" фон, кольорова схема;
" мережа:
" доступ;
" оболонка:
" власнi папки, обмеження;
" система:
" обмеження.
Системнi:
" мережа:
" керування доступом, вхiд у мережу, клiєнт Microsoft, клiєнт Netware, сумiсний доступ до файлiв та принтерiв, паролi, вiддалений доступ до мережi, доступ, SNMP, оновлення;
" система:
" дозволити створення конфiгурацiй для користувачiв, мережний шлях для встановлення. Windows, мережний шлях до пiдручника, завантажувати при запуску, запускати служби.
Шаблони системних правил. Шаблони - це текстовi файли з певною структурою.
Вiддалене керування.
W97 має засоби, що дозволяють проводити вiддалене керування комп'ютером з W97 з iншого комп'ютера. Основнi функцiї вiддаленого керування: перегляд та модифiкацiя вiддаленого системного реєстру, перегляд завантаження та бiжучої мережної активностi вiддаленого комп'ютера з використанням 'інспектора мережi', перегляд параметрiв роботи вiддаленого комп'ютера з використанням системного монiтора, доступ до диску вiддаленого комп'ютера з використанням 'мережного оточення'. Крiм того, W97 має ряд системних агентiв, якi пристосованi для виконання функцiй керування, архiвування.
Для роботи з вiддаленим керуванням на обох комп'ютерах мусить бути активiзоване вiддалене керування. Дозвiл на проведення керування отримують адмiнiстратори мережi (якщо встановлено доступ на рiвнi користувачiв; список адмiнiстраторiв керування можна змiнити) або фiксується пароль доступу (якщо доступ встановлено на рiвнi ресурсiв).
Для вiддаленого керування бажано встановити доступ на рiвнi користувачiв. Якщо встановлено доступ на рiвнi ресурсiв, деякi утiлiти (редактор реєстру та системних правил, системний монiтор) не будуть доступнi. На обох комп'ютерах мусить бути однаковий тип доступу до ресурсiв. При встановленнi вiддаленого керування створюються два спiльних каталоги: ADMIN$, IPC$. Перший з них надає доступ до файлової системи на вiддаленому комп'ютерi, другий - забезпечує зв'язок мiж процесами на двох комп'ютерах.
Iнсталляцiя та робота з вiддаленим реєстром.
Вiддалений реєстр - це окрема служба, що встановлюється окремо:
d:adminnettoolsremotreg
Вiддалений реєстр працює тiльки в мережах з серверами NT або NETWARE.
Пiсля встановлення служби редагування реєстру операцiї редагування можна проводити засобами редактора системного реєстру та в редакторi системних правил.
Використання 'інспектора мережi'.
Утiлiта Netwatch дозволяє керувати використанням вiддалених комп'ютерiв, дозволяє бачити хто працює з вiддаленим комп'ютером, скiльки вiдкритих файлiв в сеансi. На ПК мусить бути встановлена служба доступу до файлiв. Адмiнiстратор може вiд'єднати користувача вiд вiддаленого комп'ютера, створювати та знищувати каталоги спiльного використання, переглядати список та закривати вiдкритi файли.
Використання системного монiтору.
Встановлене вiддалене керування та служба 'вiддалений реєстр'. Використовується стандартна програма SYSMON з усiма її можливостями.
Використання 'мережного оточення'.
Вибiр вiддаленого комп'ютера: Властивостi - Сервiс- Керування. Пiдключення жорсткого диску вiддаленого комп'ютера як C$.
Агенти W97.
" Агент мережного монiтора Microsoft. Працює як служба. Передає всю iнфомацiю про роботу системи у програму Network monitor WNT. Використовується програма netmon.
" Агент MIcrosoft SNMP.дозволяє використовувати засоби керування третiх фiрм.
" Агенти отримання резервних копiй.
5. Електронна пошта. Microsoft Exchange та Microsoft Fax.
У W97 можнавидiлити наступну iєрархiю поштових служб.
" Для органiзацiї електронної пошти у межах локальної мережi використовується служба Microsoft Mail.
" Для роботи пошти у конфiгурацiї з кiлькох локальних мереж з серверами WNT необхiдно встановити на серверi WNT продукт 'Microsoft Mail Server'.
" Для виходу в глобальнi мережi можна використати ПЗ пiдключення до MSN (Microsoft Network) або напряму до Internet.
Унiверсальним клiєнтом електронної пошти є Microsoft Exchange (ME). Вiн дозволяє пiдключатись до Compuserve, Microsoft Mail, Internet Mail, MSN. МЕ реалiзується як служба. Крiм МЕ, iснує друга, аналогiчна служба 'Microsoft Fax'. Особливiстю встановлення цих служб є те, що спочатку встановлюється одна з них. Iнша iнсталюється, як додаткова служба.
Встановлення поштового вiддiлення Microsoft Mail.
Для роботи електронної пошти Microsoft Mail необхiдно спочатку створити поштове вiддiлення (центральне сховище пошти).
Спочатку встановлюється Microsoft Exchange без вказання адреси поштового вiдділення. МЕ встановлюється як продукт у складi W97. Створюється папка Inbox. Вибирається 'ручне налагодження служб'. Iм'я конфiгурацiї - за замовчуванням. У панелi керування з'являються двi пiктограми - Mail and fax, Microsoft Mail

 
 

Цікаве

Загрузка...