WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

відношенню до всього об'єкта цілком, так і по відношенню до окремих його властивостей. Адміністратори можуть точно задавати, хто саме правомочний модифікувати інформацію про користувачів, і яку саме. Наприклад, оператору телефонної служби дозволяється змінювати інформацію про телефонні номери користувачів, але при цьому він не володіє привілеями системного оператора або адміністратора.
Поняття груп спростилося, і місце локальних і глобальних груп тепер займають просто об'єкти гpynn. З їх допомогою можна управляти як доступом до ресурсів в масштабі всього домена, так і до локальних ресурсів контроллера домена.
Між Active Directory і службами безпеки Windows NT існують фундаментальні відносини. У Active Directory зберігаються правила безпеки домена, що визначають порядок використання системи (обмеження паролів, обмеження на доступ до системи і інш.). Об'єкти каталога, що відносяться до безпеки, повинні бути захищені від несанкціонованого доступу. У Windows NT реалізована об'єктна модель безпеки і контролю за доступом до всіх об'єктів в каталозі Active Directory. У кожного об'єкта є свій унікальний дескриптор захисту, що визначає дозволи на читання або оновлення властивостей об'єкта.
Для визначення прав даного клієнта прочитувати або модифікувати певний об'єкт в Active Directory служить імперсонація і верифікація доступу Windows NT. Іншими словами, при надходженні LDAP-запита від клієнта доступ до об'єктів каталога контролюється операційною системою, а не службою каталогів Active Directory.
Модель безпеки Windows NT забезпечує однорідний і уніфікований механізм контролю за доступом до ресурсів домена на основі членства в групах. Компоненти безпеки Windows NT довіряють інформації, що зберігається в каталозі про захист. Наприклад, сервіс аутентификація Windows NT зберігає зашифровані паролі користувачів в безпечній частині каталога об'єктів користувача. За замовчанням операційна система "вважає", що правила безпеки захищені і не можуть бути змінені будь-ким несанкціоновано. Загальна політика безпеки домена також зберігається в каталозі Active Directory.
Довірчі відносини між доменами
У Windows NT 5.0 домени можуть бути організовані у вигляді ієрархічних дерев. Між доменами встановлюються довірчі відносини, Підтримуються два види таких відносин:
o явні однонаправлені довірчі відносини з доменами Windows NT 4.0;
o двосторонні транзитивні довірчі відносини між всіма доменами, що входять в дерево.
Явні відносини довір'я встановлюються не тільки з доменами старого типу, але і в тому випадку, коли неявні двосторонні відносини не придатні для використання: наприклад, для домена фінансового відділу або бухгалтерії. Встановлення явних односторонніх довірчих відносин автоматично відміняє неявні довірчі відносини Kerberos.
Проте, у великій організації явні односторонні відносини потрібні не так уже часто. Неявні двосторонні довірчі відносини значно полегшують управління обліковими записами з декількох доменів, оскільки всі домени в дереві неявно довіряють один одному.
Делегування адміністративних повноважень
Делегування адміністративних повноважень - гнучкий інструмент обмеження адміністративної діяльності рамками частини домена. Цей метод дозволяє надати окремим співробітникам можливість управління користувачами або групами в заданих межах і, в той же час, не дає їм прав на управління обліковими записами, що відносяться до інших підрозділів.
Права на визначення нових користувачів або створення груп користувачів делегуються на рівні OU або контейнера, в якому створений обліковий запис. Адміністратори груп однієї організаційної одиниці не завжди мають можливість створювати облікові записи того ж самого домена, що відносяться до іншої організаційної одиниці або управляти ними. Однак доменні правила і права доступу, визначені на більш високих рівнях каталога, можуть бути застосовані по всьому дереву за допомогою механізму успадкування.
Існує три способи делегування адміністративних повноважень:
o на зміну властивостей певного контейнера, наприклад, LocalDomainPolicies самого домена;
o на створення і видалення дочірніх об'єктів певного типу (користувачі, групи, принтери і ін.) всередині OU;
o на оновлення певних властивостей деяких дочірніх об'єктів всередині OU (наприклад, право встановлювати пароль для об'єктів типуUser).
Делегувати повноваження просто. Досить вибрати особу, якій будуть делеговані повноваження, і указати, які саме повноваження передаються. Інтерфейс програми адміністрування Active Directory дозволяє без ускладнень переглядати інформацію про делегування, визначену для контейнерів.
Детальне призначення прав доступу
Звичайно у великій організації за забезпечення безпеки і підтримки інфраструктури мережі відповідають декілька чоловік або груп. Отже, повинна існувати можливість надавати таким особам або групам права на виконання певних операцій без права створення додаткових облікових записів і впливу на властивості інших облікових записів.
Архітектурою безпеки об'єктів Active Directory використовуються дескриптори захисту Windows NT для контролю за доступом до об'єктів. Кожний об'єкт в каталозі має унікальний дескриптор захисту. Вхідний в дескриптор список контролю доступу ACL (Access Control List), містить рядки, що визначають дозвіл або заборону на певні види доступу для окремих осіб або груп. Права доступу можуть бути надані або заборонені в різній мірі. Існують рівні прав доступу, що розрізнюються застосуванням до:
o об'єкту загалом (при цьому зачіпаються всі властивості об'єкта);
o групі властивостей, визначеній наборами властивостей всередині об'єкта;
o окремій властивості об'єкта.
За умовчанням доступ для читання і запису до всіх властивостей об'єкта отримує творець об'єкта.
Заборона або надання доступу до групи властивостей зручна для визначення родинних властивостей. Групування властивостей виконується відповідним атрибутом властивості в схемі. Взаємовідносини наборів властивостей можна змінювати, модифікуючи схему.
Нарешті, призначення прав доступу до окремих властивостей являє собою найвищий рівень деталізування, застосовний до всіх об'єктів Active Directory.
Контейнерні об'єкти в каталозі також підтримують детализація доступу, регламентуючи, хто має право створювати дочірні об'єкти і якого типу. Наприклад, правило доступу, визначене на рівні організаційної одиниці, може визначати, хто має право створювати об'єкти типу User (користувачі) в цьому контейнері. Інше правило в цієї ж OU може визначати, хто має право створювати об'єкти типу Printer.
Успадкування прав доступу
Успадкування прав доступу означає, що інформація про управління доступом, визначена у вищих шарах контейнерів в каталозі, розповсюджується нижче на вкладені контейнери і об'єкти-листя. Існують дві моделі успадкування прав доступу: динамічна і статична. При динамічному успадкуванні права визначаються шляхом оцінки дозволів на доступ, призначених безпосередньо для об'єкта, а також для всіх батьківських об'єктів в каталозі. Це дозволяє ефективно управляти доступом до частини дерева каталога, вносячи зміни в контейнер,

 
 

Цікаве

Загрузка...