WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco - Реферат

Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco - Реферат

модульних маршрутизаторах (малюнок 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4.) номер інтерфейсу залежить від слоту, в якому встановлено інтерфейс ний модуль. В такому випадку номер складається з декількох чисел, які вказують, відповідно номер слоту, модуля та інтерфейсу.
Малюнок 2.4.2. Конструкція модуля.
Малюнок 2.4.3. Інтерфейси маршрутизатора Cisco 2611.
При конфігуруванні таких інтерфейсів прийнято нотацію:
[.номер субінтерфейсу]
або
[.номер субінтерфейсу]
Малюнок 2.4.4. Інтерфейси маршрутизатора Cisco 3640
Номери віртуальних інтерфейсів надаються їм при їх конфігуруванні. Логічний інтерфейс Null може бути лише один і завжди має номер 0.
2.5. КОНФІГУРУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСІВ.
Конфігурування інтерфейсів здійснюється окремо для кожного інтерфейсу в контексті обраного інтерфейсу, перехід до якого здійснюється командою контексту глобального конфігурування:
interface
В якості параметру допускаються наступні слова: Ethernet, Fast Ethernet, Serial, Loopback, Null.
Вказана команда приводить до зміни поточного контексту на контекст конфігурування обраного інтерфейсу (config-if#).
На інтерфейсах Ethernet, окрім встановлення ІР -адреси, як правило більше нічого робите не потрібно, однак Fast Ethernet може потребувати деяких примусових настройок дуплексного режиму або встановлення фіксованої швидкості (по умовчанню ці параметри встановлюються шляхом переговорів, однак в окремих випадках переговори можуть не дати необхідних результатів).
Послідовні інтерфейси по умовчанню на фізичному рівні є інтерфейсами DTE, а на канальному рівні -інтерфейсами HDLC (фірмову модифікаціюCisco HDLC). Якщо інтерфейс переведено в режим DCE, -для нього слід задавати тактову частоту синхронізації передачіданих.
Для надання фізичному інтерфейсу ІР адреси слід використовувати команду:
ip address
де -ІР -адреса інтерфейсу; -маска під мережі.
В деяких випадках може бути необхідність встановлення ширини смуги пропускання командою:
bandwith
По умовчанню значення bandwith мають наступні значення:
- для Ethernet 10000
- для Fast Ethernet 100000
- для Serial 1544
Слід зауважити, що значення параметра bandwith не впливає на фізичну швидкість передачі, а використовується деякими протоколами маршрутизації для оцінки маршруту.
Тип середовища передачі вказується командою:
media-type
Параметр може приймати значення:
-для Ethernet "10BASE-T"
-для Fast Ethernet "100BASE-T", "100BASE-TX"
Для послідовних інтерфейсів, які використовують функції DCE, необхідно вказати фізичну швидкість передачі даних. Це можна зробити командою:
clock rate
Параметр може приймати фіксовані значення, перелік яких можна попередньо проглянути, ввівши clock rate ?.
Для послідовного інтерфейсу, що виконує функцію DTE також може бути вказаний цей параметр, однак він буде проігнорований Cisco IOS і жодного впливу на роботу інтерфейсу не матиме, оскільки обладнання DTE запозичує цей параметр від DCE.
По умовчанню фізичні інтерфейси виключені (неактивні -administratively down). Для їх активації використовується команда:
[no] shutdown
Ця команда переводить інтерфейс до стану manual up. Якщо зовнішнє обладнання вимкнено, то Cisco IOS автоматично переведе фізичний інтерфейс до стану manual down, а при активізації зовнішнього обладнання фізичний інтерфейс підніметься до стану manual up автоматично.
Для послідовних інтерфейсів іноді виникає необхідність використовувати протокол канального рівня, відмінний від протоколу по умовчанню (HDLC). Cisco IOS надаэ можливість вказати тип використовуваного протоколу командою:
encapsulation
Параметр може приймати фіксовані значення, для яких Cisco IOS передбачені зарезервовані ключові слова, наприклад PPP, Frame-Relay і т.п. Повний перелік значень параметра доступний для перегляду командою encapsulation ?
Логічні інтерфейси конфігуруються тими ж командами, які наведені вище, за винятком того, що параметри media-type, clock rate та операція [no] shutdown для них не має сенсу.
2.6. МАРШРУТИЗАЦІЯ
Загальний порядок заповнення таблиці маршрутів наступний:
" Менеджер таблиці маршрутів по мірі настройки інтерфейсів автоматично встановлює маршрути в безпосередньо приєднані мережі з адміндистанцією 0.
" Статичні маршрути настроюються адміністратором.
" Кожен протокол маршрутизації обирає найкращий маршрут до кожного з відомих йому префіксів (можливо, один префікс матиме декілька рівнозначних маршрутів).
" Менеджер таблиці маршрутів розглядає маршрути, що надійшли від протоколів маршрутизації; для кожного префікса обирається маршрут з кращим пріоритетом і заноситься до таблиці маршрутів.
" Може виявитися, що до одного префікса є декілька маршрутів з однаковим адміністративним пріоритетом; в цьому випадку до таблиці маршрутів заносяться всі такі маршрути (але не більше шести) і маршрутизатор відправляє датаграми; розподіляючи їх рівномірно між маршрутами (load balancing).
Префікси з однаковим значенням адреси і різними масками вважаються різними префіксами. В подальшому при виборі маршруту по адресі, яка належить декільком префіксам, встановленим до таблиці маршрутів, маршрутизатор буде керуватися правилом найдовшої маски (метод Longest Prefix Math).
Маршрутам, що формуються протоколами маршрутизації, надаються адміністративні пріоритети, згідно таблиці 2.6.1:
Таблиця 2.6.1. Адміністративні пріоритети маршрутів.
Джерело інформації про маршрут Административный приоритет (Administrative distance)
IP-адреса інтерфейсу (маршрути до безпосередньо приєднаних мереж) 0
Статичні маршрути 1
Захисні маршрути протоколу EIGRP (EIGRP summary) 5
Зовнішні маршрути протоколу BGP (eBGP) 20
Протокол EIGRP 90
Протокол IGRP 100
Протокол OSPF 110
Протокол IS-IS 115
Протокол RIP 120
Зовнішні маршрути протоколу EIGRP 170
Внутрішні маршрути протоколу BGP (iBGP) 200
Конфігурування протоколів маршрутизації відбувається в контексті обраного протоколу маршрутизації. Вибір конкретного протоколу здійснюється з контексту глобального конфігурування командою:
[no] router [можливі-опції]
Параметр може приймати фіксовані значення (такі, як rip, ospf…), повний перелік яких доступний за підказкою (router ?). Параметр [можливі опції] залежить від параметру і стосується конкретного протоколу.
Контекст обраного протоколу маршрутизації ідентифікується рядком запрошення, який має вигляд (config-router)#. В цьому контексті доступні команди конфігурування протоколу маршрутизації, повний перелік яких

 
 

Цікаве