WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco - Реферат

Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco - Реферат

дії:
1. Специфікація імені маршрутизатора (по умовчанню пропонується "Router").
2. Специфікація пароля enable secret.
3. Специфікація пароля enable password.
4. Специфікація пароля віртуального терміналу.
5. Конфігурування протоколів SNMP, IP, протоколів маршрутизації RIP, IGRP.
6. Конфігурування інтерфейсів.
Кожен з наведених вищеетапів, запропонованих програмою SETUP, може бути проігнорований, а необхідні конфігураційні параметри можуть встановлюватися без посередництва програми SETUP за допомогою відповідних команд Cisco IOS. Крім цього, запуск програми SETUP є можливим в довільний момент з привілейованого режиму.
2.1. ІНТЕРФЕЙС
Взаємодія з системою Cisco IOS відбувається при посередництві інтерфейсу командного рядка (CLI -Command Line Interface). В загальному випадку формат команди виглядає наступним чином:
Команда [параметри або опції]
Параметри або опції, залежно від команди, можуть бути обов'язковими, необов'язковими або відсутніми взагалі. Для орієнтування в системі команд в Cisco IOS передбачена залежна від контексту система допомоги.
Допомога слова може знадобитися при необхідності отримання переліку команд, які розпочинаються попередньо введеною послідовністю символів. В цьому випадку пропонується завершити введену послідовність символом "?"(знак питання) - у відповідь Cisco IOS надасть перелік команд, які починаються шуканою послідовністю символів. Наступний приклад демонструє використання допомоги слова:
Router# co?
configure connect copy
Допомога синтаксису допомагає отримати перелік допустимих ключових слів та команд даного контексту або перелік допустимих параметрів команди. Для використання допомоги синтаксису пропонується одразу після ключового слова через пробіл ввести символ "?" (знак питання). В результаті буде видано перелік можливих команд чи параметрів команди. Наступний приклад демонструє використання допомоги синтаксису:
Router# configure ?
memory Configure from NV memory
network Configure from a TFTP network host
overwrite-network Overwrite NV memory from TFTP network host=20
terminal Configure from the terminal
У випадку введення невірної команди (помилка в слові, недопустима в даному контексті команда або невірно заданий параметр) Cisco IOS видасть відповідне повідомлення і вказівку імовірного місцезнаходження помилки в командному рядку. Ключове слово або невірний параметр в цьому випадку позначаються символом "^" (тильда). Наступний приклад демонструє реакцію системи на невірно введене ключове слово "Ethernet"
Router(config)#interface ethernat
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Команди та ключові слова можна скорочувати до мінімально можливого -необхідно набрати кількість символів, яка є достатньою для однозначного трактування ключового слова чи команди. Якщо введена послідовність недостатня для однозначного трактування команди чи ключового слова -реакцією Cisco IOS спробу виконати таку команду буде повідомлення, типу:
cisco(config)#i
% Ambiguous command: "i"
Автозавершення - клавішею TAB можна завершити ввід команди, якщо кількість попередньо набраних символів команди задовольняє умову (2).
Для усунення необхідності повторного набору команд передбачено буфер історії команд, який надає можливість повторного використання введених раніше команд.
Способи редагування командного рядка:
" Попередня/наступна команда: Ctrl-P/Ctrl-N або стрілки .
" Символ вперед/назад: Ctrl-F/Ctrl-B або стрілки .
" На початок/в кінець рядка: Ctrl-A/Ctrl-E
" Наступне слово/попереднє слово: Esc F/Esc B
" Авто завершення команди: Tab або Ctrl-I
" Вставити з буфера/вставити наступний: Ctrl-Y/Esc Y
" Видалити символ зліва від курсора / під курсором: Delete/Ctrl-D
" Видалити всі символи до початку рядка/кінця рядка: Ctrl-U/Ctrl-K
" Видалити слово ліворуч курсора / праворуч курсора: Ctrl-W/Esc D
" Переввід рядка: Ctrl-L/Ctrl-R
" Поміняти символи місцями: Ctrl-T
" Екранування символу: Ctrl-V або Esc Q
" Коментарі починаються зі знаку оклику, але у NVRAM не зберігаються.
При роботі з командним рядком Cisco IOS передбачено декілька контекстів (режимів вводу команд). Поточний контекст ідентифікується символом запрошення вводу команди, який виводиться вслід за іменем маршрутизатора, наприклад Router> - контекст користувача; Router# - контекст адміністратора. Замість сигнатури "Router" виводиться назва маршрутизатора, якщо вона була специфікована.
Контекст користувача -відкривається при підключенні до маршрутизатора і допускає виконання лише обмеженого набору основних контрольних команд, що не впливають на конфігурацію маршрутизатора. Якщо на протязі тривалого часу відсутні будь-які дії в контексті адміністратора, Cisco IOS автоматично переходить в контекст користувача.
Контекст адміністратора -відкривається командою enable, поданою в контексті користувача. Контекст адміністратора надає доступ до всіх без винятку команд (команди, що дозволяють отримати повну інформацію про конфігурацію маршрутизатора та його поточний стан, команди переходу в режим конфігурування, команди збереження та завантаження конфігурації). Зворотній перехід до контексту користувача відбувається по команді disable або по закінченні встановленого часу неактивності.
Контексти користувача та адміністратора можуть бути захищені паролями з метою запобігання несанкціонованого доступу незареєстрованих операторів, тому при вході до одного з цих контекстів може відбуватися запит пароля (Password:). При вводі пароля останній із міркувань безпеки на екрані терміналу не відображається. При роботі через сеанс TELNET пароль передається мережею у відкритому форматі; TELNET не вживає жодних засобів по забезпеченню захисту пароля від можливого перехоплення. Завершення сеансу роботи відбувається по команді exit.
2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМАНД CISCO IOS
Команди Cisco IOS чітко структуровані і доступні в різних контекстах і для успішної роботи з системою команд важливим є розуміння того, в якому контексті які команди є доступними. Для спрощення орієнтування в ієрархії команд вигляд рядка запрошення має унікальний вигляд. На малюнку 2.2.1 наведена проста схематична діаграма деяких контекстів Cisco IOS.
Кожна команда доступна лише на певному рівні ієрархії CLI (в певному контексті CLI). Наприклад, команди конфігурації не будуть доступними, поки інтерфейс не буде переведено на рівень глобального конфігурування командою configure.
В таблиці 2.2.1

 
 

Цікаве