WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Рoбота с системою Accel Eda - Реферат

Рoбота с системою Accel Eda - Реферат

на схемі. Тепер, щоб з'єднати компонент з шиною достатньо підвести провідник до перетину з нею.
в) Якщо на схемі є нестандартні елементи, які не входять до бібліотек, то їх можна накреслити за допомогою команд Line, Arc, Polygon. Всі вони дозволяют креслити геометричні примітиви.
Place Line: креслить лінію, вказавши її початок та кінець.
Place Arc: креслить коло або дугу. Для того, щоб накреслити коло потрібно спочатку натиснути та відпустити ліву клавішу, тим самим відмітити початок радіусу, відвести курсор на потрібну відстань та знову натиснути ліву клівішу. На екрані з'явиться коло вказаного радіусу. Щоб помістити дугу вказуемо її початок а потім, не відпускаючи клавішу, її кінець. Після цього потрібно вказати радіус зкривлення.
Place Polygon: креслить многокутник.
4. Редагування.
а) Основним засобом редагування креслення є виділення потрібного об'єкту за допомогою миші. Виконується ця операція в наступному порядку: на пенелі команд (Command Toolbar) обираємо кнопку зі стрілкою (Select), потім підводимо курсор до потрібного елемента та натискаємо ліву клавішу. При цьому даний елемент виділяється жовтим коліром. Тепер подальші операції редагування будуть стосуватись лише виділеного елемента. Але іноді буває потрібно зробити одну й ту саму команду над групою компонентів, для цього утримуючи клавішу Ctrl можна обрати декілька компонентів. Існує інший спосіб видаленя декількох елементів: натиснувши та утримуючи ліву клавішу ми тим самим помічаємо одинз кутів прямокутника тапер відводячи курсор побачемо прямокутник окреслений пунктирною лінією.
Відпустивши клавішу, все, що повністю потрапило під зону виділення стане жовтим коліром. За допомогою клавіші Shift можна змінювати розміри та надписи бібліотечних елементів.
б) Як і на будь-якій принциповій електричній схемі, кожен елемент повинен мати своє позіційне обозначення. В Accel EDA нумерація елементів виконується автоматично по мірі того, як відповідний компонент з'являється на кресленні. Але в деяких випадках потрібно змінити номер елемента. Для цього потрібно виділити елемент, як було описано вище, натиснути праву клавішу та обрати команду Properties. На закладинці Symbol в графі Ref Des можна ввести нове значення. Тут також можна ввести номінал елемента (Value). В граіфі Visibility можна обрати, які параметри будуть відображатися на екрані та виводитися на друк.
в) Інколи на кресленні потрібно розмістити пояснювальні записи або назви деяких елементів. Для цього існує команда Place Text. Коли натиснути на ліву клавішу в зоні робочого поля, то з'явиться вікно, де можна ввести потрібний текст та завдати його параметри (розміщення, шрифт). Після введеня тексту потрібно натиснути на клавішу ОК та вказати де саме розміщати надпис. Тексту також можна повертати (клавіша R) та пересовувати за допомогою миші.
г) Port, Pin, Ref Point-це необхідні в деяких випадках команди. Приведемо їх короткий опис.
Place port: використовується у тих випадках, коли потрібно вказати між точками схеми наявність електричного контакту але звичайне з'єднання їх за допомогою команди Wire незручне. Для цього двом або більше точкам приписують порти з однаковою назвою.
Place Pin: розміщує на робочому полі вільні контакти.
Place Ref Point: необхідна в тому випадку, коли елемент записується в базу даних. Саме до цієї точки прив'язується операція перетасування, повороту та подібні.
5. Робота з шарами.
Шари зручно використовувати при конструюванні складних пристроїв, які складаються з декількох окремих блоків. Всі операції з шарами знаходяться в меню Options Sheet.
Щоб добавити новий шар в проект потрібно вказати його ім'я в полі Sheets Name та обрати Add. Для того, щоб шар став поточним потрібно його обрати зі списку та обрати команду Current. Видалити можна тільки пустий шар командою Delete (коли цей шар не поточний).
Для кожного шару можна обрати свою рамку та штамп. Потрібно в меню Options Sheets Titles обрати потрібни шар та відмітити пункт Custom, та обрати новий стандарт рамки, як описувалося вище.
6. Запис, відкриття та друк проекту.
Під час роботи та після її завершенні потрібно записувати проект на диск. Це робиться за допомогою команди File Save, де в полі File name вводиться дудь яке і'мя. Розширення дописувати не потрібно, оскільки система автоматично його додає (*.sch).
На наступному сеансі, для завантаження даних обираемо команду File Open, позначаємо потрібний файл та натискаемо ОК. Або простіше в меню File знизу знаходимо потрібне і'мя та натискаємо на ньому.
Перед друком спочатку потрібно встановити параметри принтеру в меню File Print Setup.
Далі обираємо File Print. З'являеться вікно з набором параметрів друку.
Призначення параметрів:
Page Setup-всановлення області друку (Print Region щоб надрукувати всю схему обераємо Sheet Extents ), коефіцієнт пропорційності (Image Scale для друку на менших форматах), параметри (Rotate-поворот креслення на 90 градусів, Title-друк рамки). Після того, як усі параметри обрано натискаємо Update Sheet та Close.
В спсску Sheets обираємо шар, який потрібно надрукувати.
Print Preview-дозволяє побачити розположення креслення на бумазі.
Generate Printouts-розпочинається друк проекту.
Условні позначення:
Жирний шрифт - головні команди або пункти меню;
Курсив - підменю;
Підкреслений курсив - кнопки або коианди у вигляді кнопок

 
 

Цікаве