WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

квадратів відхилень фактичних значень результуючої ознаки yi від відповідних нормативних значень повинна досягати якнайменшого значення, тобто
. (5.1)
Прогнозування показників розвитку будемо здійснювати по функції виду
, (5.2)
оскільки графіки дійсних величин (див додаток ) мають квадратичну форму.
Знайдемо по методу найменших квадратів параметри параболічної функції
,
де - невідомі параметри, які підлягають визначенню.
При розв"язуванні задачі прогнозування потрібно визначити такі значення параметрів , щоб сума квадратів відхилень фактичних даних від вирівняних була мінімальною, тобто
. (5.3)
Прирівнявши часткові похідні функції (5.3) отримуємо
(5.4)
Прирівнявши часткові похідні до нуля, після проведення деяких перетворень отримаємо:
(5.5)
Система алгебраїчних рівняннь (5.5) служить для визначення параметрів , які , в свою чергу, підставляються у функцію квадратичної параболи.
5.2. Розрахунок прогнозованих стратегій діяльності автотранспортних підприємств
Як видно із графіка (див. додаток 17 ) зміна стратегій діяльності автопідприємств Львівської області має нелінійний характер, який може бути описаний квадратичною функцією. Прогнозування ж будемо здійснювати за допомогою регресійного аналізу з використанням методики, приведеної в попередньому розділі.
Вантажні автомобілі
Для розрахунку нам необхідно знайти ряд параметрів, які занесемо в таблицю.
Таблиця 5.1.
Роки xi yi xi2 xi3 xi4 xiyi xi2yi
1997 1 0,199 1 1 1 0,199 0,199
1998 2 0,268 4 8 16 0,536 1,072
1999 3 0,245 9 27 81 0,735 2,205
Сума 6 0,712 14 36 98 1,47 3,476
Підставляючи значення таблиці 5.1. в систему алгебраїчних рівняннь (5.5.) отримаємо наступну систему рівняннь:
Розв"язавши дану систему рівеняннь матричним методом, отримаємо наступний результат:
а0=0,067 ,
а1=0,932 ,
а3=-0,0085 .
Знайдені параметри підставляємо у функцію квадратичної параболи, і в результаті отримуємо наступне рівняння для прогнозування оптимальних стратегій діяльності автотранспортного підприємства:
.
Підставляючи у дану функцію значення x (1,2,3,4 і т.д.), тобто роки, отримаємо такі прогнозовані оптимальні змішані стратегії для вантажних автомобілів:
Рік 1997 1998 1999 2000 2001
Оптимальна стратегія 0,193 0,237 0,293 0,397 0,492
На основі даної таблиці малюємо графік зміни оптимальної змішаної стратегії діяльності автотранспортного підприємства для вантажних автомобілів в часі (додаток 18) .
Автобуси пасажирські
Для розрахунку нам необхідно знайти ряд параметрів, які занесемо в таблицю.
Таблиця 5.2.
Роки xi yi xi2 xi3 xi4 xiyi xi2yi
1997 1 0,308 1 1 1 0,308 0,308
1998 2 0,305 4 8 16 0,61 1,22
1999 3 0,339 9 27 81 1,017 3,051
Сума 6 0,952 14 36 98 1,935 4,579
Підставляючи значення таблиці 5.1. в систему алгебраїчних рівняннь (5.5.) отримаємо наступну систему рівняннь:
Розв"язавши дану систему рівеняннь матричним методом, отримаємо наступний результат:
а0=0,347 ,
а1=-0,058 ,
а3=0,018 .
Знайдені параметри підставляємо у функцію квадратичної параболи, і в результаті отримуємо наступне рівняння для прогнозування оптимальних стратегій діяльності автотранспортного підприємства:
Підставляючи у дану функцію значення x (1,2,3,4 і т.д.), тобто роки, отримаємо такі прогнозовані оптимальні змішані стратегії для вантажних автомобілів:
Рік 1997 1998 1999 2000 2001
Оптимальна стратегія 0,308 0,305 0,339 0,410 0,518
На основі даної таблиці малюємо графік зміни оптимальної змішаної стратегії діяльності автотранспортного підприємства для пасажирських автобусів в часі (додаток 19).
Спеціальні автомобілі, легкові
Для розрахунку нам необхідно знайти ряд параметрів, які занесемо в таблицю.
Таблиця 5.3.
Роки xi yi xi2 xi3 xi4 xiyi xi2yi
1997 1 0,197 1 1 1 0,197 0,197
1998 2 0,204 4 8 16 0,408 0,816
1999 3 0,219 9 27 81 0,657 1,971
Сума 6 0,62 14 36 98 1,262 2,984
Підставляючи значення таблиці 5.3. в систему алгебраїчних рівняннь (5.5.) отримаємо наступну систему рівняннь:
Розв"язавши дану систему рівеняннь матричним методом, отримаємо наступний результат:
а0=0,198 ,
а1=-0,0049 ,
а3=0,0039 .
Знайдені параметри підставляємо у функцію квадратичної параболи, і в результаті отримуємо наступне рівняння для прогнозування оптимальних стратегій діяльності автотранспортного підприємства:
Підставляючи у дану функцію значення x (1,2,3,4 і т.д.), тобто роки, отримаємо такі прогнозовані оптимальні змішані стратегії для вантажних автомобілів:
Рік 1997 1998 1999 2000 2001
Оптимальна стратегія 0,197 0,204 0,219 0,242 0,273
На основі даної таблиці малюємо графік зміни оптимальної змішаної стратегії діяльності автотранспортного підприємства для спеціальних легкових автомобілів в часі (додаток 20 ).
Спеціальні автомобілі, вантажні
Для розрахунку нам необхідно знайти ряд параметрів, які занесемо в таблицю.
Таблиця 5.4.
Роки xi yi xi2 xi3 xi4 xiyi xi2yi
1997 1 0,295 1 1 1 0,295 0,295
1998 2 0,222 4 8 16 0,444 0,888
1999 3 0,196 9 27 81 0,588 1,764
Сума 6 0,713 14 36 98 1,327 2,947
Підставляючи значення таблиці 5.3. в систему алгебраїчних рівняннь (5.5.) отримаємо наступну систему рівняннь:
Розв"язавши дану систему рівеняннь матричним методом, отримаємо наступний результат:
а0=0,414 ,
а1=-0,1438 ,
а3=0,023.
Знайдені параметри підставляємо у функцію квадратичної параболи, і в результаті отримуємо наступне рівняння для прогнозування оптимальних стратегій діяльності автотранспортного підприємства:
Підставляючи у дану функцію значення x (1,2,3,4 і т.д.), тобто роки, отримаємо такі прогнозовані оптимальні змішані стратегії для вантажних автомобілів:
Рік 1997 1998 1999 2000 2001
Оптимальна стратегія 0,295 0,222 0,196 0,217 0,285
На основі даної таблиці малюємо графік зміни оптимальної змішаної стратегії діяльності автотранспортного підприємства для спеціальних вантажних автомобілів в часі (додаток 21 ).
6. Інформаційне забезпечення задачі.
6.1 Вхідна інформація
Для розв"язування даної задачі потрібно було зібрати таку інформацію про автотранспортне підприємство , щоб можливо було розглянути гру, у якій одним з гравців виступало автотранспортне підприємство, а другим - ринок. Для цього необхідно було встановити прибутки підприємства від перевезень, здійснених різними видами транспорту, а також суми витрат для забезпечення цих перевезень.
Дані про прибуток та витрати формуються в результаті підрахунку показників фінансово-господарської діяльності. Тобто нам потрібні наступні показники:
Загальні показники:
- група транспорту (тип, марка, модель автомобіля);
- кількість автомобілів;
Натуральні показники:
- перевезено вантажів;
- виконано тонно-кілометрів, автомобіле-годин, платних кілометрів;
Фінансові показники:
- доходи;
- податок на додану вартість;
- витрати;
- відрахунок на будівництво автомобільних шляхів;
- результати: прибуток /+/
збиток /-/.
Склад витрат.
-заробітна плата всіх працюючих;
в тому числі

 
 

Цікаве