WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

j
1 14,96764 0,066811 8,922349 0,112078 0,215453
2 13,33333 0,075 7,948125 0,125816 0,119289
3 13,99748 0,071441 8,344028 0,119846 0,161077
4 13,71429 0,072917 8,175215 0,122321 0,143753
6 10,14031 0,098616 6,044732 0,165433 -0,15803
7 14,19643 0,07044 8,462625 0,118167 0,172833
8 13,87164 0,07209 8,269012 0,120933 0,153466
9 14,53608 0,068794 8,665095 0,115406 0,192161
0,596109 1 1
Ціна гри становитиме v=17,54776
Максимальна присутність на ринку доцільна для підрприємств Д, Б та Г.
4.3.2.Розрахунок стратегій використання транспорту на одиницю виду транспорту
Для визначення найбільш рентабельного підприємства на ринку автопослуг Львівської області, з врахуванням невизначеності на ринку в даній сфері, приведемо всі витрати та прибутки від експлуатації транспорту до одиниці транспорту. Тобто для і-го підприємства:
, (4.26)
де рj - прибуток від експлуатації j-го виду транспорту на і -тому підприємстві;
nij - кількість і-го транспорту на j-ому підприємстві.
Аналогічно для витрат
, (4.27)
де dіj - втрати від експлуатації і-го виду транспорту на j -тому підприємстві;
Отримуємо наступні результати
Таблиця 4.7
Значення приведених прибутку та витрат на одиницю транспорту по автотранспортних підприємствах
П-ство Приведений прибуток, рsі Приведені затрати, dsi
А 40,18 35,66
Б 38,40 38,64
В 28,58 22,66
Г 9,31 12,81
Д 11,43 14,63
Е 2,50 1,40
Є 2,32 1,17
Ж 5,68 6,27
З 7,21 7,63
І 32,06 29,23
Подальші розрахунки проводимо аналогічно до попредніх, за допомогою розробленої програми.
Матриця виграшів на одиницю транспорту буде мати наступний вигляд
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю
В результаті розрахунків було отримано наступні параметри математичної моделі
Таблиця 4.8
Параметри математичної моделі для одиниці транспорту для приведених показників
j rj 1/ rj rj 1/ rj j j
1 9,123942 0,109602 8,636901 0,115782 -0,04204
2 10,32292 0,096872 9,771874 0,102335 0,078989
3 8,278516 0,120795 7,836605 0,127606 -0,14846
4 14,83351 0,067415 14,04169 0,071216 0,359052
5 13,67454 0,073129 12,94459 0,077252 0,304729
6 9,6 0,104167 9,087547 0,110041 0,009634
7 9,353448 0,106912 8,854156 0,112941 -0,01647
8 12,7993 0,078129 12,11606 0,082535 0,257184
9 11,96949 0,083546 11,33055 0,088257 0,205687
10 9,429195 0,106054 8,92586 0,112034 -0,00831
0,946619 1 1
Ціна гри становитиме v=21,8639
Як видно з вищенаведених розрахунків найбільш перспективним для держави буде підтримка підприємства В, використання якого є максимальне для отримання оптимального результату діяльності ринку автоперевезень.
Зведені показники оптимальних стратегій для унаочнення приведені в додатку 16.
4.3.3.Розрахунок стратегій використання видів транспорту для підприємства В за 1997-1999 роки
Вихідні дані для розрахунку знаходяться в Додатку 4.Проаналізуємо зміну оптимальних стратегій дій на ринку автоперевезень для даного підприємства за період 1997-1999 років.
1997 рік
На основі даних, приведених в Додатку 4 формуємо матрицю виграшів , попередньо привівши витрати та прибуток на одиницю транспорту.
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю
Після проведення розрахунків отримуємо наступні дані
Таблиця 4.9
Параметри математичної моделі вибору оптимальних стратегій діяльності для підприємства В за 1997 рік
Вид транспорт rj 1/ rj rj 1/ rj j j
Вантажні автомобілі 13,26711 0,075374 5,021975 0,199125 0,402625
Автобуси пасажирські 8,574322 0,116627 3,245623 0,308107 0,075678
Спеціальні автомобілі легкові 13,36634 0,074815 5,059535 0,197647 0,40706
Спеціальні автомобілі вантажні 8,951613 0,111712 3,388438 0,295121 0,114636
0,378528 1 1
Ціна гри становить v=12,40298
1998 рік
На основі даних, приведених в Додатку 4 формуємо матрицю виграшів , попередньо привівши витрати та прибуток на одиницю транспорту.
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю
Після проведення розрахунків отримуємо наступні дані
Таблиця 4.10
Параметри математичної моделі вибору оптимальних стратегій діяльності для підприємства В за 1998 рік
Вид транспорт rj 1/ rj rj 1/ rj j j
Вантажні автомобілі 11,61157 0,086121 3,72706 0,268308 0,195076
Автобуси пасажирські 10,2025 0,098015 3,274779 0,305364 0,083908
Спеціальні автомобілі легкові 15,24752 0,065584 4,894121 0,204327 0,38702
Спеціальні автомобілі вантажні 14,03361 0,071257 4,504482 0,222001 0,333997
0,320978 1 1
Ціна гри становить v= 12,5115
1999 рік
На основі даних, приведених в Додатку 4 формуємо матрицю виграшів , попередньо привівши витрати та прибуток на одиницю транспорту.
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю:
.
Після проведення розрахунків отримуємо наступні дані
Таблиця 4.11
Параметри математичної моделі вибору оптимальних стратегій діяльності для підприємства В за 1999 рік
Вид транспорт rj 1/ rj rj 1/ rj j j
Вантажні автомобілі 11,21951 0,08913 4,081494 0,245008 0,264975
Автобуси пасажирські 8,096353 0,123512 2,945335 0,33952 -0,01856
Спеціальні автомобілі легкові 12,51799 0,079885 4,55386 0,219594 0,341218
Спеціальні автомобілі вантажні 14,03361 0,071257 5,105223 0,195878 0,412367
0,363785 1 1
Ціна гри становить v= 12,7962
Для зручності оперування даними зводимо всі результати в одну таблицю (див. додаток 16).
На основі отриманих даних будуємо графік зміни оптимальних стратегій діяльності автотранспортних підприємств в часі (додаток 17).
5. Прогнозування стратегії господарської діяльності автопідприємства
5.1.Економіко-математична модель задачі
Проблема ефективного довгострокового планування є однією з найважливіших в менеджменті. Здатність керівництва спланувати реальні довгострокові цілі є передумовою економічного зростання суб"єкта господарської діяльності. Можливість спрогнозувати показники майбутньої діяльності дає змогу завчасно реагувати на зміну ситуації на ринку, особливо на ринку послуг, який характеризується значною динамічністю та залежністю від зовнішніх факторів.
Прогнозування основних тенденцій в структурних змінах на ринку автомобільних перевезень дозволяє управлінському персоналу ефективно оновлювати та нарощувати технічну базу, зменшити витрати на непопулярні, а отже і нерентабельні, послуги, забезпечити максимальне завантаження наявного парку автомобілів тощо. А величина оптимальних змішаних стратегій по видах транспорту якраз і є тим показником який адекватно відображає попит та пропозицію на реальному ринку автомобільних перевезень.
В даній дипломній роботі прогнозування буде здійснюватися методом найменших квадратів з квадратичною інтерполяцією.
Спосіб найменших квадратів отримав широке розповсюдження. Даний метод служить основою для регресійного аналізу. Регресійний аналіз, в свою чергу, дозволяє за допомогою математичної функції встановити значення прогнозованого показника - детерміновану складову ( тренд). Суть його полягає в тому, що сума

 
 

Цікаве