WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

диференціюємо наявний парк на п"ять основних груп, а саме вантажні, пасажирські автобуси, пасажирські легкові автомобілі, спеціальні автомобілі легкові, спеціальні автомобілі нелегкові.
Поділивши прибуток та витрати від експлуатації певного виду транспортних засобів на їх кількість отримаємо середню характеристику прибутковості одиницш транспорту.
Скориставшись вище приведеною методикою обчислюємо значення змішаних стратегій діяльності автопідприємств регіону.
Вантажні автомобілі
Таблиця 4.1
Приведена прибутковість та затрати на одиницю вантажного автотранспорту
Підпри-ємство Кількість Прибуток Затрати Pj dj
А 3 19,2 28,5 6,4 9,5
Б 4 35,6 16,6 8,9 4,15
В 1 12,3 12,8 12,3 12,8
Г 12 10,3 14,2 0,86 1,18
Д 92 1136,1 1153,3 12,35 16,45
Е 79 143,6 576,2 1,82 7,29
Є 72 149,6 484 2,08 6,72
Ж 78 454 493,2 5,82 6,32
З 52 410 427,6 7,88 8,22
І 15 31,5 23,7 2,1 1,58
За результатами даних результатів формуємо матрицю виграшів гри
Після математичних перетворень, описаних в попередньому розділі, отримуємо еквівалентну матрицю Н*
Оптимальні стратегії автопідприємств визначаються вектором X=( 1, 2,…, n), де 1, 2,…, n - відсотки від загальної суми коштів попиту ринку послуг. Вони розраховуються за формулами:
,
і задовільняють системі рівнянь
,
де v- значення гри, яке визначає прогнозований дохід, отриманий автопідприємством внаслідок фінансово-господарської діяльності;
Аналогічно, за вище приведеною методикою можна розрахувати оптимальні стратегії ринку, тобто Y=( 1, 2,…, n), які розраховуються за формулою:
(1 j n) .
Для спрощення розрахунків скористаємося таблицею 4.2. (Слід зазначити що в подальшому всі розрахунки виконуватимуться за допомогою розробленою програми, опис якої знаходиться нижче)
Таблиця 4.2
Математичні параметри моделі розрахунку оптимальних стратегій діяльності автотранспортних підприємств по вантажних автомобілях
j rj 1/ rj rj 1/ rj j j
1. 16,40625 0,060952 12,28222 0,081418 0,267234
2. 5,786517 0,172816 4,331965 0,230842 -1,07758
3. 11,21951 0,08913 8,399273 0,119058 -0,07152
4. 25,43689 0,039313 19,04284 0,052513 0,527381
5. 10,96118 0,091231 8,20588 0,121864 -0,09677
6. 45,62674 0,021917 34,15759 0,029276 0,736515
7. 37,16578 0,026906 27,82345 0,035941 0,676532
8. 12,5815 0,079482 9,418897 0,10617 0,044474
9. 11,69756 0,085488 8,757155 0,114192 -0,02773
10. 12,28571 0,081395 9,197465 0,108726 0,021469
0,748631 1 1
Перевірити правильність розв"язання задачі можливо за умовою (3.6), а саме:
.
отже, так як виконується дана умова, ми отримали оптимальну стратегію для діяльності автотранспортних підприємств на ринку регіону.
Перевірити правильність розв"язання задачі можливо також за умовою (3.7), а саме:
.
Виграш в результаті діяльності становитиме (скористаємося формулою (4.22)
v=10,05604
Як видно з розрахованих оптимальних стратегій діяльність підприємства Б (оптимальна змішана стратегія 0,23), підприємства В (0,119) та Д (0,12) будуть найбільш вигідними для регіону, а, отже, дані підприємства доцільно підтримати, з метою покращення показників діяльності, профінансувати оновлення рухомого складу, надати податкові пільги тощо.
Подальші розрахунки проводилися за допомогою розробленої програми, тому я вважаю недоцільним показувати всі кроки розрахунку.
Пасажирські автобуси
Матриця виграшів на одиницю транспорту буде мати наступний вигляд
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю
В результаті розрахунків було отримано наступні параметри математичної моделі
Таблиця 4.3
Математичні параметри моделі розрахунку оптимальних стратегій діяльності автотранспортних підприємств по пасажирських автобусах
j rj 1/ rj rj 1/ rj j j
1. 9,030869 0,110731 8,38675 0,119236 -0,07312
2. 10,31596 0,096937 9,580187 0,104382 0,060561
3. 8,095843 0,12352 7,518414 0,133007 -0,19706
4. 14,70447 0,068007 13,65569 0,07323 0,340934
5. 9,367089 0,106757 8,69899 0,114956 -0,0346
6. 7,426471 0,134653 6,896784 0,144995 -0,30496
7. 15,625 0,064 14,51056 0,068915 0,379762
8. 20,8 0,048077 19,31646 0,051769 0,534076
9. 14,64286 0,068293 13,59847 0,073538 0,338161
10. 9,284971 0,107701 8,622729 0,115973 -0,04375
0,928676 1 1
Ціна гри v= 14,046
Найбільшу частку ринку пропонуємо відівести для підприємств В (значення змішаної оптимальної стратегії 0,133) та Е (0,144) з метою забезпечення збільшення платежів до бюджету.
Пасажирські легкові автомобілі
Матриця виграшів на одиницю транспорту буде мати наступний вигляд (з вираховуванням автопідприємств, які не здійснюють перевезення даним транспортом на комерційній основі)
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю
В результаті розрахунків було отримано наступні параметри математичної моделі
Таблиця 4.4
Математичні параметри моделі розрахунку оптимальних стратегій діяльності автотранспортних підприємств по легкових автомобілів
j rj 1/ rj rj 1/ rj j j
1 52,8125 0,018935 9,069062 0,110265 0,669205
4 16,44385 0,060813 2,823769 0,354137 -0,06241
5 28,86076 0,034649 4,956024 0,201775 0,394676
9 17,44444 0,057325 2,995593 0,333824 -0,00147
0,171722 1 1
Ціна гри становитиме v=15,42122
Найбільшим впливом на ринок користуватимуться підприємства Г та З. Доцільно провести підтримку даних підприємств з метоюзабезпечення ефективного функціонування ринку автомобільних послуг.
Спеціальні автомобілі легкові
Матриця виграшів на одиницю транспорту буде мати наступний вигляд (з вираховуванням автопідприємств, які не здійснюють перевезення даним транспортом на комерційній основі)
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю
В результаті розрахунків було отримано наступні параметри математичної моделі
Таблиця 4.5
Параметри математичної моделі для спеціальних легкових автомобілів
j rj 1/ rj rj 1/ rj j j
1 24,18519 0,041348 10,54201 0,094859 0,525707
2 10,67126 0,09371 4,651465 0,214986 -0,07493
3 12,527 0,079828 5,460359 0,183138 0,084309
6 16,30019 0,061349 7,105046 0,140745 0,296275
9 13,68771 0,073058 5,966298 0,167608 0,161959
10 11,54799 0,086595 5,033621 0,198664 0,006679
0,435887 1 1
Ціна гри становитиме v= 14,3754
Отже обласній владі буде доцільно підтримувати підприємтва Б,Г і І в даній ніші ринку з метою отримання максимальних надходжень до бюджету та максимальної зайнятості.
Спеціальні автомобілі вантажні
Матриця виграшів на одиницю транспорту буде мати наступний вигляд (з вираховуванням автопідприємств, які не здійснюють перевезення даним транспортом на комерційній основі)
Після математичних перетворень отримуємо еквівалентну матрицю
В результаті розрахунків було отримано наступні параметри математичної моделі
Таблиця 4.6
Параметри математичної моделі для спеціальних вантажних автомобілів
j rj 1/ rj rj 1/ rj j

 
 

Цікаве