WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

водіїв;
- відрахування на соціальне страхування;
- паливо і мастила;
- автомобільні шини;
- ремонт і технічне обслуговування автомобілів без зарплати ремонтиків,;
- амортизація автотранспорту;
- податки та збори;
- інші загальногосподарські витрати.
В нашому випадку ми отримали звітність в статистичному управлінні Львівської областей по 10 автопідприємствах, в якій вдображаються загальні показники , а саме кількість транспорту, розбиту на 5 основних підгруп:
- вантажні автомобілі;
- автобуси для перевезення пасажирів;
- легкові автомобілі для перевезення пасажирів;
- спеціальні легкові автомобілі;
- спеціальні вантажні автомобілі.
По даних підгрупах ми отримали загальні показники прибутку та витрат станом на 1999 рік. Для розгляду математичного апарату розв"язку задачі пошуку оптимальної стратегії діяльності підприємства цього цілком достатньо. Для збереження конфіденційності інформації в подальшому підприємства називатимемо Підприємство А, Підприємство Б і т.д. На жаль ми не змогли з тих самих мотивів отримати калькуляцію витрат на експлуатацію автомобілів, тому й повинні задовільнитися загальними показниками. Для розв"язання поставленої задачі нам достатньо документу "Прибуток та витрати автотранспортного підприємства по видах транспорту". Даний документ містить наступні реквізити:
- назва підприємства;
- період звітності;
- кому подається документ;
- вид транспорту;
- кількість одиниць транспорту;
- прибуток від експлуатації, тис.грн.
- витрати на експлуатацію, тис.грн.
При використанні даного методу на підрпиємстві можлива градація транспорту як на групи видів транспорту, так і в залежності від марки та моделі автомобілів. Зрозуміло, що останній метод є більш прийнятним для автопідприємства, але, за відсутності в управлінні статистики об"єктивної інформації по даним показникам ми зупинилися на першому методі, тим більше що він спрощує загальний аналіз ринку автоперевезень регіону.
На основі даної інформації ми можемо сформувати матрицю виграшів, знайти оптимальні змішані стратегії автопідприємств та ринку, а також, маючи достатню інформацію про прибутки та витрати автопідприємств за попередні роки, зробити прогноз на майбутній період, а, отже, визначити пріорітетні підприємства, в розвитку яких буде зацікавлений регіон для забезпечення максимальних макроекономічних показників.
Слід зазначити, що показники діяльності, отримані в обласному статистичному управлінні, наводять на думку про значну тіньову сторону діяльності автопідприємств. Адже в багатьох підприємствах витрати перевищують витрати і це, тим не менше, дає можливість з року в рік існувати даним підприємстам, далі використовувати збиткові види транспорту.
6.2. Результуюча інформація
В результаті розв"язування задачі вибору господарської діяльності автопідприємства ми отримуємо дані про те, які частки перевезення слід здійснювати певним видом транспорту, чи варто їх взагалі здійснювати, а якщо варто - то який дохів від цього можна отримати.
Уся ця інформація оформляється у вигляді документу "Відсотки виконання перевезення різними видами транспорту за _______ на ___________"
Даний документ містить наступні реквізити:
- група транспорту (тип, марка, модель автомобіля);
- % виконання перевезень.
7.Технологія розв"язування задачі визначення оптиальних змішаних стратегій діяльності автопідприємства
7.1. Схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки, розв"язування та видачі інформації
В процесі написання дипломної роботи нами була розроблена технологія розв"язування задачі визначення оптимальних змішаних стратегій діяльності автотранспортного підприємства на основі показників його діяльності. Вирішення данної задачі дає змогу ефективно та швидко пристосуватися до змін на ринку, максимізувати прибуток шляхом використання найприбутковіших видів транспорту, визначити резерви технічної бази.
Схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки, розв"язування та видачі інформації наведена в додатку 12. Опишемо її.
Операція 1 ілюстру підготовчі роботи до вирішення задачі .
Операції 2 -3 ілюструє процес вибору користувачем роботи, яку він повинен виконати. В процесі вибору технологічної операції користувач керується планом-графіком виконання робіт та інструкцією по виконанню.
Операція 4 передбачає заключні роботи перед закінченнямпраці над вирішенням даної задачі.
Операція 5-8 відображають передачу, прийняття, реєстрацію та контроль документів, які поступають від автотранспортних підприємств. Ці операції виконуються вручну працівниками обчислювальної установки. У разі виявлення помилок документи передаються назад на підприємство.
Операції 9-10 показують роботу за допомогою комп"ютера вдіалоговому режимі. В данному випадку на дисплеє комп"ютера виникає меню, яке передбачає чотири варіанти, а саме: ввід та коригування інформації, проведення розрахунків, видача результуючої інформації на друк та передача її користувачам та вихід з режиму роботи пакету.
Операції 11 - 15 ілюструють процес вводу вхідної інформації в файл MVX01 з візуальним контролем. На даному етапі передбачена можливість коригування вхідної інформації.
Розрахунки проводяться операцією 15, після якої є можливість повернутися в головне меню чи видати результати розрахунку на друк.
Вивід відомості виконується операціями 16 - 18, після чого передбачено прийом та перевірка результатних відомостей ( операції 19-22). В разі незадовільного стану документів (наявність помилок, недодрукованих місць) процес видачі можливо повторити. В результаті видачі задовільних результатних відомостей, останні реєструються в журналі реєстрації і передаються користувачеві.
7.2. Опис вхідних документів і файлів
При розв"язуванні задачі, використовуватиметься вхідний оперативний документ "Зведені показники діяльності автопідриємства по видах транспорту". Даний документ містить наступні реквізити:
- назва підприємства;
- період;
- вид транспорту;
- кількість одиниць транспорту;
- прибуток від експлуатації, тис.грн.
- витрати на експлуатацію, тис.грн.
Код документу D01. Форма документу наведена в додатку 8, його табличний опис - у додатку 9. На основі даного документу формується файл даних MVX01 (опис файлу наведений в додатку 10)
7.3. Опис результатних документів і файлів
В результаті розв"язування задачі отримується відомість
"Відсотки виконання перевезення різними видами транспорту за _______ на ___________"
(період) (підприємство)
Даний документ містить наступні реквізити:
- тип, марка, модель автомобіля;
- % виконання перевезень.
Код відомості V01. Форма документу наведена в додатку 5, його табличний опис - у додатку 6. Документ формується на основі файлу даних MVR01 (опис файлу наведений в додатку 7) та довідкового файлу MPS01 (опис файлу наведений в додатку11)/
Даний документ використовується різними службами автопідприємства для забезпечення ефективної діяльності підприємства.
7.3. Опис розробленої програми
В даній дипломній роботі було розроблено програму за

 
 

Цікаве