WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
Зміст
Вступ 5
1.Характеристика ЛОУС 6
2.Аналіз діяльності автомобільних підприємств 12
2.1. Аналіз діяльності автомобільного транспорту Львівської
області 12
2.2. Аналіз діяльності автомобільного транспорту Івано-
Франківської області 15
3.Теоретичні положення теорії ігор 18
3.1. Основні положення скінчених антагоністичних ігор 18
3.2.Принцип оптимальності 21
3.3.Змішане розширення матричних ігор 24
3.4.Методи розв"язування матричних ігор 25
4.Постановка задачі 29
4.1.Економічна суть задачі 29
4.2.Економіко-математична модель 33
4.3. Розв"язання задачі 39
4.3.1.Розрахунок стратегії використання різних видів транспорту
на одиницю виду транспорту 39
4.3.2. Розрахунок стратегії використання транспорту на одиницю транспорту 50
4.3.3. Розрахунок стратегії використання видів транспорту для підприємства В за 1997-1999 роки 53
5.Прогнозування стратегії діяльності автопідприємства 57
5.1. Економіко-математична модель задачі 57
5.2. Розрахунок прогнозованих стратегій діяльності автотран-
спортних підприємств 60
6. Інформаційне забезпечення задачі 66
6.1 Вхідна інформація 66
6.2.Результуюча інформація 69
7.Технологія розв"язування задачі визначення оптимальних
змішаних стратегій діяльності автопідприємства 70
7.1.Схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки, розв"язування та видачі інформації 70
7.2.Опис вхідних документів і файлів 72
7.3.Опис результуючих документів і файлів 73
7.4.Опис розробленої програми 74
Висновки 76
Додатки 77
Додаток 1. Показники діяльності автомобільного транспорту по Львівській області 78
Додаток 2. Показники діяльності автомобільного транспорту
по Івано-Франківській області 80
Додаток 3. Відомість про експлуатацію наявного
рухомого транспорту 82
Додаток 4. Відомість по використанню наявного автомобільного
парку для підприємства В за 1997-1999 роки 85
Додаток 5.Форма результуючого документу 86
Додаток 6.Опис результуючого документу 87
Додаток 7.Опис результуючого файла 88
Додаток 8. Форма вхідного документу 89
Додаток 9. Опис вхідного документа 90
Додаток 10. Опис вхідного файла 91
Додаток 11. Опис довідкового файла 92
Додаток 12. Блок-схема технологічного процесу 93
Додаток 13. Програма визначення оптимальних змішаних
стратегій діяльності автопідприємства 99
Додаток 14. Діалогове меню програми визначення оптимальних змішаних стратегій діяльності автопідприємства 104
Додаток 15. Оптимальні змішані стратегії діяльності автотран-
спортних підприємств Львівської області 105
Додаток 16. Оптимальні змішані стратегії діяльності автотран-
спортного підприємства В за 1997-1999 роки 106
Додаток 17. Графік зміни оптимальних змішаних стратегій для
підприємства В за 1997-1999 роки 107
Додаток 18. Спрогнозовані стратегії діяльності для вантажних автомобілів за 1997-1999 роки 108
Додаток 19. Спрогнозовані стратегії діяльності для пасажир-
ських автобусів за 1997-1999 роки 109
Додаток 20. Спрогнозовані стратегії діяльності для спеціальних легкових автомобілів за 1997-1999 роки 110
Додаток 21. Спрогнозовані стратегії діяльності для спеціальних вантажних автомобілів за 1997-1999 роки 111
ВСТУП
В умовах становлення нових економічних відносин, коли ринкова економіка починає лишень встановлюватися на теренах нашої держави, в Україні проходять стрімкими темпами процеси роздержавлення та приватизації, адже наявність приватного сектора і являється одним з головних рушіїв розвитку держави, а це, в свою чергу, призводить до зміни структури ринку та галузей народного господарства, - одні види діяльності розвиваються, а інші занепадають, в залежності від потреби ринку.
Багато підприємств і галузей народного господарства в силу тих чи інших причин переживають зараз не найкращі часи. Транспорт - це одна з небагатьох галузей, якій вдається не тільки вижити в цих складних умовах, але й по деяких видах діяльності розширити обсяги виробництва і надання послуг. Транспорт залишився тією життєдайною артерією, яка зв"язує народне господарство країни і надає йому єдності і цілісності.
Особлива увага приділяється автомобільному транспорту, бо саме він є самим мобільним і швидко реагує на зміни ринкового середовища, тому саме цьому виду транспорту надають перевагу наші підприємці при здійсненні внутрішніх перевезень і перевезень в країни ближнього зарубіжжя. Україна росташована в центрі Європи, на перетині важливих торгівельних шляхів і тому особливу увагу слід приділяти розвитку транспорту , щоб не лишень забезпечувати власні потреби, але й виводити цю галузь господарства на міжнародний рівень.
Застарілі методи господарювання стають не практичними в сучасних ринкових умовах, тому гостро постає проблема забезпечення ефективної діяльності підприємств і галузей народного господарства, зокрема в галузі транспорту. Водночас транспорт, а автомобільний особливо, залишається однією з найпривабливіших галузей народного господарства для ділків тіньової економіки. У зв"язку з особливостями виробничої діяльності ( складність контролю на стадії надання послуг і велика частка розрахунків за готівку) значна частина доходів залишається в тіні, що призводить до недотримання коштів у казну держави.
Вибір правильної стратегії діяльності з метою забезпечення оптимальної діяльності за умов різкого виникнення великої кількості конкурентів є одним з головних завдань оперативного планування діяльності автотранспортного підприємства. Саме на цій проблемі зосереджена увага даної дипломної роботи.
1. Характеристика ЛОУС
ЛОУС підпорядковується Держкомстату України. Для ЛОУС характерним є виконання робіт, пов"язаних зі збором, аналізом і обробкою статистичної звітності і видавничою діяльністю в області статистики (статистични бюлетні, вісники). Роботи в ЛОУС ведуться на основі договорів.
Як виконавець ЛОУС, крім робіт, пов"язаних зі статистикою, надає замовникам, зокрема , такі послуги:
* виконання різних обчислювальних робіт ;
* інформаційно -довідкове обслуговування;
* оренда приміщень, технічних засобів;
* технічне обслуговування обчислювальних пристроїв замовника.
Як замовник, ЛОУС укладає договора з іншими організаціями на виконання, наприклад, таких послуг;
* електро- , газо-, водопостачання;
* вивіз сміття;
* організація робти їдальні;
* інше.
Головним замовником ЛОУС є Держмінстат України.
Держмінстат України визначаєнапрямок та характер основних для ЛОУС робіт, і їх виконання в ЛОУС фінансується з державного бюджету, згідно державних розцінок.
Деякі роботи, які виконуються в ЛОУС, є комерційними. Перед їх виконанням організація - замовник укладає договір, в якому вказується

 
 

Цікаве