WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

даних.
Висновки.
В результаті роботи розробленої програми реалізується задача обчислення дійсних витрат матеріалів на одиницю продукції. Для забезпечення правильності отриманих результатів передбачено програмні методи контролю результуючої інформації, а саме арифметично-логічний контроль, балансовий метод контролю та метод часткових сум.
Впроцесі виконання даної розробки ми, на основі вхідних документів, отримуємо результат, що оформляється у вигляді табульограм, які зручні для подальшого аналізу та обробки . В результаті обробки створюються вихідні файли, які можуть бути використанні на подальших ділянках обліку чи планування.
В даній роботі, згідно принципів незбитковості та мінімізації, побудована інформаційна база, що забезпечує обробку інформації.
ЛІТЕРАТУРА
С.И. Волков, А.Н. Романов . Организация машинной обработки информации.., М.:Финанси и статистика,1988
Методичні вказівки до дипломного проектування, Л.: Лду, 1990
Романов А.Н. Автоматизация обработки информации по учету и анализу в промишлености .- М.: Финанси и статистика., 1981
Типовие проектние решения по участкам подсистеми "Бухгалтерский учет". АСУ предприятий отраслей машиностроения. - М:1975.
Е.Н. Хотяшов Проектирование машинной обработки економической инфомации. - М.: Финанси и статистика., 1987.
Одинцов Б. Е. Економическая информатика. - К. 1996.
Додаток 1
Форми вхідних документів
Акт інвентарізації №____
"___" ___________________ 199_р
По __________________________ код ____
Залишок на кінець періоду
№п.п Номенклатур-ний номер Назва та сорт матеріалу Одиниця виміру Кількість
1 2 3 4 5
Відповідальна особа _______________
Бухгалтер ________________________
Керівник __________________________
Накладна №
"___"__________________1999_ р.
Кому відпущено ______________ Код складу ______
Від кого отримано_____________ Код цеху ________
Підстава__________________________
№п.п Номенклатур-ний номер Назва та сорт матеріалу Один. вимір. Кіль-кість Ціна Сума
Сума
Прийняв_____________ Здав _________________
Вимога на отримання матеріалу №
від "__"______________199_р.
Код складу______ Код цеха __________
Кому відпущено______________
Від кого отримано ____________
На підставі ____________________________________
______________________________________________
Назва матеріалу _________________
Номенклатурний номер ____________
Кількість _______________
На суму ________________
Відомість бракованої продукції
за період від ______________________ до _______________________________________
На дільниці ____________ виявлено браковану продукцію ___________________ з номенклатурним номером ____________________ в кількості________ _____________________________________________
Винуватцем є цех _____________ код цеха ____
Підпис керівника дільниці____________
Додаток 2
Форми результуючих документів
Витрата матеріалів на виробництво за період від _______
до____________
Цех Назва матеріалу Один.
виміру Номен.
номер Залишок на кінець періоду Поступило Залишок на початок періоду Фактична витрата
К-ть сума К-ть сума К-ть сума К-ть сума
Всього по цеху
Разом
Відомість витрати матеріалів на виробництво виробу ___________ код ___________
Період з _____________ до _____________
№ п.п Назва матеріалу Код матеріалу Одиниця вимі-ру Ціна мате-ріалу Транспортно-заготі-вельні витрати, % Дійсні витрати Нормативні витрати Відхилення
К-ть сума К-ть сума К-ть сума %
Всього
Дійсні витрати матеріалів на період
з ___________________ до__________________
на виробництво.
№ п.п Назва матеріалу Код матеріалу Одиниця вимі-ру Ціна матеріалу, грн Транспортно-заготівельні витрати, % Ціна з врахуван-ням ТЗВ, грн Дійсні витрати
К-ть сума, тис.грн
Всього
Додаток 3
Опис реквізитів вхідного документу
Назва документа: Акт інвентаризації
Ідентифікатор ВД01
Тип документа розроблений
К-ть знаків у документо рядку 57
К-ть рядків у документі 25
К-ть документів за період 2
№ п.п Назва реквізиту Тип та значимість Діапазон зміни
1. 2. 3. 4.
Порядковий номер N(10) 1-99
Номенклатурний номер С(5) 00001-59999
Назва та сорт матеріалу С(25)
Одиниця виміру С(10)
Кількість N(7,2)
Назва документа: Накладна
Ідентифікатор ВД02
Тип документа стандартизований
К-ть знаків у документо рядку 75
К-ть рядків у документі 25
К-ть документів за період 30
№ п.п Назва реквізиту Тип та значимість Діапазон зміни
1. 2. 3. 4.
1 Порядковий номер N(10) 1-99
2 Номенклатурний номер С(5) 00001-59999
3 Назва та сорт матеріалу С(25)
4 Одиниця виміру С(10)
5 Кількість N(7,2)
6 Ціна N(5,2)
7 Сума N(13,2)
?
Назва документа: Вимога на отримання матеріалів
Ідентифікатор ВД03
Тип документа розроблений
К-ть знаків у документо рядку 50
К-ть рядків у документі 1
К-ть документів за період 20
№ п.п Назва реквізиту Тип та значимість Діапазон зміни
1. 2. 3. 4.
Номенклатурний номер С(5) 00001-59999
Назва та сорт матеріалу С(25)
Кількість N(7,2)
Сума N(13,2)
Назва документа: Відомість бракованої продукції
Ідентифікатор ВД04
Тип документа розроблений
К-ть знаків у документо рядку 49
К-ть рядків у документі 1
К-ть документів за період 50
№ п.п Назва реквізиту Тип та значимість Діапазон зміни
1. 2. 3. 4.
Код дільниці С(3) 001-015
Номенклатурний номер виробу С(4) 0001-9999
Назва виробу С(25)
Кількість N(7,2)
Назва цеху винуватця С(10)
Код цеху С(3) 001-015
Додаток 4
Опис форм результуючих документів
Назвадокумента: Витрати матеріалів на виробництво
Ідентифікатор РД01
Тип документа стандартизований
К-ть знаків у документо рядку 110
К-ть рядків у документі 50
К-ть документів за період 4
№ п.п Назва реквізиту Тип та значимість Діапазон зміни
1. 2. 3. 4.
1 Порядковий номер N(10) 1-99
2 Номенклатурний номер С(5) 00001-59999
3 Назва та сорт матеріалу С(25)
4 Одиниця виміру С(10)
5 Залишок на кінець періоду, кількість N(7,2)
6 -/-, сума N(13,2)
7 Поступило кількість N(7,2)
8 Поступило, сума N(13,2)
9 Залишок на початок періоду, кількість N(7,2)
10 -/-, сума N(13,2)
11 Фактична витрата, кількість N(7,2)
12 -/-,сума N(13,2)
Назва документа: Відомість витрат матеріалів на виріб
Ідентифікатор РД02
Тип документа стандартизований
К-ть знаків у документо рядку 120
К-ть рядків у документі 50
К-ть документів за період 100
№ п.п Назва реквізиту Тип та значимість Діапазон зміни
1. 2. 3. 4.
1 Порядковий номер N(10) 1-99
2 Назва та сорт матеріалу С(25)
1. 2. 3. 4.
4 Одиниця виміру С(10)
5 Ціна матеріалу N(5,2)
6 Транспортно-заготівельні витрати N(5,2)
7 Дійсні витрати, кількість N(7,2)
8 -/-, сума N(13,2)
9 Нормативні витрати, к-ть N(7,2)
10 -/-, сума N(13,2)
11 Відхилення, кількість N(7,2)
12 -/-,

 
 

Цікаве