WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

приведена в даному курсовому проекті, виконую обробку інформації та видачу результуючих табульограм.
На екрані виводиться головне меню, що пропонує вибрати один із варіантів: "Ввід даних", "Вивід результатів", Вихід з програми". За допомогою курсора користувач вибирає потрібну опцію, яка передає керування підпрограмам.
На першому етапі проходить процес вводу початкової інформації, а саме вхідних документів. На екран виводиться макет вводу документа. Користувач повинен ввести необхідні атрибути, після чого елементи запису програмно перевіряються на логічну достовірність шляхом порівняння з заданими обмеженнями чи масками вводу. Слід зауважити що, для коректного коригування документа, початково запис записується в оперативну пам"ять, і лишень після підтвердження користувачем вводиться в файл. При виникненні помилки виникає рядок-меню, що генерується підпрограмою, в якому запитується щодо подальших дій. Можливі три подальші варіанти : ввід запису заново, внесення даного запису без коригування (якщо користувач впевнений в правильності введеної інформації ) та вихід в попереднє меню.
Якщо помилок не знайдено користувачу пропонується ще раз проаналізувати даний документ і нажаттям клавіші 'Y' ввести запис в файл. В разі відмови (клавіша 'N') ввід не здійснюється . Для продовження вводу потрібно натиснути будь-яку клавішу, клавіша 'ESC' викликає повернення в попереднє меню.
При виборі опції меню "Вивід результатів" користувачу пропонується вибрати в діалоговому режимі один із раніше оброблюваних періодів звітності, чи задати новий, необхідний на даний момент. Одною з умов є відповідність меж періоду датам проведення черговох інвентарізацій, як правило це початок місяця. Якщо даний період не існує в наявній базі даних, програма виконує формування вихідних документів,згідно заданого періоду. В процесі виконання програми підбиваються часткові суми по файлу FV02 за кодом цеху та номером матеріалів до файла FD02, та, в подальшому, цей файл об"єднується з даними про проведені інвентарізації FV01 до результуючого файла FR01.
Слідучим етапом розв"язання задачі є визначення витрат матеріалів на виробництво одиниці продукції, яке виконується за допомогою двох запитів до системи, а саме : визначення нормативних витрат матеріалів ( файл FD03 ) та визначення процентних співвідношень ( файл FD04 ). Алгоритм даного процесу описаний в першому розділі, і тому , на мою думку, не потребує ще раз пояснення.
Дійсні витрати матеріалів визначаються шляхом перемноження процентного співвідношення на витрати матеріалів даного номенклатурного номера по цеху. Дані обчислення здійснюються згідно економіко-математичної моделі задачі, яка описана першому розділі, тому грунтовно зупинятися на даному етапі я не буду. Слід зазначити що обчислення, які не вимагають сортування, підбивання сум в даному етапі не реалізується. Тобто, обчислюються лишень ті поля записів, що внесені в інформаційну модель бази даних (див. 2.розділ "Опис результуючих файлів" ). Це пояснюється прагненню при розробці бази даних не відходити від концепції нормалізації, з метою створення бази з мінімальними затратами простору та максимальними показниками надійності.
Після обчислень необхідно провести перевірку результуючих файлів, що здійснюється за допомогою програмного модуля, який буде описаний нижче.Файли FR01 та FR02 проходять програмну перевірку на відповідність полів "Код матеріалу" та "Код виробу" наявній інфомаційній базі, що складається з файлів довідкової інформації, відповідності кількості матеріалів заданим межам. Також для файла FR01 балансовий метод перевірки . Fr02 буде перевірятися також за сумою кількості матеріалів, з врахуванням можливої похибки при розподіленні витрат по статтям калькуляції.
При виникнені помилки користувача інформують повідомленням і пропонують вибрати варіан подальших дій 1.Повтор розрахунків, 2.Ігнорування помилки,3.вихід в головне меню.
Поля, що розраховуються, а саме витрати в грошовому вираженні, наявність матеріалів в грошовому виразі, суми з врахуванням транспортно-заготівельних витрат, часткові суми згідно наведених в додатках результуючих документах будуть рахуватися в процесі видачі результатів, з метою забезпечення максимальної компактності та незбитковості розробленої інформаційної бази.
Слідучим етапом буде внесення результатів в існуючу базу. З цією метою результуючі файли переписуються, при чому назва отриманих файлів дається безпосередньо програмою згідно заданого математичного закону, і зберігається, разом з датами періоду, в файлі FD01.
Якщо користувачем був вибраний варіант періодів,для якого здійснювалися розрахунки, тоді за допомогою файла FD01 програма знаходить необхідні файли, на базі яких і створюються вихідні документи.
Розглянемо процес виводу результатів.
1. При друці документів РД01 застосовується файл довідкової інформації, що містить ціни матеріалів, який з"єднується з обрахованим файлом FR01.
2. При виводі РД02 крім вище названого буде використовуватися файл з транспортно-заготівельними витратами , на основі об"єднання з якими FR02 і математичних обчислень видається результат.
3. Документ РД03 виводиться аналогічно вищеописаному.
Для забезпечення контролю помилок в даному пакеті запропоновано наступне:
* для результуючого файла FR01 застосувати балансовий та логічний конроль. Балансовий метод контролю полягає в підрахунку сум залежностей, які вираховуються в процесі виконання задачі. В даному випадку сума по полям"Залишки на початок періоду" та "Прихід" повинна дорівнювати сумі по полям "Залишки на кінець періоду" та "Витрати матеріалів". Логічний контроль передбачає відповідність номенклатурного номера матеріалу в файлі існуючому номері в файлі довідкової інформації та відповідність величини полів "Залишок на початок періоду", "Прихід", "Залишок на кінець періоду" та "Витрата" встановленим межам. В приведеній блок-схемі реалізовано дані методи;
* для файла FR02 застосуємо метод підрахунку часткових сум, що полягає в перерахунку суми по полям в результуючих таа вхідних документах та перевірки їх на рівність. В даному випадку перевіряються поля "Витрати" з файла FR01та "Витрати" з файла FR02. Слід зауважити що, внаслідок проведеного розподілу матеріалів по виробах, буде виникати деяка похибка, яка враховується при перевірці. При значних відхиленнях буде генеруватися повідомлнення і користувач , в діалоговому режимі, вирішуватиме чи допустиме відхилення.
Виконання даної роботи за допомогою СУБД ACSESS передбачає розробку нових макетів вводу та запитів і результуючих форм, що можуть бути реалізовані в даній програмі. Тобто забезпечується максимальна гнучкість використання даної розробки, при чому дана робота вимагає від користувача мінімального знання принципів розробки та реалізації обробки баз даних. Ми не наводимо програм , що забезпечують обробку, так як я вважаю що це не є основним в даному курсовому проекті. На базі наведеної блок-схеми дану задачу можна реалізувати на будь якій алгоритмічній мові. А в вибраному мною середовищі реалізація даної блок-схеми не потребує програмування як такого. Необхідно володіти мовою запитів, що забезпечує максимальну зручність обробки та коригування

 
 

Цікаве