WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

чи базового років станом на кожен місяць (квартал, якщо задача розв"язується раз в квартал).
2. Файл надходжень матеріалів до цеху FI01, що формується на основі накладних на відпуск матеріалів зі складів та вимог на відпуск матеріалів;
3. Файл виявленого браку;
а також файли, що формуватимуться в процесі роботи інших виробничих підрозділів на (відділу постачання та планово-економічного відділу) і надходитимуть на нашу дільницю
4. Файл розмірів виробничої програми на місяць по номенклатурі по цехах FR06.
Дані файли складатимуть основу нашої внутрімашинної інформаційної бази, вони сортуватимуться в процесі вводу по відповідних ключах, що вказані в табличних описах файлів та поступатимуть на обробку.
Табличний опис даних файлів приведено в додатку 7.
2.5 Опис результуючих файлів.
До результуючих файлів, що формуються при розв"язанні даної задачі, відносяться:
1. Файл витрати матеріалів на виробництво FR01.
2. Файл сумарних витрат на виробництво з врахуванням транспортно-заготівельних витрат FR02.
Дані файли використовуються для видачі результуючих документів на кінцевому етапі розв"язання задачі. В процесі
Табличний опис даних файлів приведено в додатку 8.
2.6 Опис постійних файлів
До постійних файлів відносять файли, коефіцієнт стабільності яких вище Кст=0,8. В нашому випадку до таких файлів відносяться:
1. Файл-цінник матеріалів, Кст=0,8 . Данний файл відображає оптові ціни, які прийняті на даному підприємстві;
.Файл-довідник номенклатурних номерів матеріалів, Кст=0,98. Даний файл є довідником назв матеріалів в залежності від номенклатурного номера;
3. Файл-довідник номенклатурних номерів виробів , Кст=0,9 . Файл містить інформацію щодо номенклатурних номерів виробів;
4. Норми витрати матеріалів на одиницю продукції, Кст=0,9 В даному файлі відображена інформація щодо витрати матеріалу на одиницю продукції. Формується планово-економічним відділом, і корегується на фоні поточних номр витрат;
5.Файл-довідник процентів транспортно-заготівельних витрат по матеріалах. В даному файлі відображається інформація, яка неадходить в результаті діяльності заготівельного відділу і яка відображає витрати ,що витрачаються на придбання (заготівлю) сировини.
Табличний опис даних файлів приведено в додатку 9.
2.7. Опис проміжних файлів
До даних файлів будемо відносити файли, які формуються в процесі виконання даної задачі,але не можуть бути названими основними, тобто на виході не використовуються, або використовуються лишень частково ( в процесі виконання програми)
1. Файл- довідник існуючої бази даних. В процесі виконання даної процедури з метою економії машинного часу формується база даних, яка може бути використана в процесі подальших розробок. Тобто результуючі файли переписуються з конкретними значеннями, назви яких фіксуються згідно певного математичного закону, і зберігаються в заархевіваному вигляді в пам"яті комп"ютера, що забезпечує швидке повторне виконання операції в разі необхідності. Даний файл містить 3 записи, а саме: період, назва результуючого файла FR01, і назва результуючого файла FR02. Даний файл дописується по мірі виникнення запитів щодо нових періодів;
2. FD02 - файл, який формується в результаті математичної обробки файла FV02 і має ідентичну структкру. Даний файл зберігає інформацію щодо часткових сум по номенклатурних номерах матеріалів і використовується для подальшорї роботи прогрпами визначення дійсної витрати матеріалів;
3. Файл, який формується врезультаті обчислення нормативних витрат матеріалів на виконану за період програму. Файл містить три записи, а саме : номенклатурний номер виробу, номенклатурний номер матеріалу та нормативна кількість матеріалу на програму;
4. Файл, що містить інформацію щодо процентних співвідношень для виготовлення продукції. Розраховується згідно формул, приведених вище.
?
3. Технологія розв"язування задачі.
3.1Схема процесу використання програмних засобів.
Дана задача алгоритмізована з розрахунку на використання пакета Acsess, при чому в розрахунку на не досвідченого користувача, який не знайомий з програмуванням з використанням макросів. Дана програма реалізується 4-ма модулями, а саме модуль вводу вхідних документів,модуль обробки даних, модуль видачі результуючих документів та модуль перевірки результуючих файлів. З врахуванням специфіки використаної програмної оболонки ми створюємо макет вхідної бази даних, задавши обмеження на введені реквізити, запити на створення інформаційної моделі задачі, перевірка вихідних файлів на задані обмеження та видачі результуючих документів ( створення форм).
Схема використання та взаємодії модулів зображена в додатках. З операційної оболонки здійснюється завантаження програми генерування головного меню, яка, за допомогою підпрограм, що знаходяться в модулі створення інтерфейсу, створює меню.
При виборі відповідного пункту керування рередається підпрограмі генерування меню вводу документів, яка аналогічно звертається до відповідних підпрограм в модулі створення інтерфейсу. Даний модуль передає керування на відповідну підпрограму вводу документа в залежності від вибору користувача або повертає керування в головне меню. При вводі інформації здійснюється контроль вводу, за допомогою підпрограм, що розміщенні в модулі перевірки правильності вхідної та результуючої інформації. Всі макети, запити, меню генеруються за допомогою модуля створення інтерфейсу.
При виборі відповідного пункту головного меню керування передається до підпрограми розрахунку,яка теж взаємодії з модулями перевірки та створення інтерфейсу. Після проведення розрахунків видача результуючих табульограм здійснюється підпрограмами, що знаходяться в модулі видачі документів.
Як бачимо, програмне забезпечення реалізоване в діалоговому режимі, підпрорами, для зручності доповнення чи редагування пакету, розміщені по модулях в залежності від функціонального призначення.
3.2 Блок - схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки інформації та розв"язання задачі.
В даному розділі будуть описані процеси обробки , збору та формування інформації, що описує дану задачу.
Виконання задачі починається з вибору, на основі плана-графіку та інструкції по виконанню, робіт, що виконуватимуться. В результаті вибору є можливість проводити реєстрацію документів чи, в випадку коли дані документизареєстровані. проводити машинний етап обробки.
На початкову рівні, тобто на рівні збору інформації буде існувати виробнича дільниця, яка й подає дані про потребу в сировині та матеріалах в процесі виконання виробничої програми. Далі формуються вхідні документи, які надходять безпосередньо на дільницю обліку та обробки. Дані документи аналізуються на достовірність інформації та відправляється чи на переоформлення, чи на подальшу обробку, з реєстрацією в відповідній документації. В разі наявності помилок оформляється листок помилок, який супроводжує повернення докуметів. Правильні документи повинні бути зареєстровані в журналі реєстрації.
Після даного рівня приходить час машинної обробки інформації, отриманої в процесі виробничого циклу. В процесі машинної обробки програма,блок схема якої

 
 

Цікаве