WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

комп'ютер або система "зависає").
Додамо, що у деяких моделях ПК необхідно ще вмикнути монітор.
Завантаження DOS відбувається або з системної дискети, що вставлена у дисковод A:, або з жорсткого диска. В останньому випадку дисковод A: має бути вільним. Під час завантаження DOS перевіряє працездатність окремих пристроїв ПК, після чого записує в оперативну пам'ять комп'ютера системні файли IO.SYS, MSDOS.SYS та COMMAND.COM і видає на екран запрошення DOS (системну підказку) у вигляді A:> у разі завантаження з дискети, C:> - у разі завантаження з вінчестера. У кінці запрошення DOS стоїть символ _ , що зветься курсором. Курсор вказує місце на екрані, де буде з'являтися інформація, яку ви вводите. Після появи запрошення ви можете вводити команди DOS або імена виконуваних файлів (в останньому випадку не обов'язково набирати розширення COM, EXE, BAT) для керування роботою комп'ютера. Команди набирають на клавіатурі великими або маленькими літерами (це несуттєво) і завершують натисканням клавіші Enter. Якщо ви помилилися при набиранні команди до натискання клавіші Enter, використовуйте клавішу BackSpace (*) для видалення символів ліворуч від курсора та Esc для відміни всієї команди. Якщо ви неправильно набрали команду чи ім'я виконуваного файла (або цього файла немає в активній директорії) і натиснули клавішу Enter, то з'явиться повідомлення: Bad command or file name (Неправильна команда або ім'я файла) і ви можете повторити свої дії вірно.
Нижче наводяться команди MS-DOS. Вони поділяються, як ми вже казали, на внутрішні (резидентні) та зовнішні (транзитні) команди. Останні ще звуться утилітами DOS. Внутрішні команди "вмонтовані" у файл COMMAND.COM і тому доступні у будь-якому випадку після завантаження операційної системи. Зовнішні команди можуть бути виконані лише тоді, коли на диску є відповідні файли (утиліти).
Кожна з команд містить, як правило, декілька параметрів. Якщо параметр необов'язковий, то він береться у квадратні дужки "[ ]". Знаком "|" розділяються альтернативні варіанти.
Команди DOS
Внутрішні (резидентні) команди DOS
BREAK
Вмикає або вимикає розширену перевірку натискання клавіш CTRL+C.
Ви можете використовувати BREAK у командному рядку або у файлі CONFIG.SYS. У деяких випадках при натисканні клавіш CTRL+C (або CTRL+Break) робота програми, що виконується, завершується. Щоб збільшити число таких випадків, команду BREAK встановлюють в режим ON.
BREAK [ON|OFF]
ON|OFF Вмикає або вимикає розширену перевірку натискання клавіш CTRL+C.
У файлі CONFIG.SYS записується рядок BREAK=ON|OFF.
Щоб вивести поточне установлення команди, виконайте BREAK.
CHDIR (CD)
Виводить ім'я поточної директорії або змінює поточну директорію.
CHDIR [drive:][path] або CD [drive:][path]
CHDIR[..] або CD[..]
[drive:][path] Визначає диск (якщо він відмінний від поточного) та директорію, до яких ви хочете перейти.
.. Визначає, що ви хочете повернутися до батьківської директорії.
Щоб вивести ім'я поточної директорії, виконайте CHDIR або CD.
CHCP
Виводить або змінює номер активної множини символів (code page - кодову сторінку), яка визначається другою половиною ASCII-таблиці.
CHCP [nnn]
nnn Визначає множину символів, підготовлену командою COUNTRY у файлі CONFIG.SYS. Зокрема, MS-DOS забезпечує множини символів для США: 437, для України: 866.
Щоб вивести номер активної множини символів, виконайте CHCP.
Перед використанням команди CHCP ви повинні встановити програму NLSFUNC.
CLS
Очищає екран.
Очищений екран містить тільки підказку DOS та курсор.
COPY
Копіює один або декілька файлів у визначене місце.
COPY [/A|/B] source [/A|/B] [+ source [/A|/B] [+ ...]][destination [/A|/B]] [/V]
source Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що копіюються. Source може містити літеру дисковода з двокрапкою, імя директорія та ім'я файла або їх комбінацію.
destination Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, куди відбувається копіювання. Destination може містити літеру дисковода з двокрапкою, імя директорія та ім'я файла або їх комбінацію.
/A Вказує текстовий ASCII-файл.
/B Вказує бінарний файл.
/V Перевіряє, чи вірно відбувся процес копіювання.
CTTY
Змінює пристрій, що використовується для керування комп'ютером.
CTTY device
device Визначає пристрій, з якого вводяться команди MS-DOS. Цей параметр може бути одним з наступних: PRN, LPT1, LPT2, LPT3, CON, AUX, COM1, COM2, COM3 або COM4.
Використовуйте команду CTTY, якщо ви хочете вводити команди не з клавіатури, а з іншого пристрою.
DATE
Виводить або змінює системну дату.
DATE [mm-dd-yy]
mm-dd-yy Встановлює визначену вами дату. Значення місяця (mm), дня (dd), року (yy) повинні відокремлюватися крапками (.), рисками (-) або похилими (/). Формат дати залежить від встановлення команди COUNTRY в файлі CONFIG.SYS. Нижче наводяться можливі значення параметра mm-dd-yy.
mm від 1 до 12,
dd від 1 до 31,
yy від 80 до 99 або від 1980 до 2099.
DEL (Erase)
Видаляє вказані вами файли.
При використанні вказаної команди файл насправді не видаляється, а лише позначається спеціальним чином, як видалений. Якщо ви не запишете на його місце інших файлів, то цей файл може бути відновлений утилітою UNERASE системи MS-DOS.
DEL [drive:][path]filename [/P] або ERASE [drive:][path]filename [/P]
[drive:][path]filename Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що видаляються.
/P Виводить підказку про підтвердження перед видаленням файла.
DIR
Виводить список файлів та піддиректорій, що містяться у вказаній директорії.
DIR [drive:][path][filename] [/P] [/W] [/A[[:]attributes]][/O[[:]sortorder]] [/S] [/B] [/L] [/C]
[drive:][path] Визначає дисковод та директорію, для яких виводиться список.
[filename] Визначає окремі файли або групи файлів, для яких виводиться список.
/P Призупиняє (Pause) дію команди після заповнення екрана. Для продовження натисніть будь-яку клавішу.
/W Виводить список у широкому (Wide) форматі, тобто 5 імен файлів або директорій у кожному рядку без розміру та дати.
/A[[:] attributes] Виводить імена тільки тих директорій та файлів, які мають вказані атрибути. Якщо DIRвикористовується без цього параметра, то виводяться імена всіх файлів за винятком прихованих та системних. Якщо DIR використовується з цим параметром без вказання атрибутів, то виводяться імена всіх файлів, в тому числі і прихованих та системних. Двокрапка (:) необов'язкова. У наступному списку описуються можливі значення параметра attributes. Можна використовувати будь-яку комбінацію цих значень, не відокремлюючи їх пропусками. Знак "-" перед літерою означає протилежне.
H Приховані (Hidden) файли,
S Системні (System) файли,
D Директорії,
A Архівні (Archive) файли,
R Файли тільки для читання (Read-only).
/O[[:] sortorder] Керує порядком, у якому DIR сортує та виводить імена

 
 

Цікаве