WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

монiтора, а також деякi математичнi символи.
Основна таблиця ASCII
000
001
O 002
O 003
*
004
*
005
*
006
*
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
> 017
< 018
c 019
!! 020
021
§
022
023
c 024
*
025
*
026
*
027
*
028
029
030
*
031
*
032
033
! 034
" 035
# 036
$ 037
% 038
& 039
' 040
( 041
) 042
*
043
+ 044
, 045
*
046
. 047
/
048
0 049
1 050
2 051
3 052
4 053
5 054
6 055
7 056
8 057
9 058
: 059
; 060
063
?
064
@ 065
A 066
B 067
C 068
D 069
E 070
F 071
G 072
H 073
I 074
J 075
K 076
L 077
M 078
N 079
O
080
P 081
Q 082
R 083
S 084
T 085
U 086
V 087
W 088
X 089
Y 090
Z 091
[ 092
093
] 094
^ 095
_
096
` 097
a 098
b 099
c 100
d 101
e 102
f 103
g 104
h 105
i 106
j 107
k 108
l 109
m 110
n 111
o
112
p 113
q 114
r 115
s 116
t 117
u 118
v 119
w 120
x 121
y 122
z 123
{ 124
: 125
} 126
~ 127
Розширена таблиця ASCII (альтернативне кодування)
128
А 129
Б 130
В 131
Г 132
Д 133
Е 134
Ж 135
З 136
И 137
Й 138
К 139
Л 140
М 141
Н 142
О 143
П
144
Р 145
С 146
Т 147
У 148
Ф 149
Х 150
Ц 151
Ч 152
Ш 153
Щ 154
Ъ
155
Ы
156
Ь 157
Э
158
Ю 159
Я
160
а 161
б 162
в 163
г 164
д 165
е 166
ж 167
з 168
и 169
й 170
к 171
л 172
м 173
н 174
о 175
п
176
°
177
±
178
?
179
?
180
?
181
µ
182
183
·
184
?
185
?
186
?
187
"
188
?
189
?
190
?
191
?
192
?
193
?
194
?
195
?
196
?
197
?
198
?
199
?
200
?
201
?
202
?
203
?
204
?
205
?
206
?
207
?
208
?
209
?
210
?
211
?
212
?
213
?
214
?
215
?
216
?
217
?
218
?
219
?
220
?
221
?
222
?
223
?
224
р 225
с 226
т 227
у 228
ф 229
х 230
ц 231
ч 232
ш 233
щ 234
ъ
235
ы
236
ь 237
э
238
ю 239
я
240
Ё
241
ё
242
Є
243
є
244
Ї
245
ї
246
Ў
247
ў
248
°
249
*
250
·
251
*
252

253
¤
254
?
255
Зауважимо, що раніше існувало декілька способів кодування кирилиці у розширеній таблиці ASCII-кодів (main, alternative, bulgarian та ін.). Це призводило до багатьох незручностей у роботі, тому врешті-решт стали використовувати один варіант - alternative (альтернативний).
Якщо подивитись на першi 32 символи основної таблицi ASCII, то можна побачити, що вони мають цiкаве зображення. В деяких випадках цi символи дiйсно використовуються як графiчнi. Однак, основне призначення цих символiв iнше. А саме, вони є керуючими при роботi з принтером, модемом тощо.
Бiльшiсть символiв, що мiстяться в таблицях, вводяться беспосереднiм натисканням вiдповiдних клавiш клавiатури. Iснує багато способiв введення кожного з символiв ASCII-таблицi. Можливо найпростiший з них пов'язаний з використанням програми ASCII.COM. Ця програма пiсля виконання стає резидентною в пам'ятi ПК i може бути викликана натисканням клавiш Alt+Del, пiсля чого ви можете вибрати будь-який iз символiв у таблицi, що з'являється на екранi. Другий iз способiв - так зване "Alt-введення", про яке ми скажемо далі при вивченнi клавiатури ПК.
Системний блок
Як ми вже казали ранiше, системний блок мiстить всi основнi компоненти електронiки ПК. Розглянемо їх бiльш докладно.
Блок живлення. Вiн перетворює змiнний електричний струм у постiйний, забезпечуючи чотири стабiлiзованих напруги: +12В, -12В, +5В та -5В. Потужнiсть блока живлення у IBM PC становила 65Вт, у IBM PC XT - 130Вт, у IBM PC AT - 200Вт.
Системна (материнська) плата. На нiй розташована бiльшiсть основних елементiв, мiкросхем, що забезпечують роботу ПК. До них входять:
* блок центрального процесора (процесор, сопроцесор);
* постiйний запам'ятовуючий пристрiй (ПЗП) - Read Only Memory (ROM - пам'ять тiльки для читання);
* оперативний запам'ятовуючий пристрiй (ОЗП) - Random Access Memory (RAM - пам'ять довiльного доступу);
* генератор тактової частоти;
* програмуємий внутрiшнiй таймер (Programmable Internal Timer);
* шинний контролер (Bus Controller);
* контролер переривань (Interrupt Controller);
* контролер прямого доступу до пам'ятi (Direct Access Memory Controller);
* роз'єми розширення системи та iншi.
Всi компоненти, про якi йшла мова, з'єднуються один з одним за допомогою системи провiдникiв, що зветься шиною (Bus).
Дисководи (Drive) гнучких (Floppy) та жорстких або фiксованих (Hard, Fixed) дискiв.
Печатнi плати контролерiв (адаптерiв) пристроїв: вiдеоконтролер, контролер дисководiв, порти введення/виведення.
Розглянемо характеристики та функцiї, якi виконують вказанi вище компоненти бiльш докладно.
Процесори (сопроцесори)
Як ми вже казали, в IBM-сумiсних ПК використовуються (мiкро)процесори фiрми Intel i86(88), i286, i386, i486 та Pentium. Найважливiшi характеристики цих процесорiв наводяться у таблицi.
Кількість Розрядність шини Адресуєма
Тип Рік транзисторів даних адресів пам'ять MIPS
8086 1978 29 000 16 20 1 М 0.33
8088 1979 29 000 8 20 1 М 0.33
80286 1982 134 000 16 24 16 М 1.2
80386 1985 275 000 32 32 4 Г 6
80486 1989 1 200 000 32 32 4 Г 20
Pentium 1993 3 100 000 64 32 4 Г 112
Pentium Pro 1995 10 000 000 64 32 4 Г 200
Зауважимо, що процесор i88 вiдрiзняється вiд процесора i86 тим, що по шинi даних i88 передається за один такт роботи комп'ютера лише один байт (8бiт), в той час як по шинi даних i86- два байти (16бiт). Звичайно, процесор i88 у цьому розумiннi працює повiльнiше, але на той час, коли сторювався IBM PC, дешевше було використання саме процесора i88, оскiльки тодi були вже добре розробленi схеми, якi забезпечували передачу за 1 такт саме одного байта.
Відмітимо також, що розряднiсть адресної шини повнiстю визначає об'єм пам'ятi ПК, до якої можна адресуватися (див. таблицю iз степенями двiйки).
Вiдзначимо нарештi, що продуктивнiсть роботи процесора вимiрюється в деяких умовних одиницях - MIPS (Million of Instructions Per Second - мiльйон iнструкцiй за

 
 

Цікаве