WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

перші ПК Pentium. Вони використовують новий процесор Pentium фірми Intel, яка перейшла на нову назву замість очікуваної i80586 (але ж Pentium - то п'ятий латинською мовою).
1995 На ринку з'являються перші ПК Pentium Pro. Вони використовують новий процесор 6-го покоління фірми Intel - Pentium Pro.
Організація та складові частини ПК
На малюнку, що наводиться нижче, дається схема, де фізичні пристрої ПК об'єднані в єдину систему.
Зауважимо, що інколи пристрої введення/виведення об'єднують в один блок.
Розглянемо, які функції виконують окремі блоки наведеної схеми.
* Пам'ять, або запам'ятовуючий пристрій (Memory Unit), призначена для зберігання даних та програм, які необхідні комп'ютеру для роботи.
* Пристрій введення (Input Unit) здійснює введення до комп'ютера всіх даних та програм.
* Пристрій виведення (Output Unit) виконує виведення інформації.
* Пристрій управління (Control Unit) здійснює управління процесами, що відбуваються в комп'ютері.
* Арифметико-логічний пристрій (Arithmetic Logical Unit) реалізує арифметичні та логічні операції.
* Блок центрального процесора (Central Processing Unit) фактично поєднує в собі два попередніх пристрої і фізично виконується у вигляді однієї мікросхеми. Цей блок звичайно зветься мікропроцесором, або просто процесором (дивись згадувані вище процесори i80x86 фірми Intel).
Конструктивно ПК має наступні три обов'язкові блоки.
* Системний блок. Містить всі основні компоненти електроніки ПК.
* Монітор. Є універсальним стандартним пристроєм виведення інформації.
* Клавіатура. Є універсальним стандартним пристроєм уведення інформації.
Крім цих трьох обов'язкових блоків до ПК можна в разі потреби підключати периферійні пристрої (принтер, плоттер, сканер, стример, миша, модем, дигитайзер і т.д.).
Дані в ПК
При всьому розмаїтості даних, якими ви можете користуватися при роботі з ПК, насправді комп'ютер "не розуміє" нічого, крім нулів (0) та одиниць (1). Зауважимо, що в інформатиці нуль позначається як *, щоб не сплутати цей символ з літерою "O".
Основою даних в комп'ютері є біт (bit, що є скороченням англійських слів binary digit - двійкова цифра). Біт може приймати лише два значення - 0 або 1. Фізично цим значенням відповідають стани електронних елементів - увімкнений/вимкнений, намагнічений/ненамагнічений і т.п. Біт - це найменший квант інформації, не дуже зручний у використанні. Значно частіше використовують байти. Байт (byte) - це 8 біт, що розглядаються як одне ціле. Вони відіграють основну роль при вимірюванні інформації в комп'ютері. Так, розмір пам'яті, об'єм диска вимірюються у байтах (або кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах). Подивимося, скільки існує всього байтів. Перелічимо їх:
0000 0000 1-й байт
0000 0001 2-й байт
0000 0010 3-й байт
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1111 1111 256-й байт
У наведеній таблиці в кожному байті на кожному з 8-ми місць (бітів) може стояти 0 або 1. Всього таких комбінацій - 28 = 256. Взагалі, якщо маємо сукупність n комбінацій 0 або 1, то число всіх можливих таких комбінацій дорівнює 2n. Наведемо таблицю функції 2n для деяких значень n. Це буде потрібно нам у подальшій роботі.
n 1 4 8 10 16 20 24 30 32
2n 2 16 256 1024 65536 1048576 16777216 1073741824 4294967296
Тепер повернемось до термінів кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт. Звичайно термін "кіло" означає 103, "мега" - 106, "гіга" - 109, "тера" - 1012. В інформатиці, оскільки комп'ютер має справу насамперед з двійковими числами (складеними з 0 та 1), термін "кіло" означає 210=1024 - найближча до 1000 степінь двійки. Так само, термін "мега" - це 220, "гіга" - 230, "тера" - 240. Кілобайти позначаються літерою К, що стоїть за відповідними цифрами, мегабайти - літерою М, гігабайти - літерою Г, терабайти - літерою Т. Наприклад, якщо дискета має ємність 360К, то у байтах це число означає 368640, якщо ОЗП комп'ютера має 640К, то у байтах це означає 655360 і т.п. Зрозуміло, що М - це К разів по К, Г - це К разів по М, а Т - це К разів по Г. З використанням наведених конструкцій перепишемо таблицю, яку ми щойно розглянули.
n 1 4 8 10 16 20 24 30 32
2n 2 16 256 1 К 64 К 1 М 16 М 1 Г 4 Г
Щоб дати уявлення про введені поняття, наведемо приклади. Як буде сказано нижче, терміни байт та символ в інформатиці позначають практично одне й те ж саме. Нехай на стандартному аркуші паперу міститься 2000 (2К) символів. Тоді на дискеті ємністю 1.2М можна записати книгу об'ємом 600 сторінок, а на жорсткому диску ємністю 40М - 40 книжок об'ємом по 500 сторінок у кожній.
В інформатиці поряд з двійковою системою числення (вона використовує тільки цифри 0 та 1) часто застосовують також восьмеричну та шістнадцятеричну системи числення. У 8-ричній системі числа утворюються за допомогою цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а у 16-ричній - цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (тут символи A, B, C, D, E, F розглядаються саме як цифри). В загальному випадку для кожного числа треба ще додавати інформацію, в якій системі числення воно записане. Після цього, у разі потреби, нескладно перевести запис числа з однієї системи в іншу. У таблиці, що наводиться нижче, наведені деякі приклади. Тут Dec означає десяткове число, Bin - двійкове, Oct - восьмеричне, Hex - шістнадцятеричне.
Dec Bin Oct Hex
0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
... ... ... ...
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
... ... ... ...
15 1111 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
... ... ... ...
Але ж врешті-решт людина спілкується з комп'ютером не за допомогою двійкових чисел!
Символи в ПК
Коли ви спілкуєтесь з комп'ютером, ви вводите якісь команди, інформацію з клавіатури рідною (українською) мовою, або англійською (оскільки комп'ютер придумали американці), і одержуєте повідомлення на екрані монітора тими ж самими мовами. А як же здійснюється перетворення з двійкових чисел до загально прийнятої мови? Для цього існує декілька стандартів переведення байтів (послідовностей восьми 0 та 1) у зрозумілу людині мову. Один з них зветься ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Американський стандартний код для обміну інформацією). Цей стандарт є одним з найпоширеніших для ПК. У ньому кожному байту відповідає якийсь символ. Історично склалося, що ASCII-коди записуються у дві таблиці: основну та розширену. Ці таблиці наводяться нижче. У кожній клітинці таблиць даються символи та їх десяткові коди.
Перша з таблиць є стандартною для всiх IBM-сумiсних ПК, i, взагалi кажучи, власно стандарт ASCII має лише 128 символiв, якi наведенi тут. У другiй, розширенiй таблицi наведенi наступнi 128 кодiв, значна частина якихвикористовується для зображення символiв нацiональних алфавiтiв. Крiм того тут розмiщенi символи так званої "псевдографiки", якi дають можливiсть утворювати рiзноманiтнi рамки, таблицi тощо в текстовому режимi роботи екрана

 
 

Цікаве