WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

системних) та дерева директорій.
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D:date] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
source Визначає файл(и), що копіюються.
destination Визначає місцеположення та/або імена нових файлів.
/A Копіює файли з атрибутом архівний, не змінюючи атрибут.
/M Копіює файли з атрибутом архівний, вимикаючи атрибут.
/D:date Копіює файли, змінені після визначеної дати.
/P Виводить підказку перед копіюванням кожного файла.
/S Копіює директорії та піддиректорії, якщо вони не порожні.
/E Копіює всі піддиректорії, навіть якщо вони порожні.
/V Перевіряє результат копіювання кожного файла.
/W Виводить підказку "натисніть клавішу" (press a key) перед копіюванням.
Пакетні файли (batch-файли)
Пакетний файл або пакетна програма - це текстовий файл, який містить одну або декілька команд MS-DOS (в тому числі і програм) та має розширення BAT. Якщо ви набираєте ім'я batch-програми в командному рядку та натискаєте клавішу Enter, то записані у batch-файлі команди виконуються послідовно.
Один із batch-файлів грає особливу роль в системі MS-DOS. Цей файл зветься AUTOEXEC.BAT і він виконується автоматично під час завантаження системи. Зауважимо, що AUTOEXEC.BAT повинен знаходитися в кореневій директорії системного диска (разом з файлами IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM). Нижче наводиться приклад файла AUTOEXEC.BAT. Зауважимо, що більшість сучасних програмних засобів модифікує ваш файл AUTOEXEC.BAT, додаючи до нього необхідні команди. При цьому старий AUTOEXEC.BAT зберігається під іменем AUTOEXEC.OLD або якимось іншим.
У batch-файлі ви можете використовувати будь-які команди MS-DOS та будь-які виконувані програми. Крім того, наступні команди MS-DOS спеціально призначені для використання їх у batch-файлі.
Спеціальні команди batch-файлів
CALL
Викликає інший (вкладений) пакетний файл з наступним поверненням у перший.
CALL [drive:][path]filename [batch-parameters]
[drive:][path]filename Визначає batch-файл, що викликається.
batch-parameters Визначає будь-які параметри, з якими виконується batch-файл, що викликається.
CHOICE
Очікує, коли користувач натисне одну з множини допустимих клавіш.
CHOICE [/C[:]choices] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [text]
/C[:]choices Визначає допустимі клавіші. За умовчанням - YN (Yes - так, No - ні).
/N Не виводить допустимі клавіші та знак питання (?) у кінці рядка-підказки.
/S Не відрізняє регістр натиснутої клавіші (малі чи великі літери).
/T[:]c,nn Обирає за умовчанням допустиму клавішу c після nn секунд очікування.
text Визначає рядок-підказку, що виводиться на екран.
Код завершення (ERRORLEVEL) цієї команди є зміщенням натиснутої користувачем клавіші у списку допустимих клавіш.
Команда CHOICE - це зовнішня команда.
ECHO
Виводить текст повідомлення на екран або перемикає режим роботи (ON чи OFF).
ECHO [ON | OFF]
ECHO [message]
ON Дозволяє виведення на екран командних рядків та повідомлень.
OFF Забороняє виведення на екран командних рядків та повідомлень.
message Виводить текст повідомлення (message) на екран.
Виконайте ECHO без параметрів для виведення на екран біжучого стану команди (OFF або ON).
@ - діє як ECHO OFF на один рядок batch-файла.
FOR
Виконує визначену команду для кожного файла із множини файлів.
FOR %variable IN (set) DO command [command-parameters]
%variable Визначає однолітерну змінну, яка послідовно приймає значення імен файлів, що входять до параметру set.
(set) Визначає множину з одного або декількох імен файлів. Можна використовувати шаблони (маски) DOS.
command Визначає команду, яка виконується для кожного файла із списку.
command-parameters Визначає параметри для заданої команди.
Для використання команди FOR у batch-файлі застосовуйте конструкцію %%variable замість %variable.
GOTO
Здійснює перехід на помічений рядок у batch-файлі.
GOTO label
label Визначає текстовий рядок, що використовується у batch-файлі як мітка. Мітка стоїть в окремому рядку та починається з двокрапки (:).
IF
Здійснює розгалуження за умовою в batch-файлі.
IF [NOT] ERRORLEVEL number command
IF [NOT] string1==string2 command
IF [NOT] EXIST filename command
NOT Визначає, що команда (command) повинна виконуватися лише у тому разі, якщо умова не має місця (false - хибність).
ERRORLEVEL number Визначає, що умова виконується (true - істина), якщо остання програма, яка стоіть у batch-файлі перед if, повертає код завершення (ERRORLEVEL) рівний або більший, ніж визначене число (number).
command Визначає команду, що виконується, якщо умова має місце.
string1==string2 Визначає, що умова виконується (true - істина), якщо вказані символьні рядки співпадають.
EXIST filename Визначає, що умова виконується (true - істина), якщо визначене ім'я файла існує.
PAUSE
Призупиняє роботу batch-файла та виводить повідомлення "Press any key to continue..." ("Для продовження натисніть будь-яку клавішу...").
REM
Служить для вставки коментаря в batch-файлі або в файлі CONFIG.SYS.
REM [comment]
comment Визначає текстовий рядок, що служить коментарем. В режимі ECHO ON виводить текст параметра comment на екран.
SHIFT
Зсуває вліво параметри batch-файла, що дозволяє використовувати більше 10 параметрів.
Якщо batch-файл виконується з параметрами, то в самому пакетному файлі вони позначаються як %n, де n - цифра від 0 до 9.
Приклад файла AUTOEXEC.BAT
@ECHO OFF
D:DOSSMARTDRV.EXE
PROMPT $P$G
PATH D:DOS;C:UTIL;C:NC4;D:WINWORD;C:WINDOWS;D:FOXPRO2
PATH D:NU_7;%PATH%
SET TEMP = D:
SET NC = C:NC4
SET SYMANTEC = D:SYMANTEC
SET NU = D:NU_7
SETFOXPROCFG = D:FOXPRO2CONFIG.FP
C:UTILFDFFDREAD
C:UTILMOUSE
D:DOSMODE CON CP PREP=((866) D:DOSEGA.CPI)
D:DOSMODE CON CP SEL=866
D:DOSKEYB ur
D:NU_7IMAGE C: D: /NOBACK
D:NU_7NCC /FAST
echo.
d:nu_7be beep /F280 /D1
d:nu_7be ask "(W)indows, (N)orton_commander, (D)os " wnd DEFAULT=w TIMEOUT=5 BRI YEL
if errorlevel 3 goto Dos
if errorlevel 2 goto Nor
if errorlevel 1 goto Win
:Win
C:WINDOWSWIN /s :
:Nor
C:NC4NC
:Dos
Файл конфігурації (CONFIG.SYS)
Файл конфігурації CONFIG.SYS - це текстовий файл, який містить спеціальні команди. Ці команди конфігурують фізичні пристрої комп'ютера так, що MS-DOS та прикладні програми можуть використовувати їх відповідним чином. Під час завантаження MS-DOS команди, які містяться в файлі CONFIG.SYS, виконуються автоматично. Файл CONFIG.SYS, як і файл AUTOEXEC.BAT, повинен знаходитися в кореневій директорії системного диска. Нижче наводиться приклад файла CONFIG.SYS. Зауважимо, що більшість сучасних програмних засобів модифікує ваш файл CONFIG.SYS, додаючи до нього необхідні команди. При цьому старий CONFIG.SYS зберігається під іменем CONFIG.OLD або якимось іншим.
Команди CONFIG.SYS
Наступні команди можуть використовуватися

 
 

Цікаве