WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Курсова робота

директорій та файлів. Якщо DIR використовується без цього параметра, то імена виводяться у тому порядку, у якому вони розташовані на диску. Якщо DIR використовується з цим параметром без вказання порядку сортування, то виводяться імена директорій у алфавітному порядку, а потім імена файлів також у алфавітному порядку. Двокрапка (:) необов'язкова. У наступному списку описуються можливі значення параметра sortorder. Можна використовувати будь-яку комбінацію цих значень, не відокремлюючи їх пропусками. Знак "-" перед літерою змінює на зворотний порядок сортування (тобто від Z до A та від 9 до 0).
N В алфавітному порядку за ім'ям (Name),
E В алфавітному порядку за розширенням (Extension),
D За датою (Date) та часом (Time), більш пізні файли - раніше,
S За розміром (Size), менші файли - раніше,
G З директоріями, що згруповані перед файлами,
C За відношенням компресування (Compression ratio), з меншим відношенням - раніше.
/S Розповсюджує дію команди на піддиректорії.
/B Виводить тільки імена директорій та файлів без попередньої та сумарної інформації (Bare - голий).
/L Виводить несортовані імена директорій та файлів маленькими літерами.
/C[H] Виводить відношення компресування файлів, що компресовані утилітою Doublespace.
MKDIR (MD)
Створює директорій.
MKDIR [drive:]path або MD [drive:]path
drive: Визначає диск, у якому ви хочете створити нову директорію.
path Визначає місцеположення та ім'я нової директорії. Максимальна довжина шляху (path) від кореневої директорії до нової директорії дорівнює 63 символам, включаючи символи "".
PATH
Вказує альтернативні шляхи пошуку для виконуваних файлів (програм). За умовчанням MS-DOS шукає такі файли тільки у поточній (активній) директорії.
PATH [[drive:]path[;...]]
[drive:]path Визначає диск, директорію та піддиректорії, що додаються до альтернативних шляхів пошуку.
; Розділяє альтернативні шляхі пошуку.
Щоб вивести встановлені шляхи пошуку, виконайте PATH.
Щоб вилучити встановлені шляхи пошуку, виконайте PATH ;.
PROMPT
Змінює підказку MS-DOS у командному рядку.
PROMPT [text]
text Визначає будь-який текст та інформацію, яку ви хочете включити до системної підказки. У наступному списку наводяться символи, комбінації яких ви можете використовувати у системній підказці, та їх значення.
$Q = (знак рівності),
$$ $ (знак долара),
$T Поточний час,
$D Поточна дата,
$P Поточні диск та шлях,
$V Номер версії MS-DOS,
$N Поточний диск,
$G > (знак більше),
$L < (знак менше),
$B | (потік),
$_ Переведення_каретки-повернення_рядка (ENTER-LINEFEED),
$E ASCII-код Escape (27-й код),
$H Пропуск назад (Backspace) - забивання попереднього символу.
RENAME (REN)
Зміна імені файла (файлів), що задані, - перейменування.
RENAME [drive:][path]filename1 filename2 або
REN [drive:][path]filename1 filename2
[drive:][path]filename1 Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що перейменовуються.
filename2 Визначає нові імена файла, або множини файлів, якщо використовуються шаблони (маски) MS-DOS. (Ви не можете визначити новий диск або шлях.)
RMDIR (RD)
Видаляє (знищує) порожню директорію.
RMDIR [drive:]path або RD [drive:]path
[drive:]path Визначає місцеположення та ім'я директорії, що видаляється.
SET
Виводить, встановлює або видаляє змінні оточення (environment variables) MS-DOS.
Змінні оточення використовують всі програми, що працюють під управлінням MS-DOS, якщо тільки в них є посилання на ці змінні. При цьому змінні приймають задані командою SET значення. Команда SET найчастіше використовується у файлах AUTOEXEC.BAT або CONFIG.SYS.
SET [variable=[string]]
variable Визначає змінну, яку ви хочете встановити або модифікувати.
string Визначає рядок, який ви хочете пов'язати із заданою змінною.
Щоб вивести поточні установлення оточення, виконайте SET.
TIME
Виводить або змінює системний час.
TIME [hours:[minutes[:seconds[.hundredths]]][A|P]]
hours Визначає години (hours). Можливі значення: 0-23.
minutes Визначає хвилини (minutes). Можливі значення: 0-59.
seconds Визначає секунди (seconds). Можливі значення: 0-59.
hundredths Визначає соті частки (hundredths) секунд. Можливі значення: 0-99.
A|P Визначає A.M (опівдні) або P.M (ополудні) для 12-годинного формату часу.
Щоб вивести поточний час, виконайте TIME.
TYPE
Виводить вміст текстового файла (проглядає файл).
TYPE [drive:][path]filename
[drive:][path]filename Визначає місцеположення та ім'я файла, що проглядається.
VER
Виводить номер версії MS-DOS.
VERIFY
Перевіряє правильність при записі файлів (режим ON), або виводить стан перевірки (ON - увімкнений, OFF - вимкнутий).
VERIFY [ON|OFF]
ON|OFF Вмикає (ON) або вимикає (OFF) перевірку.
Щоб вивести стан перевірки, виконайте VERIFY.
VOL
Виводить мітку тому (volume label) диска та серійний номер диска, якщо він є.
VOL [drive:]
drive: Визначає диск, для якого ви хочете вивести мітку тому та серійний номер диска.
Зовнішні (транзитні) команди DOS
APPEND
Дозволяє програмам відкривати файли даних у визначених директоріях так, начебто вони знаходяться у поточній директорії. Аналогічна за дією команді PATH для виконуваних файлів (програм).
APPEND [[drive:]path[;...]] [/X[:ON | :OFF]] [/PATH:ON | /PATH:OFF] [/E]
APPEND ;
[drive:]path Визначає дисковод та директорію, що додаються до альтернативних шляхів пошуку.
/X:ON Застосовує додані директорії при пошуку та виконанні файла.
/X:OFF Застосовує додані директорії лише при потребі відкрити файли. Параметр /X:OFF встановлюється за умовчанням.
/PATH:ON Застосовує додані директорії до файлів, для яких вже визначений шлях. Параметр /PATH:ON встановлюється за умовчанням.
/PATH:OFF Протилежне за дією до параметра /PATH:ON.
/E Зберігає копію списку доданих (appended) директорій у змінній оточення під іменем APPEND. Параметр /E може бути використаний лише один раз після завантаження системи.
Виконайте APPEND ; для видалення списку додаваємих директорій.
Виконайте APPEND без параметрів для проглядання списку додаваємих директорій.
ATTRIB
Виводить на екран або змінює атрибути файлів.
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:][path]filename] [/S]
+ Встановлює атрибут.
- Знімає атрибут.
R Атрибут файла "Тільки для читання" (Read-only).
A Атрибут файла "Архівний" (Archive).
S Атрибут файла "Системний" (System).
H Атрибут файла "Прихований" (Hidden).
/S Росповсюджує дію команди на всі піддиректорії вибраного шляху.
CHKDSK
Перевіряє диск та виводить на екран звіт про його стан.
CHKDSK [drive:][[path]filename] [/F] [/V]
[drive:][path] Визначає диск та директорію, що перевіряються.
filename Визначає файл(и) для перевірки їх фрагментації.
/F Виправляє помилки на

 
 

Цікаве