WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка обўєктно-орієнтованих програм мовою C++ в середовищі Windows 95/98 (на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0) - Курсова робота

Розробка обўєктно-орієнтованих програм мовою C++ в середовищі Windows 95/98 (на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0) - Курсова робота


CChecButton, СListBox, CcomboBox, CEdit - стандартні класи з відповідними функціями обробки активних елементів діалогових вікон.
DoDataExchange() - функція викликається автоматично під час ініціалізації діалогового вікна, вона має набір DDX макросів;
DDX макроси встановлюють зв'язок між елементом керування і відповідною змінною;
4. Створення діалогових вікон
Створення діалогових вікон заданої конфігурації в VISUAL C++ 6.0 з використанням бібліотеки MFC. Для цього потрібно відкрити новий ресурс (діалогове вікно) в створеному проекті і задати (виділивши маніпулятором миша) потрібний розмір діалогового вікна. Після цього можна задавати у новоствореному вікні потрібні об єкти, вибравши тип потрібного об єкту на верхній панелі інструментів. Місце розташування потрібного об єкта (рамка, напис, вікно для редагування (Edit), селекторні кнопки(RadioButton), контрольні перемикачі (CheckBox), комбіновані списки (ComboBox), списки (ListBox) та багато інших) потрібно вказати курсором мишки і задати для деяких із них розмір. Після того, як зображення елемента з явилось можна задати йому певних параметрів та властивостей. Все це відбувається візуально.
Створивши всі необхідні об єкти, програма автоматично запише весь текст програми, який відповідатиме за створення даного діалогового вікна, у файл ресурсів Script.RC. На цьому візуальна частина створення діалогових вікон скіінчилась. Для того, щоб таке вікно працювало, потрібно описати в головній програмі project.CРР власні класи діалогових вікон, які будуть потомками стандартних класів. Для ініціалізації потрібно створити змінні певних типів для всіх активних елементів діалогового вікна у створеному для нього класі і задати їм початкові значення.
Для передачі даних, які були введені в діалоговому вікні, найпростішим способом є закріплення за цим діалоговим вікном структури, в якій будуть описані глобальні змінні відповідно до порядку ініціалізації активних елементів вікна.
Етапи створення діалогового вікна в даній курсовій роботі:
1.Створення власного класу діалогового вікна class CMyDialog:public CDialog. Об'ява для елементів керування змінних властивостей класу :
- змінні другої категорії Control - CEdit m_text, що забезпечують прямий доступ до елементів керування.
2.Ініціалізація змінних властивостей класу:
m_text=_T();
m_List=_T();
3.Обмін даними з елементами діалога
void CMyDialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialog::DoDataExchange(pDX);
DDX_Text(pDX,IDC_EDIT,m_text);
DDX_LBString(pDX,IDC_LIST,m_List);
}
4.Організація результатів виконання діалогу після натиснення кнопок OK, Cancel
void CMyDialog::OnOK() void CMyDialog::OnCancel()
5.Організація ініціалізації елементів керування за допомогою функції OnInitDialog():
CDialog::OnInitDialog();
CListBox* p=(CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST);
p->AddString("6");
p->AddString("3");
p->AddString("5");
6.Відтворення карти повідомлень:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CPashaWnd, CFrameWnd)
ON_COMMAND(ID_INPUT, OnInput)
ON_COMMAND(ID_INFO, OnInfo)
END_MESSAGE_MAP();
7.Створення об'єкту діалогового вікна і його відображення:
CMyDialog dialog(this);
dialog.DoModal();
8.Створення функцій обробки результатів, що отримали з діалогового вікна.
5. Робота з графікою
Для графічного відображення результатів використовуються стандартні бібліотечні функції та класи. В WINDOWS для виведення графіки потрібно використовувати контексти пристроїв:
- CDС - базовий клас DС, на основі якого створюються інші пристрої;
- CClientDC - виведення в робочу частину вікна;
- CPaintDC визначення вікна, яке потрібно перерисовувати;
- CWindowDC виведення на всю область вікна;
Основними інструментами, що використовуються в даній програмі є:
Pen - перо. Brush - пензель.. Color - логічний колір.
Для застосування цих інструментів їх потрібно створити та ініціалізувати. Створення та ініціалізація в даній курсовій роботі має слідуючий вид:
dc.SelectObject (&Pen3) - ініціалізація власних типів пер.
dc.SelectObject (&Вrush) - ініціалізація власного типу пензля.
Створення власних пер: Pen1 = Create Pen(PS_DOT,2,RGB(255,0,0)),
Pen2 = Create Pen(PS_SOLID,2,RGB(255,0,0)),
Pen3 = Create Pen(PS_DASH,2,RGB(255,0,0)) ..
Створення власного пензля: Brush. Create SolidBrush(RGB(0,255,255)).
Створення власних кольрів:RGB(n1, n2, n3), ni = 0-255,
RGB(255, 0, 0) - червоний, RGB(0, 0, 0) - чорний.
Спочатку потрібно об'явити ці інструменти:
CPen pen1; CBrush brush1;
Висновки.
Даний курсова робота в деякій мірі розкриває можливості мови С++ пакету Visual C++ 6.0. тут можна побачити перевиги даного пакету над іншими як у вирішенні різного роду задач так і у інтерфейсі.
Так, як програма складається з окремих модулів, то кожний модуль можна використовувати для реалізації інших подібних програм, які необхідно виконати в стислий термін.
Таким чином, програмування на Visual C++ 6.0 та Assembler відкриває перед програмістом безмежну кількість варіантів та можливостей реалізації поставлених задач, а це досить важливо сьогодні, так як комп'ютери та комп'ютерні мережі та системи стали застосовуватись практично у всіх галузях народного господарства.
При вивченні основних можливостей Visual C++ 6.0 та об'єктно-орієнтованого програмування з використанням MFC - бібліотеки було встановлено і розглянуто частину принципово нових можливостей реалізації графічного інтерфейсу та модульного програмування, які є досить ефективні і мобільні .
Завдяки поєднанню програм на Visual С++ і Асемблері можна створити програму високого рівня, тобто програму, яка відповідає світовим стандартам по оформленню, швидкодії та іншим параметрам.
Створена система меню може застосовуватись не лише для реалізації поставленої задачі, а й для будь-якої іншої програми, тому що зміна пунктів меню, зовнішнього вигляду, виконання процесу робиться досить швидко і без будь-яких ускладнень.
Література
Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирование.- .М.:Высш. Шк.,1992.-447 с.
Гладков, Фролов Програмирование в Windows Microsoft
Мешков, Тихомиров Visual C++ MFC 3том.
Тихомиров Visual C++ 6.0 1999г. С.-П.
Марк Луис Visual C++ . Москва 1995г.
Кейт Грегори Использованиие Visual C++ 6.0 М. "Издательский дом Вильямс" 2000.- 864 c.
3. Створення меню.
В даній курсовій роботі меню має вигляд, що показаний в завданні. Меню являється найпростішим ресурсом, що забезпечує нам зручну роботу з програмою, служить візуальним помічником.
Типи повідомлень в бібліотеці MFC розподіляють:
1. Повідомлення Windows (WM_WindowsMessage).
2. Повідомлення від дочірніх вікон та кнопок - елементів керування.
3. Командні повідомлення - від меню та панелей інструментів.
Наведемо приклад обробкиповідомлень від меню, що здійснюється в даній програмі.
DECLARE_MESEEAGE_MAP (

 
 

Цікаве