WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка обўєктно-орієнтованих програм мовою C++ в середовищі Windows 95/98 (на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0) - Курсова робота

Розробка обўєктно-орієнтованих програм мовою C++ в середовищі Windows 95/98 (на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0) - Курсова робота


Курсова робота
з дисципліни
"Системне програмне забезпечення"
Тема:
Розробка об єктно-орієнтованих програм мовою C++ в середовищі Windows 95/98
(на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0)
Технічне завдання.
1. Головна програма повинна реалізовувати діалоговий інтерфейс користувача на основі класів бібліотеки MFC.
2. Програма на Assembler повинна отримувати початкові дані від головної програми, виконувати задану операцію над матрицею і отриманий результат передавати в основну програму.
3. Інтерфейс в головній програмі повинен бути реалізований за допомогою меню і діалогових вікон, які повинні бути визначені в файлі ресурсів.
4. Результати виконання арифметичних операцій повинні бути представлені в аналітичному і графічному вигляді.
5. Повинні бути реалізовані додаткові функції інтерфейсу користувача.
6. Реалізувати паралельне виконання головної програми і програми на Assembler за варіантом.
Програма на Assembler :
Скласти програму на мові Assembler для знаходження максимального елемента побічної діагоналі, заданих в форматі байта, слова чи подвійного слова.
Головне меню :
File Info Help Result Quit
Open
Input
Save As Run
Delete Result
Діалогове вікно
Зміст
Вступ………………………………………….....................................
1. Загальна структура курсової роботи.......………………………...
2. Основні класи та функції.................................. ………………….
3. Cтворення меню……………………………………………………
4. Створення діалогових вікон.........…………………………………
5. Робота з графікою..................……………………………………..
6. Виконання обробки матриці на Асемблері.............................…...
7. Робота з файлами в Visual C++6.0…………………………………
Висновки...............................………………………………………….
Література.............................………………………………………….
Додатки................................…………………………………………..
?
Анотація.
Курсова робота присвячена розробці об єктно-орієнтованої програми мовою C++ в середовищі Windows 95/98 на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0. Інтерфейс в головній програмі реалізований за допомогою меню і діалогових вікон на основі класів бібліотеки MFC. Також виконана зручна робота з файлами: відкриття, збереження, видалення. Створення власних діалогових вікон. При створенні меню задається бажана кількість кнопок їх вигляд та розміщення.
Реалізоване паралельне виконання головної програми і програми на Assembler.
Результати виконання арифметичних операцій представлені в аналітичному і графічному вигляді.
ВСТУП
Visual С++ 6.0 представляє собою потужний та складний інструмент для створення 32-розрядних приложень Windows 95 та Windows NT. Ці приложення набагато переважають як за об'ємом так і по складності своїх попередників для 16-розрядних Windows та ще набагато древніших програм, які звгалі обходяться без графічного інтерфейса. Але не дивлячись на те, що об'єм та складніст програм збільшуються, для їх створення програмісту потрібно не більше, а набагато менше зусиль, по крайній мірі для тих, хто правильно вибираєнеобхідні інструментальні засоби.
Саме таким інструментом є Visual С++ 6.0. Visual С++ 6.0 це універсальний пакет програмування, який дозволяє створювати модулі з графічним інтерфейсом під операційну систему Windows 95(98). Окрім можливостей, які дає C, С++ надає гнучкі та ефективні засоби визначення нових типів. Використовуючи визначення нових типів, що точно відповідають концепціям прикладних програм, програміст може розділяти розроблювану програму на частини, що легко піддаються контролю. Такий метод побудови програм часто називають абстракцією даних. Інформація про типи міститься у деяких об'єктах типів, визначених користувачем. Такі об'єкти прості та надійні у використанні у тих ситуаціях, коли їх тип не можна встановити на стадії компіляції. Програмування з застосуванням таких об'єктів часто називають об'єктно-орієнтованим. При правильному використанні цей метод дає коротші, простіші в налагодженні та використанні модулі та програми.
Відмінною особливістю мови С++ є поняття класу, яке ще більш широко і яскраво реалізоване в Visual С++ 6.0. Клас - це новий тип змінної, що визначається користувачем. Класи забезпечують приховування даних, гарантовану ініціалізацію даних, неявне перетворення типів, динамічне завдання типу, управління, що контролюється користувачем, механізми перевантаження операцій. В Visual С++ 6.0 збережені можливості мови C по роботі з основними об'єктами апаратного забезпечення (біти, байти, слова, адреси і т.п.).
Visual С++ 6.0 та його бібліотеки, як стандартні, так і MFC спроектовані так, щоб забезпечувати мобільність. Бібліотека MFC дає змогу швидко та ефективно реалізувати графічний інтерфейс та обробляти потрібні функції та повідомлення.
1. Загальна структура програми
Курсова робота складається з декількох окремих блоків (файлів):
- proba.cpp - основна програма, написана мовою С++ на базі пакету Visual C++6.0, в якій створено графічний інтерфейс з використанням меню, діалогових вікон, повідомлень, графіки, роботи з файлами. Вона реалізує введення з клавіатури в діалоговому вікні матриці чисел із послідуючим записом даних у файл IN.DAT, який має знаходитись в робочому каталозі; якщо в робочому каталозі даного файлу немає, програма створить новий з таким же ім'ям.
- Proba.rc - файл ресурсів, який використовується головною програмою і в якому створені такі об'єкти як меню, діалогові вікна для вводу інформації, обробки даних та виведення результатів; в файлі Lab.rc задаються та визначаються всі ре
сурси головного вікна, а саме: тип та структура панелі меню, форма та вигляд діалогових вікон, іконки;
- oks.asm - програма на мові Асемблер, яка відкриває файл in.dat і зчитує інформацію, записану головною програмою. Програма передає зчитані дані в головну програму; програма знаходить номер рядка, де є мінімальний елемент побічної діагоналі матриці. Результат роботи програма передає в out.dat.
2 Основні класи та функції MFC-програми
Для програми пакету VISUAL C++ 6.0 були використані стандартні класи та функції з бібліотеки MFC. Розглянемо та коротко опишемо основні з них.
class CPashaWnd: public CFrameWnd - клас робочого вікна, що є похідним від стандартного CFrameWnd. Він складається з функцій:
- void OnOpen(), void OnSaveAs(), void OnDelete(), void OnInput(), void OnRun(), void OnResult(), void OnInfo(), void OnQuit() - функції реакцій на вибір команд меню;
class CMyDialog:public CDialog - ініціалізація діалогового вікна;
class CPashaApp:public CWinApp - клас, від якого ми створюємо свій власний похідний клас, що в роботі створюватиме програму.
BOOL CPashaApp::InitInstance() - функція ініціалізації головного вікна;
AfxMessageBox() - функція, яка виводить вікно повідомлення з вказаним повідомленнямта заголовком до нього.

 
 

Цікаве