WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

(A)"
LOCATE 3, 1: PRINT "--------- СОЛЬ (G)"
LOCATE 4, 1: PRINT "--------- ФА (F)"
LOCATE 5, 1: PRINT "--------- МI (E)"
LOCATE 6, 1: PRINT "--------- РЕ (D)"
LOCATE 7, 1: PRINT "--------- ДО (C)"
LOCATE 9, 1: PRINT " Вихiд (Q)"
PLAY "O2"
10 W$ = INKEY$: IF W$ = "" THEN GOTO 10
IF W$="B" OR W$="b" THEN LOCATE 1,5: PRINT "O": PLAY "B2": GOTO 5
IF W$="A" OR W$="a" THEN LOCATE 2,5: PRINT "O": PLAY "A2": GOTO 5
IF W$="G" OR W$="g" THEN LOCATE 3,5: PRINT "O": PLAY "G2": GOTO 5
IF W$="F" OR W$="f" THEN LOCATE 4,5: PRINT "O": PLAY "F2": GOTO 5
IF W$="E" OR W$="e" THEN LOCATE 5,5: PRINT "O": PLAY "E2": GOTO 5
IF W$="D" OR W$="d" THEN LOCATE 6,5: PRINT "O": PLAY "D2": GOTO 5
IF W$="C" OR W$="c" THEN LOCATE 7,5: PRINT "O": PLAY "C2": GOTO 5
IF W$="Q" OR W$="q" THEN END
BEEP: GOTO 10
'МУЗИКАЛЬНI МЕЛОДIЇ
'----------------------------------
CLS : WIDTH 40
PRINT "---Варшав'янка---"
PLAY "t100 l8 o3 mn a4 ml a. mn g16 f4 ml f. mn c+16 d4 ml d."
PLAY "mn c16 d4 f4 e4 a. a16 ml a g f mn e ml d e f mn g a2 p2"
PRINT "---Окрасился месяц багрянцем---"
PLAY "t100 l8 mn o3 g c4 c e- g4 f e- ml g4. f16 mn e-16 d4."
PLAY "c o2 b-4 o3 d f b-4 o4 c o3 a- ml g2 mn g p p o4"
PLAY "d c4 o3 g g o4 ml e- mn d c o3 g ml b-4. a-16 mn g16"
PLAY "ml f e- mn d c g4 f g ml b- mn a- d e- c2 p2"
PRINT "---Засвистали козаченьки---"
PLAY "t100 l4 mn o3 g o4 g ml g f8 mn e-8 d g c c f f f g4 ml"
PLAY "d2 f8 e-8 d8 mn c8 d d d e- ml d8 c8 o3 b-8 mn a8 g o4 g"
PLAY "ml f8 e-8 d8 mn c8 o3 b- a g2 ml g8 p2"
PRINT "---заспіваймо пісню веселеньку---"
PLAY "t140 l4 mn o3 e a o4 c. o3 a8 b8 o4 d8 c8 o3 b8 a e"
PLAY "o4 c o3a ml o4 d8 c8 o3 mn b8 a8 ml g+8 mn g+8 ml b8"
PLAY "mn a8 e e4o4 e e g. e8 d ml g8 mn f8 e d c. o3 a8"
PLAY "o4 d8 c8 o3 b8 a8 o4 e2 d2"
END
'HAPPY BIRTHDAY
'----------------------------
RESTORE Happy
READ Frequensy, Duration
WHILE Frequensy -1
SOUND Frequensy, Duration * 1.33
READ Frequensy, Duration
WEND
END
Happy:
DATA 784, 3, 659, 2, 523, 6, 659, 6, 784, 6, 1047, 15, 1329, 3
DATA 1175, 2, 1047, 6, 659, 6, 740, 6, 784, 15, -1, -1
'ЗВУКОВI ЕФЕКТИ
'---------------------------
WHILE Q$ "Q"
CLS
PRINT "Sound effects": PRINT
COLOR 15, 0: PRINT " B"; : COLOR 7, 0: PRINT "ouncing"
COLOR 15, 0: PRINT " F"; : COLOR 7, 0: PRINT "alling"
COLOR 15, 0: PRINT " K"; : COLOR 7, 0: PRINT "laxon"
COLOR 15, 0: PRINT " S"; : COLOR 7, 0: PRINT "iren"
COLOR 15, 0: PRINT " Q"; : COLOR 7, 0: PRINT "uit"
PRINT : PRINT "Select: ";
Q$ = " "
WHILE INSTR("BFKSQbfksq", Q$) = 0
Q$ = INPUT$(1)
WEND
CLS
IF Q$ = "B" OR Q$ = "b" THEN
PRINT "Bouncing . . . "
CALL Bounce(32767, 246)
ELSEIF Q$ = "F" OR Q$ = "f" THEN
PRINT "Falling . . . "
CALL Fall(2000, 550, 500)
ELSEIF Q$ = "S" OR Q$ = "s" THEN
PRINT "Wailing . . ."
PRINT " . . . press any key to end."
CALL Siren(780, 650)
ELSEIF Q$ = "K" OR Q$ = "k" THEN
PRINT "Oscillating . . ."
PRINT " . . . press any key to end."
CALL Klaxon(987, 329)
ELSEIF Q$ = "q" THEN
Q$ = "Q"
END IF
WEND
END
SUB Bounce (Hi, Low) STATIC
FOR Count = 60 TO 1 STEP -2
SOUND Low - Count / 2, Count / 20
SOUND Hi, Count / 15
NEXT
END SUB
SUB Fall (Hi, Low, Del) STATIC
FOR Count = Hi TO Low STEP -10
SOUND Count, Del / Count
NEXT
END SUB
SUB Klaxon (Hi, Low) STATIC
WHILE INKEY$ = ""
SOUND Hi, 5
SOUND Low, 5
WEND
END SUB
SUB Siren (Hi, Rng) STATIC
WHILE INKEY$ = ""
FOR Count = Rng TO -Rng STEP -4
SOUND Hi - ABS(Count), .3
Count = Count - 2 / Rng
NEXT
WEND
END SUB
'ГРАФIЧHИЙ РЕДАКТОР
'-------------------------------------
ON KEY (1) SUB 500
KEY (1) ON
SCREEN 2
200 x$=input$(1)
IF X$="S" OR x$="s" THEN END
IF X$="A" OR X$="a" THEN DRAW "L5"
IF X$="D" OR X$="d" THEN DRAW "R5"
IF X$="W" OR X$="w" THEN DRAW "U5"
IF X$="X" OR x$="x" THEN DRAW "D5"
IF X$="E" OR x$="e" THEN DRAW "E5"
IF X$="C" OR x$="c" THEN DRAW "F5"
IF X$="Z" OR x$="z" THEN DRAW "G5"
IF X$="Q" OR x$="q" THEN DRAW "H5"
IF X$="F" OR x$="f" THEN DRAW "C0 U0 C1 BL5 U0"
IF X$="H" OR x$="h" THEN DRAW "C0 U0 C1 BR5 U0"
IF X$="B" OR x$="b" THEN DRAW "C0 U0 C1 BD5 U0"
IF X$="T" OR x$="t" THEN DRAW "C0 U0 C1 BU5 U0"
GOTO 200
500 END
'СОРТУВАHHЯ СЛIВ
'-------------------------------
CLS
LOCATE 10,25
INPUT "Кiлькiсть слів, що сортуються: ";N
DIM X$(N)
FOR I = 1 TO N
CLS
LOCATE 10, 20 : PRINT "Введiть ";i;" слово";
INPUT X$(I)
NEXT I
CLS
FOR I = 1 TO N - 1
FOR J = I + 1 TO N
IF X$(I) > X$(J) THEN SWAP X$(I), X$(J)
NEXT J, I
FOR I=1 TO N
LOCATE I+3,30
PRINT X$(I)
NEXT I
END
' IМIТАЦIЯ ОБЕРТАHHЯ РИСОЧКИ
'----------------------------------------------------
ON KEY (1) GOSUB 500
KEY (1) ON
CLS
50 LOCATE 12,40: PRINT "( ¦ )" : DELAY .1
LOCATE 12,40: PRINT "( / )" : DELAY .1
LOCATE 12,40: PRINT "( - )" : DELAY .1
LOCATE 12,40: PRINT "( )" : DELAY .1
GOTO 50
500 END
'ПОБУДОВА ДIАГРАМИ
'-----------------------------------
SUB GRAF(NX1,NY1,NX2,NY2,N,Y(1))
SCREEN 2
YMAX=Y(1): YMIN=Y(1)
FOR I = 1 TO N
IF Y(I) YMAX THEN YMAX = Y(I)
NEXT I
DX1 = 8 : DX = FIX((NX2 - NX1 - (N - 1) * DX1) / N)
X1 = NX1
Y1 = NY2 - FIX(((-YMIN) * (NY2 - NY1)) / (YMAX - YMIN))
FOR I = 1 TO N
X2 = X1 + DX
Y2 = NY2 - FIX(((Y(I) - YMIN) * (NY2 - NY1)) / (YMAX - YMIN))
LINE (X1,Y1) - (X2,Y2),,BF
X1 = X2 + DX1
NEXT I
LINE (nx1,Y1) - (nx2,Y1)
END SUB
CLS
INPUT "ЗАДАЙТЕ КІЛЬКІСТЬ ВУЗЛІВ ГРАФІКА"; M
DIM Z(M)
FOR I = 1 TO M
INPUT Z(I)
NEXT I :
CLS
X1 = 80: X2 = 500
Y1 = 50: Y2 = 150
CALL GRAF(X1,Y1,X2,Y2,M,Z())
END
Основна таблиця

 
 

Цікаве