WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

ім'я змінної, що має значення. Значення функції - ланцюжок з трьох символів, перший з яких визначає тип змінної, а два наступні - адресу змінної в робочій області Бейсiка.
HОВI КОМАНДИ СИСТЕМИ TURBO-BASIC
Turbo-Basic (у порівнянні з Бейсіком) має численні нові команди, а також нові опцiї для старих команд. Нижче наводяться деякі з нових операторів, функцій та системних змінних, які розширюють можливості Бейсіка.
DO/LOOP - оператор циклу з тестуванням TRUE або FALSE зверху і/або знизу циклу. Повторення циклу здійснюється кеpуючими словами WHILE (для повторення за TRUE) або UNTIL (для повторення за FALSE), за якими слідує деякий вираз. Цей вираз являє собою цiлочисельну змінну, ненульове значення якої відповідає TRUE (істина), а нульове - FALSE (хибність).
SUB/END SUB - оператор, що визначає процедуру. В заголовку процедури вказується її унікальне ім'я, а потім в круглих дужках перераховуються (необов'язкові) формальні параметри, які відокремлюються один від одного комами. Виклик процедури здійснюється оператором CALL, який пересилає фактичні параметри за посиланням або значенням.
SELECT CASE/END SELECT - оператор, який дозволяє здійснювати ефективне розгалуження програми за числовим або рядковим виразами. При його застосуванні отримується більш чітка програма, ніж при використанні операторів IF, ON n GOTO або ON n GOSUB.
DEF FN/END DEF - вдосконалений оператор, який визначає функцію користувача.
IF/ELSE IF/ELSE/END IF - вдосконалений оператор умовного переходу.
EXIT - оператор виходу із структурного блоку (SELECT/END SELECT, DEF FN/END DEF, FOR/NEXT, IF/END IF, DO/LOOP, SUB/END SUB, WHILE/WEND).
LOCAL, SHARED, STATIC - оператори, які визначають змінні процедур та функцій.
DECR, INCR - оператори, які задають спосіб зменшення або збільшення змінної.
DELAY - оператор, який задає паузу в секундах при виконанні програми.
INSTAT - функція, яка повертає стан клавіатури. Якщо клавіша була натиснена, INSTAT повертає *1, в іншому випадку - 0.
REG - оператор i функція; яка дозволяє читати або записувати значення в буфер регістра.
CALL ABSOLUTE - оператор, який дозволяє звертатися до програми на Асемблерi.
CALL INTERRUPT - оператор, який дозволяє визвати будь-яке переривання операційної системи.
SHELL - оператор, який завантажує та виконує зовнішню програму (з розширеннями .COM, .EXE, .BAT).
MTIMER - функція i оператор, які зчитують i скидають мікротаймер.
EXP2, EXP10, LOG2, LOG10 - експоненціальна та логарифмічна функції з основами 2 та 10.
ENVIRON - оператор, ENVIRON$ - функція; які використовуються для зміни конфігурації середовища (оточення процесора).
LCASE$ (UCASE$) - функція, яка повертає рядок, написаний малими (великими) літерами.
Приклади використання деяких з розглянутих конструкцій будуть наведені в наступному розділі.
ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ НА БЕЙСIКУ
'КВАДРАТИЧНЕ РIВHЯHHЯ
'------------------------------------------
SCREEN 0 : WIDTH 40
10 CLS
LOCATE 3, 5: PRINT "РОЗВ'ЯЗУЄМО КВАДРАТИЧНЕ РIВНЯНHЯ:"
LOCATE 4, 5: PRINT " A * X^2 + B * X + C = 0"
LOCATE 7, 5: INPUT; " ВВЕДIТЬ A: A = ", A
LOCATE 9, 5: INPUT; " ВВЕДIТЬ B: B = ", B
LOCATE 11, 5: INPUT; " ВВЕДIТЬ C: C = ", C
D = B^2 - 4 * A * C
IF D >= 0 THEN GOSUB 100 ELSE GOSUB 200
LOCATE 20, 5: PRINT "БУДЕТЕ ЩЕ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧУ? (Т/Н)";
50 W$ = INKEY$: IF W$ = "" THEN GOTO 50
IF W$ = "Т" OR W$ = "т" THEN GOTO 10
IF W$ = "Н" OR W$ = "н" THEN CLS: END
BEEP: GOTO 50
100 X1 = (-B + SQR(D)) / (2 * A)
X2 = (-B - SQR(D)) / (2 * A)
LOCATE 15, 10: PRINT " X1 = " ; X1;
LOCATE 16, 10: PRINT " X2 = " ; X2;
RETURN
200 LOCATE 15, 10: PRINT "КОРЕНIВ НЕМАЄ!";
RETURN
'ПОШУК МIНIМУМУ ТА МАКСИМУМУ ВЕЛИЧИН, ЯКI ВВОДЯТЬСЯ З 'КЛАВIАТУРИ
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIM X(100)
Min = 999999 : Max = -999999
FOR I = 1 TO 25
10 INPUT "Введiть дані ", X(I)
IF X(I) 100 THEN BEEP: GOTO 10
NEXT I
FOR I = 1 TO 10
IF X(I) Max THEN Max = X(I)
NEXT I
PRINT "Мiнiмальне значення = "; Min
PRINT "Максимальне значення = "; Max
END
'ТАбЛИЦЯ МНОЖЕНHЯ
'------------------------------------
SCREEN 0
LOCATE 3, 5: INPUT "ЯК ВАС ЗВАТИ"; Nam$
10 CLS
LOCATE 5, 5: INPUT "ВВЕДIТЬ ПЕРШИЙ СПIВМНОЖHИК ",A
LOCATE 7, 5: INPUT "ВВЕДIТЬ ДРУГИЙ СПIВМHОЖHИК ",B
LOCATE 9, 5: INPUT "ЧОМУ РIВНИЙ ДОБУТОК ДВОХ СПIВМHОЖHИКIВ ";C
PR = A * B
IF C = PR THEN LOCATE 12, 10: PRINT "МОЛОДЕЦЬ, "; Nam$;"!"
IF C PR THEN LOCATE 12, 10: PRINT "ВЧИСЬ, " ; Nam$;"!"
LOCATE 15, 5: PRINT "Q - ВИХIД"
LOCATE 17, 5: PRINT "IHША КЛАВIША - ПРОДОВЖЕHНЯ"
100 W$ = INKEY$: IF W$ = "" THEN GOTO 100
IF W$ = "Q" OR W$ = "q" THEN END ELSE GOTO 10
'ПРЯМОКУТHИКИ
'---------------------------
SCREEN 2 : CLS
VIEW
WINDOW (0, 0) - (100, 100)
FOR I = 1 TO 20
LINE (10 + I, 10 + I) - (70 + I, 70 + I),, B
NEXT I
END
'ЧОРНА ДIРКА
'--------------------
SCREEN 1, 0 : CLS : COLOR 14, 1
FOR I=50 TO 1 STEP -.5
Y = 90 / I: R = 3 * I
CIRCLE (160, 30 + 10 * Y), R, 1,,, .3
NEXT
END
'САТУРН
'-------------
SCREEN 1, 0 : CLS
CIRCLE (160, 100), 79, 3
CIRCLE (160, 100), 80, 3
ST = .77: SP = .77
FOR I= 1 TO 30 STEP 5
ST = (ST - .015): SR = ST * PI
SP = SP + .04
CIRCLE (160, 93), 100 + I, 3, SR ,SP , .3
NEXT
END
'ЦИКЛОЇДА, ЕПIЦИКЛОЇДА, ГIПОЦИКЛОЇДА (монітор EGA)
'---------------------------------------------------------------------------------------
PLAY "MB o2 l4 af af b- a g2 c c c d8 e8 f4 f4 f2"
SCREEN 9 : CLS
A1 = 1 : B1 = 2
A2 = 1 : B2 = 1
A3 = 1 : B3 = .5
VIEW (1, 1) - (638, 315), 3, 3
WINDOW (-2, -3) - (20, 5)
LINE (-2, 0) - (20, 0), 11
LINE (0, -3) - (0, 5), 11
FOR T = 0 TO 20 STEP .007
X1 = A1 * T - B1 * SIN(T) : Y1 = A1 - B1 * COS(T)
PSET (X1, Y1), 1
X2 = A2 * T - B2 * SIN(T) : Y2 = A2 - B2 * COS(T)
PSET (X2, Y2), 14
X3 = A3 * T - B3 * SIN(T) : Y3 = A3 - B3 * COS(T)
PSET (X3, Y3), 5
NEXT T
END
'4 ВIКНА З ГРАФIКАМИ ФУНКЦIЙ
'------------------------------------------------
SCREEN 2 : CLS
VIEW (1, 1) - (315, 96),, 1
WINDOW (-10, -1.1) - (10, 1.1)
FOR X = -10 TO 10 STEP .02
Y = SIN(X) : PSET (X, Y)
NEXT X
VIEW (325, 1) - (638, 96),, 1
WINDOW (-10, 0) - (10, 1.1)
FOR X = -10 TO 10 STEP .02
Y = 1 / (1 + X^2) : PSET (X, Y)
NEXT X
VIEW (1, 102) - (315, 198),, 1
WINDOW (-10, -.1) - (10, 100)
FOR X = -10 TO 10 STEP .02
Y = X^2 : PSET (X, Y)
NEXT X
VIEW (325, 102) - (638, 198),, 1
WINDOW (-40, -40) - (40, 40)
FOR X = -40 TO 40 STEP .02
Y = X * SIN(X) : PSET (X, Y)
NEXT X
END
'ВИПАДКОВI КОЛА
'----------------------------
SCREEN 2 : CLS
VIEW
WINDOW (-10, -10) - (110, 110)
FOR I = 1 TO 100
X = 100 * RND(1) : Y = 100 * RND(1) : R = 5 * RND(1)
CIRCLE (X, Y), R
NEXT I
END
'НОТИ
'----------
5 CLS
LOCATE 1, 1: PRINT "--------- СI (B)"
LOCATE 2, 1: PRINT "--------- ЛЯ

 
 

Цікаве