WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

OPTION BASE.
DRAW x$
Виведення на екран малюнка, що описаний в x$. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.
x$ - символьний вираз, значення якого інтерпретується як набір команд роботи з екраном. При виконанні цього оператора Бейсiк переглядає значення x$ i окремі літери інтерпретує як команди, які описані нижче. Кожна команда переміщення починає рух із точки останнього посилання, яка є останньою точкою попереднього переміщення.
Un - переміщення уверх,
Dn - переміщення униз,
Ln - переміщення уліво,
Rn - переміщення управо,
En - переміщення по діагоналі уверх та управо,
Fn - переміщення по діагоналі униз та управо,
Gn - переміщення по діагоналі униз та уліво,
Hn - переміщення по діагоналі уверх та уліво,
Mx,y - абсолютне або відносне переміщення.
n - вказує відстань переміщення; кількість точок отримується множенням n на коефіцієнт шкали (дивись команду S нижче).
x,y - координати точки, до якої проводиться переміщення; якщо x не передує знак (+ або *), то x,y - абсолютні координати точки переміщення, iнакше - це координати відносно точки останнього посилання.
Hаступнi дві літери використовуються як префікси команд переміщення:
B - перемістити, але не малювати;
N - перемістити, потім повернутися в попередню позицію.
Також допустимі такі команди:
Sn - встановлення коефіцієнта шкали (1 < n LEN(x$) функція буде мати порожнє значення. Частинним випадком MID$ є функції LEFT$ і RIGHT$.
MKD$ (x) - перетворення числа подвійної точності в ланцюжок з восьми символів.
MKI$ (n) - перетворення цілого числа в ланцюжок з двох символів.
MKS$ (x) - перетворення числа звичайної точності в ланцюжок з чотирьох символів.
Вказані функції є оберненими до розглянутих вище функцій CVD, CVI, CVS.
OCT$ (n) - перетворення в ланцюжок вісімкових цифр.
n - числовий вираз із значенням від *32768 до 65535.
PEEK (n) - вміст байту пам'яті.
n - числовий вираз із значенням від 0 до 65535, що визначає зміщення байту в поточному кодовому сегменті (дивись оператор DEF SEG). Результат - вміст байту пам'яті з вказаною адресою у форматі цілого із значенням від 0 до 255.
PLAY (n) - кількість нот в буфері фонової музики.
n - фіктивний аргумент, який може приймати будь-яке значення. Значенням функції є кількість нот у буфері фонової музики (режим MB оператора PLAY). Максимальне значення функції - 32.
PMAP (x,n) - перетворення локальних координат екрана в фізичні i навпаки. Застосовується тільки для графічних режимів екрана.
x - координата точки екрана, яка підлягає перетворенню;
n - визначає вид перетворення (n = 0,1,2,3).
Функцiя PMAP виконує перетворення між фізичною системою координат на екрані та локальною системою координат, визначеною в останньому виконаному операторі WINDOW.
POINT (n) - координата точки екрана. Тiльки для графічних режимів екрана.
n = 0 - фізична координата x (рядок);
n = 1 - фізична координата y (стовпець);
n = 2 - локальна координата x (рядок);
n = 3 - локальна координата y (стовпець).
Значенням функції є вказана аргументом координата поточної точки екрана. Повеpтається фізична або локальна координата в системі, встановленій останнім оператором WINDOW.
POINT (x,y) - атрибут точки екрана. Тiльки для графічних режимів екрана.
x,y - числові вирази, які задають в абсолютній формі координати точки екрана. Значенням функції є атрибут (колір) вказаної точки екрана.
POS (x) - стовпець поточного положення курсора.
x - фіктивний аргумент. Значення функції - ціле число від 1 до 40 або до 80 в залежності від ширини екрана (дивись оператор WIDTH), визначаючий горизонтальну позицію курсора.
RIGHT$ (x$,n) - виділення останніх символів ланцюжка.
x$ - будь-який символьний вираз;
n - числовий вираз із значенням від 0 до 255, що визначає довжину значення функції.
Значення функції складається з n останніх символів значення x$. Якщо n > LEN (x$), то значенням функції буде x$, а при n = 0 - порожній ланцюжок символів.
RND [(x)] - псевдовипадкове число.
x - будь-який числовий вираз. За умовчанням - x = 1, у цьому випадку функція формально перетворюється в системну змінну. Функцiя виконується таким чином:
якщо x 0 таких дій не проводиться; якщо x * 0, то обчислюється нове псевдовипадкове число; якщо x = 0, то давач зберігає старе значення; обчислюється значення функції множенням на x (якщо x * 0) значення з давача. Результат множення - рiвномiрно-розподiлене на [0,x) псевдовипадкове число.
SCREEN (n, m [, k]) - атрибут (колір) символу на екрані.
n - числовий вираз із значенням від 1 до 25;
m - числовий вираз із значенням від 1 до 40 або 80 в залежності від раніш встановленої ширини екрана;
k - числовий вираз, що розглядається як логічне значення; допустимо тільки в текстовому режимі роботи екрана; за умовчанням - k = 0.
Для графічного режиму завжди, а для текстового - при k = 0 значенням функції буде ціле число, рівне коду знака, розташованого в позиції (n,m) екрана. Якщо для текстового режиму задано k = 0, то ціле число, яке є значенням функції, визначає атрибут кольору позиції (n,m) на екрані.
SGN (x) - знак x.
SIN (x) - синус x.
SPACE$ (n) - ланцюжок пропусків.
n - числовий вираз із значенням від 0 до 255. Значення функції - ланцюжок символів, який складається з n символів "пропуск".
SPC (n) - виведення ланцюжка пропусків.
n - числовий вираз із значеннямвід 0 до 255; якщо n більше ніж ширина пристрою, для якого застосовується функція, то замість n використовується n MOD w, де w - ширина пристрою.
Функцiя застосовується тільки в операторах PRINT, LPRINT та PRINT# для виведення пропусків.
SQR (x) - корінь квадратний з x.
STR$ (x) - зображення числа.
Значення функції - рядок знаків, що зображує значення виразу x при виведенні на екран або друк. Оберненою до функції STR$ є функція VAL.
STRING$ (n,m) - ланцюжок з n символів CHR$(m).
STRING$ (n,x$) - n-кратне повторення першого символу послідовності.
TAB (n) - табуляцiя до позиції n при виведенні.
TAN (x) - тангенс x.
TIME$ - системний час.
Значенням системної змінної TIME$ є поточний системний час у відповідному форматі, встановлений при завантаженні системи або оператором TIME$ Бейсiка.
TIMER - лічильник часу.
Системна змінна TIMER має своїм значенням час дня. Видається число звичайної точності, значення якого - кількість секунд, що пройшли від опівночі.
USR [n] (арг) - виклик підпрограми на машинній мові.
n - десяткова цифра (за умовчанням - 0), що відповідає цифрі, яка використовується у визначенні підпрограми на машинній мові оператором DEF USR;
арг - числовий вираз або символьна змінна; арг передається підпрограмі як аргумент.
VAL (x$) - числове значення ланцюжка символів.
VARPTR (v) - адреса змінної;
VARPTR (#нмф) - адреса блоку управління файлом.
v - ім'я числової або символьної змінної або елемент масиву; змінна повинна мати значення в момент обчислення функції VARPTR;
нмф - номер відкритого файлу.
В обох випадках значенням функції буде ціле число із значенням від 0 до 65535, яке представляє собою зміщення в робочій області Бейсiка.
VARPTR$ (v) - покажчик змінної.
v -

 
 

Цікаве