WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

оголошується ім'я, тип та кількість елементів масиву. Для цього використовується оператор розмірності масиву DIM.
Якщо в програмі звертатися до елементу одновимірного масиву раніше, ніж цей масив буде визначено, то розуміється, що такий масив створений в пам'яті i включає 11 елементів (від нульового до десятого). Звеpнення до елементів двовимірного масиву перед його визначенням неможливо!
Арифметичні операції
Для виконання арифметичних операцій в Бейсік-програмi використовуються наступні оператори:
+ додавання
*
віднімання, зміна знаку
*
множення
/ ділення з плаваючою крапкою
цiлочисельне ділення
^ піднесення до степеню
MOD залишок від ділення
Операцiї відношення
В операціях відношення порівнюються два значення, які можуть бути обидва числовими або обидва символьними. В результаті отримуємо одне із значень: "так" (*1) або "ні" (0), які можуть використовуватися для управління ходом виконання програми (дивись оператор IF).
Викоpистовуються наступні операції відношення:
= дорівнює
або >< не дорівнює
більше
<= або == або => не менше
Логічні операції
В логічних операціях виконуються побiтовi дії над операндами, попередньо перетворені в цілі (якщо це необхідно). Значення операндiв завжди знаходяться в межах від *32678 до +32767. Кожний операнд розглядається як послідовність шістнадцяти біт, над якими виконуються дії з допомогою наступних операторів:
NOT заперечення (логічне доповнення)
AND i (кон'юнкція)
OR або (диз'юнкція)
XOR виключаюче або
EQV еквівалентність
IMP iмплiкацiя
Символьні вирази
Поняття "символьний вираз" означає окремі символьні константи та змінні, а також їх комбінації з використанням оператора зчеплення. Для оператора зчеплення використовується символ +. В результаті операції зчеплення виконується об'єднання (зчеплення) символьних значень двох змінних або змінної та символьної константи.
ОПЕРАТОРИ БЕЙСIКА
BEEP
Увiмкнення звукового сигналу.
BLOAD спф [, x]
Зчитування з диска в ОЗП (оперативний запам'ятовуючий пристрій) файлу в двiйковому форматі.
спф - специфікатор файлу;
x - числовий вираз із значенням від 0 до 65535 - адрес завантаження, який вказує зміщення в сегменті пам'яті, що визначений останнім оператором DEF SEG.
BSAVE спф, x, y
Запис з ОЗП на диск у двійковому форматі.
спф - специфікатор файлу;
x - числовий вираз із значенням від 0 до 65535 - адрес, починаючи з якого зчитується файл, і який вказує на зміщення в сегменті пам'яті, визначеному останнім оператором DEF SEG;
y - числовий вираз із значенням від 1 до 65535 - довжина ділянки пам'яті (в байтах), що записується.
CALL ім'я [(d [, d] ...)]
Виклик підпрограми на мові машини.
ім'я - ім'я числової змінної, значення якої вказує адресу точки входу до підпрограми (зміщення в поточному сегменті пам'яті, визначеного останнім оператором DEF SEG);
d - ім'я змінної, яка передається в підпрограму в якості аргументу.
CHDIR шлях
Змiна активного каталогу.
шлях - символьний вираз, який вказує каталог, який повинен стати активним.
CIRCLE (x, y), рад [, кл [, поч, кін [, вiдн] ] ]
Виведення на екран еліпса. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.
(x,y) - координати центру еліпса;
рад - радіус більшої вісі еліпсу (в точках екрана);
кл - число, яке вказує колір еліпса;
поч, кін - позначають кути (від *2* до 2*) дуги еліпса;
вiдн - відношення X- до Y-радiусу.
CLEAR [, [ n ] [, m ] ]
Очищення пам'яті. Всі числові змінні встановлюються в нуль, всі символьні - отримують пусте значення.
n - лічильник байтiв, встановлює максимальний об'єм робочої області Бейсiка (в байтах);
m - розмір стеку Бейсiка (в байтах).
CLOSE [ нфл [ [, нфл ] ...]
Завершення виводу інформації в файл. Файл закривається.
нфл - номер файлу (який вказаний в операторі OPEN).
CLS
Очищення екрана.
COLOR [nn] [, [фон] [, бордюр] ]
Встановлення кольору екрана в текстовому режимі.
nn - числовий вираз із значенням від 0 до 31, який являє собою колір переднього плану (колір символу). Колір вибирається з інтервалу чисел 0*15; додавання 16 до кольору переднього плану означає мигання символу;
фон - числовий вираз із значенням від 0 до 7 - колір фону;
бордюр - числовий вираз із значенням від 0 до 15; являє собою колір бордюру (незаповненої текстом області на межах екрана).
COLOR [фон] [, палітра]
Встановлення кольору екрана в графічному режимі.
фон - числовий вираз із значенням від 0 до 15, являє собою колір фону;
палітра - числовий вираз, який визначає колір графічної інформації, що виводиться на екран. Цей колір можна вказувати цифрами 1, 2, 3, які означають різні кольори, в залежності від вказаного параметру палітра.
COMMON d [, d] ...
Передача змінних викликаючiй програмі.
d - ім'я змінної або масиву, які повинні бути передані викликаючiй програмі. Масив вказують з парою круглих дужок "()" за його іменем.
DATA c [, c] ...
Ствоpення в пам'яті таблиці констант, які потім зчитуються оператором READ.
c - будь-яка числова або символьна константа. Символьну константу необов'язково заключати в лапки, якщо тільки вона не містить ком, двокрапок та проміжків на початку або в кінці.
DATE$ = x$
Установлення системної дати.
x$ - символьний вираз, який використовується для установки дати.
DEF FNiм'я [(a[, a] ...)] = b
Визначення функції користувача.
FNiм'я - ім'я, яке присвоюється функції (включає дві обов'язкові перші літери, які вказані в форматі);
a - ім'я змінної, що являє собою аргумент, якому при виклику функції присвоюється значення відповідного (за порядком в списку) параметру;
b - вираз, тип якого відповідає типу функції, визначеному її іменем.
DEF SEG [= адреса]
Визначення поточного сегменту пам'яті (використовується операторами BLOAD, BSAVE, CALL, POKE). Оператор встановлює адресу, яку потім можна використовувати для завантаження в пам'ять даних або зчитування даних з ОЗП.
адреса - числовий вираз із значенням від 0 до 65535.
DEFt a [*a] [, a [*a] ] ...
Оголошення типів змінних за першою літерою імені.
t - тип змінної; може приймати значення:
INT - цілий,
SNG - звичайної точності,
DBL - подвійної точності,
STR - символьна (рядкова);
a - літера латинського алфавіту ( A * Z );
a*a - означає відрізок алфавіту.
DEF USR [n] = m
Указання точки входу до підпрограми на машинній мові (використовується функцією USR).
n - цифра від 0 до 9 (за умовчанням 0), яка визначає номер підпрограми користувача на машинній мові, адреса якої вказується;
m - цілий вираз із значенням від 0 до 65535, що задає зміщення точки входу в визначену користувачем підпрограму в поточному сегменті.
DIM ім'я (a) [, ім'я (a) ] ...
Об'явлення масиву та резервування пам'яті для його розміщення.
ім'я - ім'я масиву;
a - список числових виразів, що визначають розмірність масиву; елементи списку відділяються комами.
При виконанні оператора DIM всі елементи числових масивів встановлюються в 0, а символьних - в порожній рядок.
Мiнiмальне значення кожного індексу рівне 0, якщо тільки цей мінімум не пеpевизначений оператором

 
 

Цікаве