WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

Мова програмування Turbo-Basic - Курсова робота

її запуском.
Bounds Ця опцiя в режимі ON контролює правильність зміни індексів масивів, згідно їх границь, встановлених в операторах розмірності.
Overflow Ця опцiя в режимі ON контролює ситуацію переповнення при виконанні арифметичних операцій над цілими числами, які повинні лежати в межах від *32768 до +32767.
Stack test При виконанні підпрограм, функцій, процедур, деякі дані заносяться в певну обмежену ділянку оперативної пам'яті, яка зветься стеком. Якщо програма містить досить багато вкладених операцій вказаного типу, може виникнути ситуація переповнення стеку, що приведе до непередбачених наслідків. Для контролю цієї ситуації встановіть розглядувану опцiю в режим ON. Для зміни розмірів стеку використовуйте метаоператор $STACK.
Parameter line Ця опцiя дозволяє моделювати інформацію командного рядка, щоб допомогти Вам при вiдладцi програм.
Metastatements Ця опцiя контролює три метаоператори при компіляції програми: Stack size (ви можете встановити розмір стеку), Music buffer (ви можете визначити розмір музичного буферу, який використовується при виконанні фонової музики), Communications (ви можете змінити розподіл прийомного буферу кожного порту зв'язку).
Setup (НАСТРОЙКА СИСТЕМИ)
У результаті виконання команди Setup на екрані з'явиться таке меню настройки (установки):
Setup
Colors Кольоpи
Directories Директорiї
Miscellaneous Рiзне
Load Options/Window/Setup Завантажити опцiї конфігурації
Save Options/Window/Setup Збеpегти опцiї конфігурації
Розглянемо стисло всі команди меню настройки (установки).
Colors Ця команда дозволяє змінити кольори кожного атрибуту будь-якого вікна та меню всіх рівнів системи. Настройка буде втрачена при виході з системи, якщо ви не зберегли її командою Save Options/Window/Setup.
Directories Ця команда дозволяє задати диски та шляхи пошуку трьох директорiїв, які використовуються системою Turbo-Basic: Include - для файлів, які містять директиви компіляції Include; Executable - для EXE- i TBC-файлiв; Turbo - для файлів системи Turbo-Basic (TBHELP.TBH та TBCONFIG.TB).
Miscellaneous Ця команда дозволяє встановити в режим ON/OFF вище згадані опцiї Auto save edit та Backup source file.
Load Options/Window/Setup Ця команда дозволяє завантажити файл конфігурації з Turbo-директорiю (за умовчанням TBCONFIG.TB) та встановити всі записані там режими опцiй.
Save Options/Window/Setup Ця команда дозволяє зберегти на диску в Turbo-директорiю файл конфігурації, записуючи в нього установку всіх опцiй системи. Якщо скористатися іменем за умовчанням TBCONFIG.TB, то ця установка буде проведена автоматично при запуску системи.
Window (ВIКНА СИСТЕМИ)
У результаті виконання команди Window на екрані з'явиться таке меню вiкон:
Window
Open Вiдкpити
Close Закрити
Next Hаступне
Goto Перейти
Tile Черепиця
Stack Стек
Zoom Збiльшення
Розглянемо стисло всі команди меню вiкон.
В режимі основного меню ви можете змінити місце знаходження та розміри будь-якого активного вікна (виділяється подвійною рамкою, якщо задано спосіб показу Tile (черепиця), або виводиться на передній план, якщо задано спосіб показу Stack (стек)). Для цього натисніть клавішу Scroll Lock, а потім, утримуючи натисненою клавішу Shift, використовуйте клавіші переміщення курсора.
Open Ця команда дозволяє вибрати (відкрити) будь-яке з чотирьох вiкон: Edit, Run, Message, Trace. Вибране (відкрите) вікно стає активним. Всі інші команди меню вiкон впливають на активне вікно.
Close Ця команда закриває вікна (робить їх невидимими).
Next Ця команда дозволяє вибирати наступне вікно активним, не використовуючи команду Open. Команду можна виконати з головного меню, натискаючи клавішу F6.
Goto Пiсля того як ви відкрили вікно, ви можете увійти до нього, використовуючи вказану команду, без звертання до головного меню.
Tile Команда задає спосіб показу вiкон, при якому всі вони видимі та займають майже однакові площі.
Stack Команда задає спосіб показу вiкон, при якому всі вони мають найбільші розміри та накладаються один на одне.
Zoom Команда дозволяє збільшити вікна Edit i Run до розмірів всього екрана. Розглядувану команду можна виконати з головного меню, натискуючи клавішу F5.
Debug (ВIДЛАДКА ПРОГРАМИ)
У результаті виконання команди Debug на екрані з'явиться таке меню вiдладки:
Debug
Trace OFF Трасування
Run-time error Помилка під час виконання
Розглянемо стисло всі команди меню вiдладки.
Trace При увімкненні цієї команди (режим ON) Turbo-Basic під час виконання програми виводить у вікно Trace номери рядків, мiтки операторів, імена процедур або функцій, які виконуються в даний час. Викоpистовуйте клавіші Alt+F9 для перемикання режимів трасування та звичайного виконання програми. Клавіші Alt+F10 дозволяють перемикати трасування на покpоковий режим.
Run-time error Ця команда при виявленні помилки в EXE- або в TBC-файлах дозволяє знайти її місцеположення в тексті програми.
ЗАГАЛЬHI ВIДОМОСТI ПРО БЕЙСIК
Формат програмного рядка БЕЙСIКА
Програма, яка написана на мові Бейсік, являє собою сукупність програмних рядків. В Turbo-Basic нумерація рядків необов'язкова.
Рядок програми може містити декілька операторів Бейсіка, які відокремлюються один від одного символом ":". Загальна довжина програмного рядка не повинна перевищувати 255 знаків.
Константи БЕЙСIКА
В Бейсік-програмi можуть використовуватися константи - числа або ланцюжки знаків, написані безпосередньо в тексті програми.
Константи поділяються на числові та символьні (рядкові).
Символьна константа - це послідовність знаків, довжиною не більше ніж 255, яка береться в лапки (").
Числові константи поділяються на цілі та дійсні.
Цілі константи можуть бути представлені в десятковій, восьмирічній та шістнадцятирічній формах; дійсні константи - в десятковій та експоненціальній формах.
Цілі константи в десятковій формі лежать в межах від -32768 до +32767.
Цiла константа в восьмирічній формі - це послідовність восьмирічних цифр (0,1,...,7), перед якою стоїть префікс &O або просто &.
Цiла константа в шістнадцятирічній формі - це послідовність шістнадцятирічнихцифр (0,1,...,9,A,B,C,D,E,F), якій передує префікс &H.
Дійсні константи можуть бути представлені в двох форматах: із звичайною та подвійною точністю.
Змінні БЕЙСIКА
Змінні, як i константи, поділяються на числові та символьні (рядкові). Числовiй змінній можна присвоїти значення будь-якого числа, символьній - значення рядка знаків довжиною від 0 до 255 символів.
Iмена змінних можуть бути будь-якої довжини, але Бейсік відрізняє імена за першими 40 символами. В іменах змінних можуть використовуватися літери, цифри та крапка. Резервовані слова Бейсіка не можуть використовуватися як імена змінних.
Iмена змінних визначають їх тип (числові або символьні), а також точність числової змінної.
Iм'я символьної змінної повинно закінчуватися знаком $.
В імені числової змінної останній символ визначає:
% ціла змінна
! змінна звичайної точності
# змінна подвійної точності
Масиви БЕЙСIКА
Поpяд з константами та змінними в програмах можуть використовуватися масиви. Перед використанням масиву в програмі

 
 

Цікаве