WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші - Курсова робота

Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші - Курсова робота

почнете набирати на клавіатурі, то курсор переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу. Натиснiть Ctrl+Enter для пошуку наступного відповідного каталогу
F2 Пересканування жорсткого диска. Norton Commander зберігає структуру дерева в файлі treeinfo.ncd для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити, використовуючи клавішу F2
F6 Перейменування каталогу. Натиснiть F6, наберiть на клавіатурі нове ім'я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter
F7 Mkdir - створення нового каталогу. Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором
F8 Rmdir - видалення каталогу, вказаного курсором
Зауваження Norton Commander автоматично змінює файл treeinfo.ncd при використанні команд, які вказані вище.
Пошук файлів (Find Files) Alt+F7
Дана команда здійснює пошук файлів на поточному диску.
Наберiть на клавіатурі ім'я файла(iв), який(i) Ви хочете знайти (можна використовувати символи шаблонів (масок) DOS, що описуються нижче), i натисніть Enter. Коли вказана команда переглядає весь диск, виведення знайдених файлів здійснюється у вікно "Find File". Ви можете використовувати клавіші керування курсором для перегляду всього списку, що виводиться.
В нижній частині вікна "Find File" містяться деякі команди:
Команди Призначення
Chdir Перейти у каталог, в якому міститься файл, вказаний курсором, та перемістити курсор на цей файл
New search Почати новий пошук
Stop Закiнчити поточний пошук
Quit FF Вийти з режиму пошуку файлів i повернутися до системи Norton Commander
Символи шаблонів (масок) DOS
Iмена файлів в DOS мають дві частини: ім'я (містить до 8 символів) i розширення (містить до 3 символів) з крапкою між ними. Наприклад, filename.ext. У шаблонах (масках) DOS використовуються символи:
* відповідає будь-яким символам залишку імені або розширення;
? відповідає одному (будь-якому) символу.
Iсторiя (History) Alt+F8
Команда виводить на екран список останніх 15 команд DOS, які були введені Вами під час роботи з системою Norton Commander.
Використовуйте клавіші керування курсором (або подвійне натискання клавіші миші) для виконання однієї з цих команд заново.
Скорочення Щоб викликати нещодавно виконану команду, Ви можете набрати на клавіатурі декілька перших літер команди та натиснути Ctrl+Enter. Наприклад, щоб викликати команду word somefile, наберiть "wo" з наступним натисканням Ctrl+Enter. Це скорочення викликає останню з послідовності виконаних команд, яка починається з літер, що набрані Вами.
Рядки EGA (EGA Lines) Alt+F9
Ця команда перемикає режим екрана з 25 рядків в режим 43 рядки (для EGA) i в режим 50 рядків (для VGA). Коли Ви знаходитесь в системі Norton Commander та перейшли в режим 43 (50) рядки(ів), на екран виводиться більше інформації.
Зауваження В деяких системах драйвер ANSI.SYS (що завантажується в файлі CONFIG.SYS) обмежує виведення в перші 25 рядків екрана. Якщо Ви хочете використовувати більше рядків, вилучте ANSI.SYS із CONFIG.SYS i перезавантажте систему.
Інформація про систему (System Information)
Вказана команда видає коротку інформацію про процесор, дисководи, пам'ять, версію операційної системи, що встановлені на Вашому комп'ютері.
Перестановка панелей (Swap panels) Ctrl+U
Дана команда змінює положення двох панелей так, що ліва панель стає правою i, навпаки, права - лiвою:
Tree C:DOS C:DOS Tree
Ctrl+U
**
Вмикання/вимикання панелей (Panels on/off) Ctrl+O
Ця команда вмикає або вимикає обидві панелі подібно двiйковому перемикачу. Коли обидві панелі вимкнуті, виведення на екран таке саме, як в DOS.
Tree C:DOS
Ctrl+O
**
C:> C:>
Порiвняння каталогiв (Compare directories)
Команда порівнює вміст каталогiв, які розміщені на двох панелях. Файли, знайдені в одному каталозі, але не знайдені в другому, відмічаються. Також відмічаються файли, утворені або редаговані пізніше (нові версії), якщо в обох каталогах є однаково найменовані файли. Якщо два каталоги ідентичні, Norton Commander повідомляє про це.
Щоб зробити два каталоги ідентичними, використовуйте розглянуту команду порівняння, потім натисніть F5, Enter в кожній панелі, щоб скопіювати нові або унікальні файли в другий каталог.
Емуляція термінала (Terminal emulation)
Дана команда використовується для обміну повідомленнями або файлами між комп'ютерами, які підключені до обчислювальної мережі через телефонні лінії, або з'єднані між собою через послідовні порти.
Редактор файлу меню (Menu File Edit)
Вказана команда використовується для створення та редагування меню користувача (User Menu), яке викликається клавішею F2 або командою User Menu з розділу Files головного меню, що спускається.
Приклад:
User menu
V Virus scan A:
H Hard Disk Park
P PCTools
* Гаряча клавіша (Hot-key)
Меню користувача містить команди, які подібні командним (BAT) файлам, але Ви можете давати таким "командним файлам" довгі імена, використовуючи при цьому українські літери.
Наступний файл (NC.MNU) використаний для створення меню користувача, яке наведене вище:
Edit: C:nortonnc.mnu
V: Virus Scan A:
c:avirscan a:
pause
H: Hard Disk Park
c:syspark
P: PCTools
e:toolspctools
* Перша колонка редактора
Заголовки меню користувача починаються з гарячої клавіші (необов'язкової) з наступним заголовком, який Ви хочете бачити в меню. Команди DOS набираються з відступом.
Меню користувача можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою так званих екранів введення (Commander input screens).
Натискаючи клавішу F6 або Ins, Ви можете вибрати, що треба ввести в меню: меню нижчого рівня (підменю) або просто команду.
Для того, щоб ввести підменю, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов'язково) та назву підменю. У меню користувача підменю супроводжується символом ">" праворуч.
Щоб ввести команду, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов'язково), назву команди та саму команду.
Зауваження Iснує два типи меню користувача: головне (Main) та місцеве (Local). Головне меню зберігається в тому ж каталозі, що i Norton Commander (NC.EXE), місцеве - в поточному каталозі. Це дозволяє мати багато меню користувача, але звичайно застосовується тільки головне меню.
Редактор файлу розширення (Extension File Edit)
Ця команда використовується для створення та редагування файлу розширення NC.EXT, який зв'язує програми з розширеннями файлів, що дозволяєкористувачу працювати в режимі "вказати-та-виконати" (point-and-shoot). Наприклад, якщо Ви хочете розархiвувати файл my_doc.arj, Вам необхідно просто вказати цей файл курсором i натиснути клавішу Enter. Спочатку Ви повинні створити (або відредагувати) файл NC.EXT, як вказано нижче:
Edit: C:nortonnc.ext
arj: c:arcarj x !.!
Кожний рядок файлу NC.EXT складається з розширення i команди, яку необхідно виконати з файлами, що мають це розширення:
* Розширення * Ввести ім'я файлу та розширення
pas: e:pascalturbo !.!
*__команда___*
Нижче приведені аргументи, які використовуються в

 
 

Цікаве