WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Табличний редактор Excel: Створення документа - Реферат

Табличний редактор Excel: Створення документа - Реферат


Реферат з інформатики
Табличний редактор Excel: Створення документа.
Мета: Уміти форматувати вміст комірок та здійснювати найпростіші математичні обчислення за певними формулами.
План
1. Обчислення за допомогою формул.
2. Функції в Excel.
3. Майстер функцій.
4. Формат вмісту комірок.
Теоретичні відомості
Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на вічко й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься в комірці, де знаходиться формула. Формула починається зі знаку рівності "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, , *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.
Приклади формул: =(А4 + В8) * С6
=F7 * С14 + B12
Для звертання до групи комірок використовують спеціальні символи:
: (двокрапка) - формує звертання до комірок, що знаходяться між двома операндами. Наприклад: С4:С7 звертається до комірок С4, С5, С6, С7.
; (крапка з комою) - позначає об'єднання комірок. Наприклад, D2:D4;D6:D8 - звертання до комірок D2, D3, D4, D6, D7, D8.
Для введення формули у комірку потрібно ввести знак "=" і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у комірці з'явиться результат обчислення. Формула з'являється в рядку редагування при виділенні комірки, що містить формулу.
Функціями в Microsoft Excel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для розв'язання визначеної задачі. Функції в Excel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси вічок.
Наприклад:
=СУММ(А5:А9) - сума клітинок А5, А6, А7, А8, А9;
=СРЗНАЧ(G4:G6) - середнє значення вічок G4, G5, G6.
Функції можуть входити одна в іншу, наприклад:
=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);
Для введення функції у комірку необхідно:
1. виділити клітинку для формули (один раз клікнути на ній);
2. викликати Мастер функций за допомогою команди меню Вставка ==> Функция або кнопки ;
3. у діалоговому вікні, що з'явилося (рис. 1), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Выберите функцию: ;
Рис. 1 Вікно Мастер функций.
4. натиснути кнопку ОК;
5. у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна (рис. 2) ввести аргументи функції (числові значення або посилання на вічка);
Рис. 2 Вікно Аргументы функции.
6. щоб не вказувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку , яка знаходиться праворуч текстового поля Число1, наприклад, і виділити мишею ділянку комірок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку ;
7. натиснути ОК.
Вставити в комірку функцію суми СУММ можна за допомогою кнопки .
Кожне число в таблиці можна подати в різному форматі (із різною кількістю десяткових позицій, незначущих нулів та ін.).
Для зміни формату вмісту комірки необхідно:
1. виділити потрібні комірки;
2. вибрати команду Ячейки... з меню Формат;
3. вибрати закладку Число (рис. 3);
4. у переліку Числовые форматы вибрати тип формату вмісту клітинок, а в полях праворуч параметри формату;
5. у полі Образец буде відображатися приклад вмісту комірки в обраному форматі;
6. натиснути ОК.
Хід роботи
1. Запустіть Excel. Працюємо з аркушем Лист1.
2. Об'єднайте шість перших клітинок в першому рядку (А1:F1). В отриману комірку введіть основний заголовок: Результати виставки-продажу автомобілів Opel по Україні у березні 2005 року.
Якщо текст в один рядок не поміщається, то задаємо для даної комірки Переносить по словам... і при потребі збільшуємо висоту рядка, відцентровуємо текст.
3. Перейдіть до комірок другого рядка і для стовпців зробіть такі заголовки - Місто, Дата, Продано автомобілів, Сума, Покупців, Затрати на переїзд.
При потребі задаємо Переносить по словам... і збільшуємо ширину стовпців.
Відцентровуємо вміст комірок по горизонталі та вертикалі.
4. У комірки стовпців під заголовком вводимо:
Стовпець А - Місто - вводимо назви 10-и міст;
Стовпець В - Дата - вводимо значення від 1 до 30;
Стовпець С - Продано автомобілів - введіть кількість проданих на Вашу думку автомобілів;
Стовпець D - Сума - введіть суму отриману за продаж автомобілів у кожному місті;
Стовпець Е - Покупців - введіть кількість покупців у кожному місті;
Стовпець F - Затрати на переїзд - введіть суми витрат на перевезення.
При потребі змінюємо ширину стовпців.
5. Копіюємо всю таблицю, відступаємо два пустих рядочки (13-ий та 14-ий), вибираємо комірку А15 і робимо вставку.
Далі працюємо з копією таблиці (друга таблиця), оригінал (перша таблиця) залишається далі без змін.
6. Застосуємо Автоформат... .
Виділіть всю таблицю та застосуйте Автоформат: Формат ==> Автоформат... ==> зі списку виберіть Классический 3.
Зверніть увагу як змінився вигляд таблиці?
7. Копіюємо другу таблицю, до якої застосували автоформат, знову відступаємо два пустих рядочки (27-ий та 28-ий) і в комірку А29 робимо вставку.
Всього на аркуші в нас буде вже три таблиці.
Далі працюємо з третьою таблицею.
8. Застосуємо окремі формати.
Стовпець В - Дата - застосувати формат (виділяємо комірки з числовими значеннями під заголовком ==> Формат ==> Ячейки... ==> закладка Число ==> вибираємо все форматы і в поле тип: вводимо: #__березня)
(між # та "березня - два нижніх тире).
Стовпець С - Продано автомобілів - формат Числовой, без знаків після коми.
Стовпець D - Сума - проставити знак $ та два знаки після коми (числовий формат Финансовый, обозначение - $ Английский (США)).
Стовпець Е - Покупців - формат Общий.
Стовпець F - Затрати на переїзд - в гривнях та без знаків після коми (формат Финансовый).
9. Збережіть файл під назвою Продаж автомобілів.
10. Відкрийте Лист2. В комірки А1?G1 введіть цифри 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67.
Скопіюйте вміст даних комірок. Зробіть дві вставки в комірку А3 та А5 відповідно.
11. Рахуємо суму.
a. Встановлюємо курсор ,наприклад, на комірку І1 ==> вводимо знак = ==> Вставка ==> Функция... ==> Выберите функцию: СУММ ==> ОК ==> Число1: А1:G1 ==> ОК. В комірці Н1 отримуємо результат сумування вмісту комірок від А1 до G1.
Вміст рядка формули перепишіть у звіт.
b. Встановлюємо курсор на комірку, наприклад Н4 ==> вводимо знак = ==> почергово клікаємо (на комірці лівою кнопкою миші, на знак + на клавіатурі): А3 ==> + ==> В3 ==> + ==> С3 ==> + ==> D3 ==> + ==> E3 ==> + ==> F3 ==> + ==> G3 ==> Enter.
Вміст рядка формули перепишіть у звіт.
c. Мишкою виділяємо комірки від А5 до Н5 і на панелі інструментів клікаємо на кнопці .
У всіх трьох комірках значення суми має бути однаковим, запишіть його у звіт.
d. Порахуйте суму (будь-яким способом)для комірок С3, Е1 та Н5. Результат сумування повинен знаходитися у комірці В7. Запишіть його у звіт.
12. Зробіть розрахунок за формулою:
А11 = (В3 + А5) * А3 / 2.
Вибираємо комірку А11, встановлюємо знак = і вводимо саму формулу ( див. рядок формул).
Результат записуємо у звіт.
13. Обчислимо середнє значення.
=СРЗНАЧ(A3:C3;E5;G1) або
=СРЗНАЧ(A3;B3;C3;E5;G1)
обчислюємо середнє значення для комірок А3, В3, С3, Е5 і G1.Результат в комірці Е9.
14. Продемонструйте кожен Лист з таблицями викладачеві.
15. Закінчіть роботу.

 
 

Цікаве