WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформа - Реферат

Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформа - Реферат

конструкцій різних видів є операції над математичними векторами (скінченими числовими наборами) та матрицями (двомірними масивами чисел): підсумовування, множення, пошук максимального чи мінімального елементів і т.д.
3. а) Наприклад: Скласти графічний алгоритм і програму для обчислення суми n значень функції.
аргумент Хі лежить в межах 4<=Xi<=8.5 і змінюється з кроком ?Х=0,45.
Обчислення суми організуємо через обчислення її доданків. За умовою задачі окремі доданки суми зберігати не має потреби, тому кожний обчислений доданок будемо зберігати в одному і тому ж полі пам'яті (комірка Z). Доданки суми будемо обчислювати за однією і тією ж формулою, як значення простої змінної, змінюючи аргумент Хі на величину кроку ?Х, тобто маємо справу з арифметичним циклом. Очевидно, що сума Z буде також простою змінною і її накопичення буде проходити за рекурентною залежністю.
Отже, заголовок циклу, символ 3, змінює параметр циклу від початкового значення до кінцевого з постійним кроком, а в тілі циклу проводиться обчислення доданків і накопичення суми, символ 4 і б.
Після виконання першого циклу змінна Z повинна приймати значення першого доданку і тому перед циклом змінній Z необхідноприсвоїти значення нуль, символ 2.
Програма обчислення суми буде мати такий вид:
10REM програма накопичення суми
20 LET 2=0
30FOR X=4 TO 8.5 STEP 0.45
40 LET Y=(X+1?5)/SOR (X)
50 LET 2=2+4
60 NEXT X
70 PRINT "СУМА"=; Z
80 END
34.5414
б) Скласти графічний алгоритм і програму обчислення добутку:
Тут а, b - елементи відповідних векторів А і В.
Графічний алгоритм обчислення добутку, аналогічний графічному алгоритму обчислення суми.
Обчислення добутку організовується через послідовне обчислення множників. За умовою задачі окремі співмножники добутку зберігати не потрібно, тому кожний співмножник будемо зберігати в одній і тій же комірці пам'яті Z. Очевидно, що співмножники будемо обчислювати за однією і тією ж формулою, як значення змінної, змінюючи параметр циклу і на одиницю.
Програма, яка реалізує цей алгоритм.
10REM програма обчислення добутку
20 DIN A(Б), В(Б)
30FOR І=0 TO 6 INPUT A(I), B(I); NEXT I
40 LET Z=Ф
50 FOR І=0 TO 6
60 LET Y=A (I)*A(I) I (B(I)-навчання; 3) прямокутні таблиці з тільки числовими або тільки текстовими даними, які стосуються A(I))
70 LET Z=Z*Y
80 NEXT I
90 PRINT "ДОБУТОК" =; Z; END
4,5
Масив - це впорядкований скінчений вибір даних одного типу, які зберігаються в послідовно розташованих комірках оперативної пам'яті і мають спільну назву. Назву масиву надає користувач.
Масив складається з елементів. Кожний елемент має індекси, якими його можна знайти в масиві. Кількість індексів елементів визначає розмірність масиву.
Одновимірні масиви. Елемент масиву позначають іменем масиву, а у круглих дужках пишуть значення індексу елемента. Наприклад, К елементів одновимірного масиву А у програмах позначають так:
А(1) А(2)... А(К)
За допомогою одновимірних масивів в операційній пам'яті можна зберігати такі дані: 1) псисько учнів (масив з текстовими елементами); 2) оцінки з класному журналі за контрольні роботи (масив з числовими елементами); 3) координати вектора (масив з елементами числового дійсного типу).
Двовимірні масиви. Деякі дані зручно наводити у вигляді прямокутної таблиці, якій у Бейсику відповідає поняття двовимірного масиву. Розглянемо прямокутну таблицю В:
b11 b12 … b1n
b21 b22 … b2n
bm1 bm2 … bmn
Елементи двовимірних масивів мають два індекси. Перший вказує на номер рядка, а другий - ні номер стовпця, на перетині яких знаходиться елюент. Індекси записують у круглих дуках і відокремлюють комою.
За допомогою двовимірних масивів в оперативній пам'яті можна зберігати такі дані: 1) текст на сторінці підручника, де кожне слово (символ) розглядаємо як один елемент (масив з елементами текстового типу); 2) оцінки учнів у класному журналі з одного предмету за певний час навчання 3) прямокутні таблиці з тільки числовими або тільки текстовими даними, які стосуються підприємств чи організацій.
Використання одновимірних масивів. Розглянемо способи введення - виведення масивів. Для введення чи виведення масивів потрібно виконати певні дії з усіма елементами масивів за допомогою команд присвоєння, к5оманд READ, INPUT або PRINT, використовуючи команду циклу.
Для введення-виведення двовимірних масивів і виконання інших операцій з його елементами використовують конструкцію "вкладені цикли".
FOR=TO
FOR = TO
NEXT
6. Загалом, уся текстова інформація, що обробляється комп'ютером, міститься у текстових документах. Світ текстових документів розмаїтий - це не лише книги чи преса, а й інструкції, оголошення та інше.
Основні вимоги для програмного засобу, які визначають його призначення як текстового редактора: наявність методів вводу текстової інформації, можливість пересування по тексту, наявність базових операцій редагування тексту (виділення, копіювання, переміщення, вилучення, пошуку та зміни тексту); можливість збереження результатів роботи та отримання твердої колії текстового документа.
Під текстовим процесором розуміємо прикладну програму яка, окрім базового набору роботи з текстом, володіє додатковими можливостями, такими як форматування тексту, перевірка правопису, перенос слів, встановлення ілюстрацій та інше.
Із найпоширеніших текстових процесорів є Місrocoft Word, який надає великі можливості користувачам різного рівня та кваліфікації.
Доступ до всіх функцій програми можна отримати через її головне меню. Воно містить дев'ять пунктів: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Окно, (Неlp).

 
 

Цікаве

Загрузка...