WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформа - Реферат

Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформа - Реферат


Реферат з інформатики
Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформації
План
1. Розгалуження програми.
2. Циклічні програми з розгалуженням.
3. Накопичення сум і добутків.
4. Одновимірні масиви.
5. Двовимірні масиви.
6. Обробка текстової інформації.
1.Кожен алгоритм можна проектувати застосовуючи три базові конструкції: лінійну, розгалуження та циклу.
Розгалуженою називається така алгоритмічна конструкція, яка передбачає у процесі виконання операцій вибір кількох можливих варіантів продовження роботи залежно від результату п6еревірки виконання певних умов.
Розгалужена алгоритмічна конструкція, що складається лише з двох гілок, має назву простої, якщо гілок більше ніж дві - складної.
Розгалуження - це алгоритмічна конструкція, де перевіряється умова (значення логічного виразу), і залежно від її істинності чи хибності виконується та чи інша серія команд. Є такі види розгалужень:
1) повне;
2) неповне;
3) вибір.
1.Логічний вираз - це -засіб записування умов. Логічний вираз може приймати значення істинність або хибність.
Хибному логічному виразу відповідає числове значення 0,а істинному - будь-яке інше число. Бей сік-система істинний логічний вираз позначає числом - 1.
Логічні вирази бувають прості та складні. Простий логічний вираз - це два арифметичні вирази, з'єднані символом відношення (=, >, =, <=, ), а складений - це прості логічні вирази з'єднані назвами логічних операцій: NOT (не), ANO (і) та OR (або).
Команда переходу GOTO. Для зміни порядку виконання рядків у програмі використовують команду переходу:
GOTO
Дія команди. Відбувається перехід до рядка з зазначеним номером.
Команда розгалуження IF. Повна форма умовної команди. Команду розгалуження іноді ще називають умовною командою. Вона має дві форми: повну та коротку.
Загальний вигляд повної команди розгалуження такий:
ІF THEN ELSE
Для команди. Якщо значення логічного виразу істинне, то виконується серія 1, якщо воно хибне, то виконується серія 2. У бейсику повну форму записують в одному рядку.
Приклад: У результаті виконання команди IF X>O THEN PRINT X ELSE PRINT X на екрані отримаємо значення Х, якщо Х додатне, або - Х в протилежному значенні.
Блок IF-END IF. Повне розгалуження можна реалізувати за допомогою блокової конструкції IF-END IF:
IFTHEN
ELSE
END IF
Коротка форма розгалуження має вигляд:
IF THEN , де серія команд - це одна або декілька команд, які є в одному зі словом IF рядку програми. Команди в серії відокремлюють одну від одної двокрапкою.
Дія команди. Якщо значення логічного виразу істинне, то виконується зазначена серія команд. Якщо логічний вираз хибний, то серія команд ігнорується, і виконується наступний після IF рядок програми.
Команда умовного переходу є частинним випадком короткої форми команди розгалуження. Вона має вигляд IF THEN GOTO .
Дія команди. Якщо значення логічного виразу істинне, то відбувається перехід до зазначеного рядка. Якщо воно хибне, то виконується наступний рядок програми.
Службове слово THEN або GOTO можна не писати. Є дві короткі форми команди:
1) IF THEN .
2) IF GOTO .
Циклічно навивається така алгоритмічна конструкція, яка передбачає виконання декілька разів однієї й тієї ж послідовності дій.
Керування кількістю повторів циклу здійснюється за допомогою змінної, яка має назву параметра циклу. При кожному повторі циклу значення цієї змінної змінюється на величину, яка називається кроком циклу. Порядок дій що виконується у циклі, називається тілом циклу. Цикл приміняється, коли значення параметру циклу досягає певного значення, за якого забезпечується виконання логічної умови припинення циклу.
Бувають цикли з передумовою, поступовою. Та зпараметром.
Цикл складається з таких трьох етапів:
1) Перевірка умови циклу. Перевіряється умова, яка забезпечує вихід з циклу після досягнення мети. Якщо умова складена неправильно, то можна ніколи не вийти з циклу. Така ситуація називається зациклюванням і її потрібно уникати.
2) Виконання серії команд. Виконується серія команд (основні дії), заради яких конструювали цикл.
3) Зміна значення параметра. Згідно з умовою задачі змінюється значення змінної, яка є в умові. Ця змінна параметром циклу.
Цикл з передумовою. Розглянемо реалізацію цього циклу за допомогою умовної команди переходу:
IS THEN
GOTO
...
Для команди. Перевіряється значення логічного виразу. Якщо воно істинне, то робота циклу припиняється, в протилежному випадку виконується команди з номерами N2-NN. Істинний логічний вираз описує умову виходу з циклу.
У циклі з передумовою. Серія команд може виконуватися один або більше разів, але може не виконатися жодного разу. В цьому полягає основна властивість циклу.
Цикл з післяумовою. У цьому циклі серія виконується до перевірки умови хоча б один раз. Це основна властивість цього циклу.
IF THEN GOTO
Команда циклу з параметром (FOR-NEXT). Цикл з параметром (цикл "для") призначений для організації повторень, якщо їх кількість у циклі наперед відома. Мовою Бейсик цикл "для" записують так:
FOR+ TO STEP
NEXT
Команда FOR-TO-STEP утворює заголовок циклу, NEXT- команда, яка фіксує кінець тіла циклу і змінює значення параметра І на величину А3. Тіло циклу - це серія команд, що знаходиться між командами FOR та NEXT.
Змінну І наз. Параметром циклу. А1, А2, А3 - арифметичні вирази, змінні, сталі.
Команда циклу WHILE. Умові Пейсик цей цикл записують так:
WHILE
NEND
Найпоширенішими прикладами застосування циклічних

 
 

Цікаве

Загрузка...