WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Масова комунікація – парадокс сучасного суспільства - Реферат

Масова комунікація – парадокс сучасного суспільства - Реферат

циркулювати без дозволу й існує право на заборону доступу до інформації;
право споживачів на захист від неправдивої інформації [19].
Тобто головною цінністю демократії такого типу є інформація, а критерієм демократичності виступає, відповідно, доступ - до інформаційних баз даних, вільної, правдивої, неупередженої та об'єктивної інформації. Гарантом цього виступає система права, заснована на інформаційних чинниках, яка набуває в інформаційну епоху нових рис. Реалізація цього права надає людині інформаційного суспільства нового статусу та можливостей, апріорі рівних для всіх.
Використана та додаткова література:
Алексеева И. Ю.Возникновение идеологии информационного общества. - http://www.iis.ru/events/19981130/alexeeva.ru.html
Амосов Н. На пороге нового века // Зеркало недели.- 1999.- 2 окт.
Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П.С.Гуревича. - М.: Прогресс, 1986. - С. 330.
Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства //Сучасна зарубіжна соціальна філософія. - К., 1996. - С.194-251.
Бондаренко А. Д. Современная технология: теория и практика.- Киев; Донецк: Вища шк., 1985.- 171 с.
Бузгалин А.В. "Постиндустриальное общество" - тупиковая ветвь социального развития // Вопросы философии. - 2002. - № 5. - С. 26-43
Гуманітарні технології: Конспект лекцій / За ред. В. В. Різуна.- К.: Видавничий дім "КМ Academia", 1994.- 60 с.
Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999.- 351 с.
Информационное общество и государство. - http://www.tunis.tver.su/begin/ /newuser/state.html
Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции. - М.: Academia-Наука, 1999. - С. 25.
Иноземцев В.Л. Технологический прогресс и социальная поляризация в ХХI столетии //Полис.- 2000 г. - № 6.- С. 28-39.
Иноземцев В.Л. "Класс интеллектуалов" в постиндустриальном обществе. // Социс. - 2000 г. - № 6. - С. 67-77.
Кастельс Мануель. Информационная епоха: экономика, общество и культура / Пер. С англ., под науч. ред. О.И. Шкаратана. - М., 2000. - С. 27.
Каширин В. П. Философские вопросы технологии.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988.- 286 с.
Лайон Девід. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії. - http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lajon.html
Лазарсфельд, Р. Мертон. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие.// М.М.Макаров. Массовая коммуникация в современном мире. Г., 2000, с.144-145.
Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун.- К.: Либідь, 1997.- 216 с.
Окинавская хартия глобального информационного общества. - http://www.inforeg.ru/analitic/Okinav-Hartia3.htm
Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 1999.- 634 с.
Постиндустриальный мир Даниела Белла. - http://www.postindustrial.ru/page5.shtml?book=8&page=9&pagetype=0
Панарин А. Глобальное информационное общество: вызовы и ответы // Власть. - 2001. - № 1. - С. 14-19.
Поздняков В. "Цифровая пропасть" // Компьютерное обозрение. - № 34. - 5 сентября 2001 г. - С. 46.
Почепцов Г. Г. Теорія комунікації.- К.: Видавничий центр "Київський університет", 1999.- 308 с.
Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политиздат, 1991.- 287 с.
Різун В. В., Мелещенко О. К. Інформаційні мережі в засобах масової інформації. Канал ИНФО-ТАСС / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 1992.- 96 с.
Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем / Інститут системних досліджень освіти; Інститут журналістики Київського університету.- К., 1995.- 200 с.
Свириденко С. С. Современные информационные технологии.- М.: Радио и связь, 1989.- 300 с.
Смирнов С. В. Становление основ общественного производства (Материально-технический аспект проблемы).- К.: Наук. думка, 1983.- 260 с.
Создание новой цивилизации. Политика третьей волны. (Тоффлер Э. Тоффлер Х.). - http://www.net.kg/jornal/n5/JRNAL511.htm
Тапскотт Дон. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта. - К.: INT Пресс; М.: Рефл-бук, 1999. - 403 с.
Чекмишев О. В. Українська журналістика на перехідному етапі // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє / За ред. проф. В. В. Різуна.- К.: РВЦ "Київський університет", 1997.- С. 21-45.
Чухно А. Теорія постіндустріального суспільства як глобальна методологічна парадигма. - http://www.soskin.kiev.ua/cgi/post.cgi?al=1&ch=2&d=2&y=2001&num=11-12&lnk=on&fl=20011190
Шевчук О.Б., Голобуцький О.П. E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути. - К.: ЗАТ "Атлант UMS", 2001. - 10
Blumer H. The Mass, the Public and Public Opinion.- New York: Barnes and Noble, 1939.
Dance F. The Concept of Communication // Journal of Communication.- 1970.- # 20.- P. 201-210.
De Reuck, Anthony. A Theory of Conflict Resolution by Problem-solving // Conflict: Readings in Management and Resolution edited by John Burton and Frank Dukes.- N. Y., 1990.- P. 183-197.
Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa-Krak?w: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.- 336 s.
Johnson, David W., Johnson, Frank p. Joining Together. Group Theory and Group Skills.- New Jersey, 1987.
McQuail D. Mass Communication Theory. An Introduction.- London: Sage, 1994.
Mosco V. The Political Economy of Communication.- London, 1996.
Tarde G. L"Opinion et la foule.- Paris, 1901.
Wali?ska de Hackbeil H. Poj?cie "komunikacja" w ameryka?skiej teorii komunikacji spo?ecznej: Докт. дис….- Uniwersytet Wroc?awski, 1975.
Machlup F. Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, 1962.
Brzezinski Zb. Between Two Ages. - New York, 1970. - P. 4.
e-democracy Programme. - http://www.edemocracy.gov.uk/eDemocracy.htm
Galbraith J.K. The New Industrial State. 2-nd ed. - London, 1991. - P. 86.
[43] Europe and the global information society. Recommendations to the European Council. - May 1994.
Green Paper. Living and Working in the Information Society: People First. European Comission, Belgium. - 1996.
Europe at the Forefront of the Global Information Society: Rolling Action Plan. Communication from the European Comission to the Council, the Europeean Parliament, the Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. - 1996.
Networks for People and their Communities. Making the Most of the Information Society in the European Union. First Annual Report to rhe European Commission from the Information Society Forum. - June 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...