WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Початкові відомості про алгоритмічну мову Паскаль - Реферат

Початкові відомості про алгоритмічну мову Паскаль - Реферат

- false, 12 - true, 1>=1 - true тощо. Операції порівняння називаються відношеннями.
Є кілька операцій, що задаються дещо незвично, у вигляді f(…), де f - ім'я. Вирази такого вигляду називаються викликами функцій. Наприклад, вираз вигляду odd(x) задає обчислення ознаки непарності: значенням odd(7) є true, odd(12) - false.
До цілих чисел застосовні й інші операції (розд. 10).
Через скінченність множини цілих чисел, представних у комп'ютері, багато операцій із цілими визначені частково. Так, не всякі два числа можна додати або умножити, оскільки результат може виявитися не представним у комп'ютері. Наприклад, maxint+1 або maxint*2.
Отже, ми визначили, хоча і не точно, множину "цілих чисел" Z і множину операцій O, застосовних до них. Пара
(МНОЖИНА ЕЛЕМЕНТІВ, МНОЖИНА ОПЕРАЦІЙ ІЗ НИМИ)
у математиці називається типом. Множина елементів називається носієм типу, а множина операцій - його сигнатурою. Тип (Z, O) називається типом цілих і в мові Паскаль позначається ім'ям integer.
Тип цілих значень називається скалярним, оскільки ці значення розглядаються як неподільні, тобто такі, що не складаються з окремих частин. Далі ми познайомимося з іншими скалярними типами мови Паскаль. Вони називаються базовими типами цієї мови. Ми також познайомимося із структурними типами. Їх елементи, на відміну від скалярних, складені з частин, які можна позначати окремо.
Задача
2.2.3. Булів тип
Сталі false і true позначають бульові значення "хибність" і "істина". До них застосовні операції "та", "або", "не", що називаються відповідно бульовим множенням (кон'юнкцією), бульовим додаванням (диз'юнкцією) і запереченням. В мові Паскаль вони позначаються знаками and, or і not. Крім бульових операцій, означено операцію "порядковий номер" ord: ord(false)=0, ord(true)=1. Порядковим номерам бульових значень відповідає результат їх порівняння: false < true. Очевидним чином означено й інші операції порівняння: =, , >, =.
Отже, ми означили тип, що називається бульовим і позначається ім'ям Boolean на честь видатного англійського математика й логіка Джорджа Буля, засновника математичної логіки.
Завдання:
Указати значення, що утворюються в результаті застосування операцій:
а) (2*2=4) and true; б) (2*2=4) or false;
в) (not true) or false
2.2.4.Вирази: процес обчислення та значення
Ціла або бульова стала є виразом. Складніший вираз утворюється з простішого або простіших як
1.вираз у дужках;
2.два вирази й знак бінарної операції між ними;
3.вираз із знаком унарної операції перед ним;
4.виклик функції з виразом у дужках.
Ось приклади виразів: ((1)), true and false, 1-(2+3), (1-2)+3, (1+2)3, -(5+3), odd(2), ord(odd(15)).
Те значення, до якого застосовується операція, називається її операндом. Операнди позначаються виразами.Найпростішими з них є сталі. Вираз задає застосування операцій до операндів - значень простіших виразів.Послідовність виконання цих операцій утворює процес обчислення значення виразу.
Як бачимо, вираз має подвійний зміст, або семантику: З одного боку, він задає процес обчислення, а з іншого -він має значення. Наприклад, вираз 2*2=4 задає процес, у якому обчислюється добуток 2*2 і порівнюються два цілі значення 4 і 4, в результаті чого одержується значення true.
Таким чином, на питання про те, що таке "2*2=5", математик відповів би, що це неправильна рівність, а програміст - що це позначення обчислень.
Результати операцій у процесі обчислення виразу запам'ятовуються для застосування до них подальших операцій. Останнє з обчислених значень також запам'ятовується для використання в програмі. Проміжні значення запам'ятовуються, як правило, в регістрах процесора, оскільки робота з ними відбувається набагато швидше, ніж робота з оперативною пам'яттю.
Як використовуються вирази? Їх значення можна іменувати, присвоювати змінним, виводити "у зовнішній світ"або використовувати для прийняття рішень про те, що робити далі при виконанні програми. Всі ці незрозумілі слова ми почнемо пояснювати, починаючи з пункту 2.2.5.
Мова Паскаль в основному дотримується угод, що склалися в математиці про порядок застосування операцій у виразах. Це дозволяє не записувати зайві дужки, наприклад, усі розуміють, що 1-2*3 означає те ж саме, що і 1-(2*3). На порядок застосування операцій за відсутності дужок впливає їх старшинство, або пріоритетність. Якщо поруч із позначенням операнда записано знаки двох операцій, то спочатку виконується
старша з них, що має більш високий пріоритет.Всі операції (не тільки над цілими) розбито на чотири групи,розташовані в порядку спадання пріоритету. Операції всередині кожної групи мають однакові пріоритети. Наприклад, вираз 1+(3+2)*2 задає, що після обчислення 3+2, тобто 5, воно множиться на 2, а не додається до 1.
Крім властивостей старшинства, операції мають властивості право- або лівобічного зв'язування. У стандарті мови Паскаль усі двомісні операції мають властивість лівобічного зв'язування: якщо ліворуч і праворуч від позначення операнда записано знаки операцій з однаковим старшинством, то спочатку застосовується записана ліворуч. Наприклад,
1-2*4+3 = (1-2*4)+3, але аж ніяк не 1-(2*4+3).
Застосування операцій, указаних у виразі, можна подати таким чином. Відшукаємо операцію, яка виконується першою, та від позначення її операндів проведемо стрілки вниз, і там запишемо результат. Потім зробимо те саме з операндами наступної операції, потім третьої тощо, поки не одержимо результат обчислення виразу
Тип значення, обчислення якого задає вираз, називається типом виразу.
2.2.5. Іменування виразів із сталими
Вираз із сталими, записаний у програмі, обчислюється не при виконанні програми, а в процесі трансляції.Значення такого виразу можна позначити ім'ям (іменувати) і використовувати це ім'я далі в програмі.Іменування має вигляд
const ім'я = вираз із сталими;
(ключове слово const означає "стала"). Іменування є означенням імені, яке після означення можна записувати впрограмі замість виразу.
Корисно іменувати вираз, що записується в багатьох місцях програми, або "непостійно постійні", що можуть змінитися з часом уже після того, як створено програму, наприклад, деякі величини в економічних задачах.
Якщо вираз іменований, то зміну потрібно внести лише в іменування, а якщо ні - доведеться змінювати вираз скрізь, де він зустрічається.
За словом const можна записати кілька іменувань, відокремивши їх ";", причому у виразах можна використовувати імена вже іменованих виразів, наприклад:
const a=12; b=2*a; tt=a+b;
Ім'я tt після цього позначатиме 24.
Саме з іменування виразів найчастіше починаються Паскаль-програми.
2.3. Вирази та оператори
2.3.1.Імена та змінні
Поняття змінної числової величини вперше з'явилося в роботах геніального француза Рене Декарта. Воно багато в чому визначило подальший розвиток математики. Пізніше, із створенням математичної логіки та теорії множин, виявилося, що змінна величина може бути не обов'язково числовою, а мати значеннями,

 
 

Цікаве

Загрузка...