WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні - Дипломна робота

Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні - Дипломна робота

клітинки і саме в них, відповідно до назв вершин, потрібно ввести кількість фішок скільки потрібно, якщо жодної фішки немає в якійсь вершині потрібно вказати 0, як це показано на рис. 22.
рис. 21. Задання переходів мережі Петрі
рис. 22. Введення початкової розмітки
Після цього нам необхідно ввести множини F та Н. Для цього встановлюємо спочатку курсор в полі над яким вказано літеру F та вводимо всю множину стрілок які ведуть від вершин до переходів а потім встановлюємо курсор в полі над яким вказано літеру Н і аналогічно вводимо всю множину Н тобто множину стрілок які ведуть від переходів до вершин. Вводяться вони наступним чином:
- при внесені множини F в верхньому рядку ми вказуємо назву вершини з якої виходить стрілка, а піднею назву переходу в який входить ця стрілка і таким чином дуже уважно, нічого не пропустивши вводимо всі стрілки множини F як це вказано на рис. 23;
- при внесені множини Н аналогічно до внесення множини F уважно вводимо всі стрілки і також не допускаючи порожніх комірок між назвами вершин чи переходів, але тепер в верхньому рядку ми вказуємо назву переходу з якого виходить стрілка, а під нею назву вершини в яку входить ця стрілка як це вказано на рис. 24.
рис. 23. Внесення множини F.
рис. 24. Внесення множини Н.
Після цього всі необхідні данні внесено, і можна починати перевірку нашої заданої мережі Петрі на існування тупикової розмітки. Для цього потрібно натиснути кнопку з написом "Перевірити" рис. 25. Після чого нам знадобиться зачекати деякий час і ми зможемо побачимо результат рис. 26, який може бути або "Виник дедлок" або "Дана мережа не має дедлоку". Це і є результат роботи програми. Якщо ви задали неправильну назву переходу, вершини або забули вказати якусь вершину, перехід, тобто виникли певні проблеми з заданими даними, які не підлягають правилам задання мережі Петрі програма повідомить вас і ви зможете виправити свою помилку. Тому будьте уважними при внесенні данних.
рис. 25. Запуск програми на перевірку
рис. 26. Результат роботи програми
В програмі є можливість візуального представлення роботи мережі Петрі, для цього необхідно перед натисненням на кнопку "Перевірити" поставити галочку біля напису "Візуальне представлення", а вже потім натиснути "Перевірити" і в нас з'явиться нове вікно на якому і буде зображена задана мережа Петрі і візуально представлена її робота рис. 27. Але при цьому перевірка буде продовжуватися досить тривалий час, щоб його прискорити потрібно натиснути на кнопку "Закрити" яка знаходиться в лівому верхньому кутку, після цього візуальне представлення зникне і ми повернемося до робочого вікна програми, після цього необхідно зняти галочку з "Візуальне представлення" і процес прискориться.
рис. 27. Візуальне представлення роботи мережі Петрі
Після перевірки мережі Петрі на існування тупикової розмітки можна продивитися весь хід роботи нашої мережі натиснувши на кнопку "інформація" рис 28. Там можна побачити спочатку початкову розмітку, потім назви всіх переходів які спрацювали або не змогли спрацювати і в самому кінці кінцеву розмітку.
рис. 28. Інформація про роботу мережі Петрі
Для того щоб прибрати поле інформації потрібно натиснути на кнопку "Сховати інформацію" яка знаходиться біля кнопки "Інформація". В програмі є можливість "на льоту" змінювати початкову розмітку, кількість та назви вершин та переходів, але з ними потрібно бути дуже уважними.
По всім питанням та пропозиціям прохання писати листи за адресою skomisaruk@mail.ru.
ВИСНОВКИ
Паралельне програмування набуває все більшого поширення і розвитку в світі з появою потужних супер ЕОМ та комп'ютерних комплексів які складаються з кількох комп'ютерів які об'єднані в мережу.
З цих передумов виникає проблема моделювання розподілених обчислень. При використанні мереж Петрі для моделювання виникають ряд проблем, однією з яких і є виникнення тупикової розмітки (deadlock). Після виникнення проблемі відразу йде і пошук вирішення даної проблеми.
В роботі досліджено роботу класичних мереж Петрі, умови виникнення різних проблем, однією з яких і є виникнення тупикової розмітки.
Для досягнення мети в роботі вирішено такі задачі:
1. досліджено і охарактеризовано роботу мереж Петрі;
2. розроблено програму яка перевіряє мережу Петрі на існування тупикової розмітки;
ЛІТЕРАТУРА
1. Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных вычислительных систем / Под. Ред. В.Е. Котова, И. Маклошко.-М.:Наука, 1982.-212 c.
2. Анишев А.П., Ачасова С.М., Бандман О.Л. и др. Методы параллельного микропрограммирования.-Новосибирск: Наука, 1981.-181с.
3. Буда А.О., Иткин В.Э., Термальная эквивалентностьсхем-програм.-В кн.:Системное и теоритическое программирование. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 974, с. 152-203
4. Вальковский В.А. Об одном алгоритме десеквенции.-Кибернетика, 1974, №2, с. 77-88
5. Вальковский В.А. О неразрешимости максимального распараллеливания.-там же, 1976, №5, с. 140-148
6. Вальковский В.А. О вычислениях с упрежденинм.-Кибернетика, 1979, №6, с. 38-45
7. Вальковский В.А., Котов В.Е., Марчук А.Г., Элементы параллельного программирования.-Радио и связь, 1983, с. 28-36
8. Котов В.Е. Теория параллельного программирования: Прикл. Аспекты.-Кибернетика, 1974, №1, с. 1-16
9. Котов В.Е. Теория параллельного программирования: Прикл. Аспекты.-Кибернетика, 1974, №2, с. 1-18
10. Тиришина Е.В. Разрешимость функциональной эквивалентности на подклассе схем потоков данных.-Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1982.-43с.
11. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы.-М. Нолидж, 1999г.
12. Архитектура много процессорных вычислительных систем: Учебное пособие / Козлов О.С., Метлицкий В.А., Экало В.А. и др.; Под редакцией В.И.Тимохина:-Л.: - издательство Ленингр. ун-та, 1981 г.
13. Воеводин В.В. Математические основы параллельных вычислений. - М.: МГУ, 1991г.
14. Мультипроцессорные системы и параллельные вычисления / Под ред. Ф.Г. Энслоу. - М.: Мир, 1976. - 384 с.
15. Воеводин В.В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 608 с.: ил.
16. Воеводин Вл.В. Теория и практика исследования параллелизма последовательных программ // Программирование.- 1992.-№3.-с.38-53
17. Элементы параллельного программирования / Вальковский В.А., Котов В.Е., Марчук А.Г., Мироненко Н.Н.; Под ред. В.Е. Котова. - М.: Радио и связь, 1983.
ДОДАТОК
Лістіг програми яка перевіряє класичну мережу Петрі на існування deadlock (тупикової розмітки) в заданій користувачем мережі Петрі знаходиться на компакт диску, який додається і знаходиться на останній сторінці в конверті який прикріплено до задньої титульної сторінки. Програма написана на мові програмування Delphi 7.0.

 
 

Цікаве

Загрузка...