WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Економіко – математичне моделювання - Курсова робота

Економіко – математичне моделювання - Курсова робота

у результаті г випадкових величин, розподілених по одному і тому ж
закону - вони приймають два значення з ймовірностями відповідно і мають ентропію Н? кожна. Крім того, ці випадкові величини утворюють багатовимірний розподіл з вірогідністю По властивості субадитивності ентропії маємо:
Застосовуючи відому нерівність Юнга:
маємо:
або:
або:
Остаточно:
що і доводить теорему 4.
Структура виняткової безлічі індексів, які забезпечують >квв валентність метрик Мінковського, тісно примикає до задач побудови і вивчення лінійних кодів.
Під кріптологією в широкому значенні розуміється мистецтво проектуванні і злому секретних систем, при цьому проектування називається криптографією а зламуюча частина - кріптоаналізом. При цьому треба мати у вигляді, що є багато кодів, жодним чином не пов'язаних з проблемою секретності, - це код ASCII для перетворення символів алфавіту в двійкову форму для з'явившися лінія в ЕОМ, а також універсальний промисловий код (штриховий) з ряд чорних вертикальних ліній, що містять інформацію про вироби. Історично перший код, призначений для передачі повідомлень, пов'язаний з ім'ям винахідника телеграфного апарату Семюеля Морзе і відомий всім як азбука Морзе. Код Морзе заснований на короткочасних (крапка) і тривалих (тире) їм пульсах струму; інший код (Бодо) для кодування використовує два елементарні сигнали - імпульс і паузу. Зручно, відволікаючись від фізичної природи сигналів, позначати два елементарні сигнали символами 0 і 1, тоді кодові слів представляються послідовністю нулів і одиниць.
При передачі повідомлення в умовах перешкод основна помилка пов'язана з тим, чий ряд символів може бутипереданий неправильно, тобто Про замість і навпаки. Для того, щоб можна було однозначно декодувати повідомлення, слід накласти додаткові умови на сам спосіб кодування повідомлень, тобто на код. Є слова а1, а2,..., аn повинні бути декодовані як b1, b2 ..., bn, але передане слів декодувалося в деяке слово b, не співпадаюче ні з одним з bi то приписати слову b "найближче" із слів b1, b2..., bn. Основна задача, виникаюча на цьому шляху така: який повинен бути код з n символів, щоб він правильно декодував передане слово, при умові, якщо вчинено не більш t - помилок в передачі? Легко показати, що, якщо слова коду відстоять один від одного на віддаль Хемінга, не менше ніж 2t + 1, то така задача розв'язується однозначно по кодуванню в найближче слово. Дійсно, якщо передане слово відстоїть від двох різних кодових слів на відстані, не перевершуючі t( тобто при передачі його зроблено не більш t помилок по відношенню до цих двох слів), то по формулі трикутника самі ці кодові слова відстоять один від одного на відстань, що не перевершує 2t, в суперечності з початковою властивістю коду мати всі свої слова на відстані не меншому 2t + 1 один від одного. Таким чином, для упевненого декодування в умовах перешкод потрібно уміти будувати коди з великою кодовою відстанню, яка визначається як мінімум попарних відстаней слів коду в метриці Хемінга. Оскільки безліч всіх слів довжини п цією властивістю, очевидно, не володіє, слід виділяти деякі підмножини з вказаної множини. Звичайно безліч всіх послідовностей з 0 і 1 довжини n вважають лінійним простором над полем з двох елементів з метрикою (нормою) Хемінга; число одиниць в слові називають нормою цього слова. Серед таких підмножин особливе місце займають коди, які замкнуті по відношенню до операції суми, так звані лінійні коди. Лінійний (n, k) - код є лінійний підпростір розмірності до в множині всі 0-1 рядків довжини п, тобто в просторі Еn. При цьому матриця з до базисних векторів коду називається матрицею коду, що породжує, а матриця з n-k базисних векторів подвійного коду (тобто ортогонального доповнення до En) називається перевірочною матрицею. Природно вважати до символів (n, k) - коду основними, а інші n-k- перевірочними, необхідними лише для визначення правильності передаючого повідомлення. Величинами називається швидкістю передачі.
Як багато може бути кодових слів в коді довжини n, у якого кодова відстань d, тобто яка величина А(n,d)? Відомі межі Хемінга, Джонсона, оцінюючі величину А(n,d). Так, межа Хемінга встановлює:
де
(17)
Ця межа ще називається межею сферичної упаковки, оскільки рівність (17) Досягається у тому випадку, коли непересічні кулі радіусу t з центрами кодових словах цілком заповнюють всю безліч n - буквенних слів. Такі коди ще називаються вчиненими або щільно упакованими.
Межа Джонсона А(n,d) 2d/(2d - n), d> n/2 може бути використана для оцінки потужності коду, що складається із слів ваги Лисиць кодовою відстанню d. га оцінка А(n,k,d) d/(2n2+dn-2nk), за умови, що знаменник дробу позитивний, 2n2+dn-2nk>0. Оцінки типу межі Джонсона неодноразово уточнювалися різними авторами, оскільки остаточного результату до теперішнього часу не одержано. Такі оцінки мають значення при побудові кодів з сильними коректуючими властивостями, оскільки указують межі можливого. Наступна оцінка уточняє оцінку Джонсона.
Теорема 5. Хай задані t слів довжини s ваги L= s(l-?)/2, де ? (0,1). Нехай
D={di}, безліч попарних відстаней між кодовими словами. Хай середнє арифметичне всіх попарних відстаней між перерахованими t словами. Тоді:
Доведення.
Хай в матриці коду hi, - число одиниць в і-ому стовпці.
Тоді
і, отже
Якщо
Застосуємо тепер ці міркування до нового коду, який виходить з виходящого попарним складанням різних стовпців. Тоді рядки нового коли матимуть вагу L(s - L), попарні відстані нового коду будуть di(s - di). Застосовуючи аналогічні міркування, маємо:
Тоді:
і остаточно:
Якщо , то:
Приведений математичний апарат виявляє собою дієвий інструментарій для дослідження зовнішньополітичних процесів, що розглядаються як фінітних функцій на просторі індикаторів.
Висновок
Розвиток методології економіко-математичного моделювання має довгу історію. Становлення двох по суті різних наукових дисциплін - економіки і математики - протягом багатьох століть проходило по власних законах, що відображали природу цих дисциплін, і одночасно стикаючись один з одним.
Вживання математичних методів в дослідженні зовнішньополітичних процесів є привабливим науковим інструментарієм. Ідея вивчати явище по його образу (моделі) властива не тільки політиці - ця ідея давно і грунтовно знайшла своє вживання в різних областях наукового знання.
Список літератури
Ашманов С. А. Введення в математичну економіку. М.: Наука 1984.
Петров Е. Г., Новожилова М. В.. Методи і засоби прийняття рішень у соціально - економічних системах: Навчальний посібник./ За ред. Е. Г. Петрова. - К.: Техніка, 2004 - 256с.
Замков О. О., Товстопятенко А. В. Математичні методи в економіці: посібник М.: Дис. 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...