WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Економіко – математичне моделювання - Курсова робота

Економіко – математичне моделювання - Курсова робота

ця ідея реалізована у відомій системі LINK. Універсальна модель світового розвитку виявляє собою своєрідний банк моделей, заснованої на системі класифікації, кодування і програмно-орієнтованого доступу, передбаченого системою генерації нових локальних моделей.
Ситуація з організацією подібного банку моделей багато в чому аналогічна з ситуацією навкруги різноманіття методів кластерного аналізу, широко вживаного для структурної класифікації потоків інформації. Не існує єдиного алгоритму кластер-аналізу, однаково добре працюючого як на слабо структурованих масивах інформації, так і на масивах, з яскраво вираженими "згустками". Тому, для дослідження конкретного інформаційного масиву має сенс вибирати з банку алгоритмів той метод, який дасть якнайкращу (в значенні відповідного критерію) класифікацію. Такий вибір відповідного методу може бути здійснений автоматично з використанням попередньої процедури детермінації початкового масиву. Функціонал якості класифікації може бути вибраний різним чином на наявній безлічі алгоритмів кластер-аналізу.
У відмінності від ситуації з побудовою універсального алгоритму кластер-аналізу створення універсальної моделі світового розвитку як своєрідного банку національних, регіональних і глобальних моделей полегшується наявністю в безлічііснуючих моделей світового розвитку часткового порядку по вкладенню: регіональні і глобальні моделі створюються в основному як синтез національних моделей. Тому нижнім (початковим) рівнем універсальної моделі буде набір національних і регіональних моделей розвитку. Верхнім же рівнем будуть як існуючі макромоделі, засновані на синтезі національних моделей, так і нові моделі, що описують взаємодію вибраних моделей нижнього рівня. При цьому основну роль гратиме взаємозв'язка (балансування) моделей нижнього рівня, з яких будується модель верхнього рівня. Загальна ідея взаємозв'язки моделей розвитку належить Л. Клейну - професору пенсільванського університету (США), яка реалізована в розробленому під його керівництвом проекті "ЛІНК". Основною задачею при такому підході до ув'язки різних національних моделей є прогнозування матриці парних взаємостосунків між країнами (торгових потоків в економічних моделях), що в системі "ЛІНК" робиться за допомогою методу Стоуна-Морігучі. Для підвищення точності прогнозів можна також використовувати метод Бокса-Дженкінса прогнозування тимчасових рядів або - спектральні методи, які можуть бути ефективні як при довгостроковому, так і при короткостроковому прогнозуванні. Принципова відмінність побудови універсальної моделі світового розвитку як спеціально організованого банку національних моделей від побудови універсального алгоритму кластер-аналізу як банка окремих процедур класифікації полягає в наступному. Окремі алгоритми структурної класифікації даних займають відносно невеликий об'єм машинної пам'яті і не вимагають, як правило, скільки-небудь значної витрати машинного часу. Універсальна модель, що вибирає для дослідження пропонованого інформаційного масиву відповідну систему класифікації з тих, що є в банку, принципово може бути створена. Такі моделі у вигляді пакетів прикладних програм для статистичної обробки даних створені, наприклад, в ЦЕМІ РАН під керівництвом С.А. Айвазяна. Створення ж аналогічного пакета національних моделей в одній системі зіткнеться з великими технічними труднощами, викликаними необхідністю мати в машинній пам'яті великий набір програм, що реалізовують моделі національного, регіонального або світового розвитку.
Таким чином, на перший план висувається задача організації кодування
і класифікації окремих моделей, що входять в банк - каталог, що виявляє собою шукану універсальну модель. Роль універсальної моделі в дослідженні заданого об'єкту (країни, регіону) припускає тим самим не остаточне обчислення значень фазових змінних, а вказівка параметрів моделі, кото-1 раю дасть ці значення з найбільшою правдоподібністю в порівнянні з іншими моделями. Відзначимо, що в задачах ухвалення рішення в багатокритерійному випадку згортка критеріїв приводить до втрати інформації: будь-який вектор несе в собі більше інформації, ніж одержуваний з нього скаляр. Точно також, якщо ми хочемо, щоб універсальна модель несла в собі інформації не менше ніж будь-які з існуючих локальних моделей національного, регіонального або світового розвитку, потрібна не "згортка" цих моделей, а організація доступу до всієї групи, що представляється, моделей.
Нарешті, взаємозв'язка моделей в універсальній моделі повинна бути під контролем деякого глобального універсального векторного критерію. В системі міжнародних відносин дослідник, що стоїть на позиції детермінізму, повинен визнавати наявність світового порядку як вищої мети над національними (локальними) критеріями. Такий критерій може реалізовуватися в конкретних випадках по-різному, він може бути інтерпретований різними способами, але, безумовно, одне - такий критерій повинен бути вкладений в інший, більш могутній, але він не може бути незрівнянний з іншим таким критерієм. Одним з таких критеріїв в теорії міжнародних відносин є поняття "потужності", "могутність" - термін "POWER", введений Г. Моргентау і має витоки в античній теорії державного пристрою як символ справедливого правління.
1.2.3. Функціональні простори і проблема представлення залежності як суперпозиції елементарних
Розглядаючи політичні процеси і об'єкти як функції на безлічі політичних індикаторів, ми тим самим стаємо перед проблемою характеризації цих математичних об'єктів, знаходженні серед них основних, базових, з яких виходить безліч інших досліджуваних об'єктів. Інша виникаюча проблема - це проблема метрики, тобто, які об'єкти (функції) ми вважатимемо близькими (схожими), а які навпроти далекими, істотно тими, що розрізняються по своїх характеристиках.
У виникаючих моделях в системі міжнародних відносин разом з проблемою метрики (тобто, фактично характеризації виникаючих функціональних просторів) виникає проблема допустимості даних математичних абстракцій. Відомий парадокс Кантора, пов'язаний з категорією "безлічі взагалі всіх множин" приводить до нерозв'язної суперечності, вихід з якої, очевидно, тільки один - заборонити розгляд подібних конструкцій. Тим самим ставляться певні межі абстрагуванню. Це ж питання виникає при розгляді допустимої безлічі функцій, створюючи дані функціональні простори (ясно, що раз не можна розглядати "безліч узагалі всіх множин", отже, не можна розглядати і характеристичну функцію цієї множини.
Проблема функціональної залежності, проте, багато складніше апорій Зенона. Кантора і т.п.
Інтуїтивне сприйняття функціональної залежності як прояв зв'язку явищ в різних модифікаціях властиве людству з давніх часів, математика протягом всієї історії свого розвитку тими або іншими засобами намагалася виразити цей зв'язок.
Починаючи з навчанням античних математиків про геометричні

 
 

Цікаве

Загрузка...