WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури - Реферат

Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури - Реферат

того щоб це слово пропускалось і далі за текстом, слід натиснути клавішу Пропустить все.
Якщо користувач буде використовувати це слово в текстах і далі, то його можна записати в словник користувача. Цей словник буде включати слова, які відсутні в основному словнику, але які потрібно перевіряти. Для включення слова в такий словник треба вибрати елемент CUSTOM.DIC, який є в списку Добавлять в. Якщо в списку близьких за написанням слів є правильне слово, то його слід виділити і натиснути кнопку Заменить. Кнопка Заменить все дозволяє редактору далі автоматично замінювати неправильно написане слово.
Налаштування параметрів перевірки правопису
Параметри закладки Spelling & Grammar/Правописание визначають режими перевірки правопису.
У полі Spelling/Орфография можна активізувати такі можливості:
" Check spelling as you type/Автоматически проверять орфографию - автоматичне перевіряння орфографії під час введення тексту;
" Hide spelling errors in this document/Не выделять слова с ошибками - не підкреслювати слова з помилками;
" Always suggerst corrections/Всегда предлагать замену - у випадку помилок пропонуються варіанти схожих слів;
" Suggest from main dictionary only/Предлагать только из основного словаря - варіанти заміни пропонуються з головного словника;
" Ignore words in UPPERCASE/Пропускать слова из прописных букв - не перевіряються скорочення, що набрані великими літерами;
" Ignore words with numbers/Пропускать слова с цифрами - не перевіряються слова, що вміщують цифри;
" Ignore Internet and file nadresses/Пропускать адреса Интернета и имена файлов - не перевіряються адреси Internet та електронні.
У полі Custom dictionary/Вспомогательные словари можна вибрати словник користувача, який поповнюватиметься новими словами.
У полі Grammar/Грамматика є можливості перевірки граматики:
" Check grammar as you type/Автоматически проверять грамматику - перевіряння граматики під час введення тексту;
" Hide grammatical errors in this document/Не выделять слова с ошибками - не підкреслювати помилкові речення;
" Check grammar with spelling/Также проверять орфографию - перевіряти також орфографію;
" Show readability statistick/Статистика удобочитаемости - після перевірки граматики в діалоговому вікні подається інформація про кількість в тексті слів, символів, абзаців, речень;
У низхідному списку Writing style/Набор правил можна вибрати стилістичні правила для перевірки граматики.
Режими внесення виправлень
Закладка Track Changes/Исправления призначене для налаштування режимів внесення виправлень у текст документа.
У полі Insereted text/Добавленный текст можна обрати спосіб виокремлення тексту, який уставляють у документ (Mark/Помечен) - не виокремлений, потовщений, нахилений, підкреслений, подвійно підкреслений, а також його забарвлення (Color/Цвет).
У полі Deleted text/Удаленный текст можна обрати спосіб виокремлення тексту, який вилучають з документа - перекреслений або прихований, а також його забарвлення.
У полі Changed formatting/Измененное форматирование можна обрати спосіб виокремлення тексту, який форматується у документі - не виокремлений, потовщений, нахилений, підкреслений, подвійно підкреслений, а також його забарвлення.
У полі Changed lines/Измененные строки можна обрати спосіб виокремлення рядків, які були змінені - позначити їх вертикальними лініями на лівому або на правому полі документа.
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
Під форматуванням розуміють операції, які зв'язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.
Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів; форматування абзаців; форматування сторінок.
Форматування символів.
При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/Шрифт. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:
oшрифт (вибирається із списка шрифтів);
oстиль (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний і напівжирний з курсивом шрифти);
o розмір шрифта;
o підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення);
o колір символів;
o ефекти (верхній і нижній індекс, перекреслений).
У полі Образец цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах.
Отступм й интервалм
Ряд параметрів можна встановити і за допомогою кнопок панелі Форматирование.
Форматування абзаців.
Під абзацем у Word розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натискуванням клавіші FEnter. Для форматування абзацу використовують команду Формат/Абзац, відкриває вікно діалогу Абзац в якому можна здійснити:
o вирівнювання абзаців;
o встановлення відступів абзаців;
o встановлення відстані між рядками і абзацами.
За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції Внравнивание можна встановити вирівнювання праворуч, центрування (рядки розміщуються симетрично відносно уявної вертикальної лінії, що проходить через середину сторінки) або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч, так і праворуч).
Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзаца, а також окремо лівий відступ першого рядка абзацу. Відстань за замовчуванням вимірюється в дюймах, але за допомогою команди Сервис/Параметрн/Общие можна встановити інші одиниці (сантиметри та ін.).
Для встановлення відступів можна використовувати і горизонтальну лінійку. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній лівий), відступу праворуч (нижній правий) і відступу першого рядка абзацу (верхній лівий). В разі зміни положення цих маркерів за допомогою миші виділений абзац буде автоматично переформатовуватися.
Відстань між рядками встановлює опція Межстрочннй вікна діалогу Абзац, а між абзацами - опція Интервал. За допомогою останньої можна встановити параметри Перед (інтервал перед виділеним абзацем) і После (інтервал після виділеного абзацу).
При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу зображується в полі Образец вікна діалогу Абзац.
Форматування сторінок.
При введенні і друкуванні тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінитиці параметри можна за допомогою команди Файл/Параметри страницм.
Вкладинка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. Поле Образец цієї вкладинки показує, який вигляд матиме І сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.
вибрати назву змінюваного стилю і натиснути клавішу [Enter]. Після появи на екрані запиту про підтвердження зміни стилю слід натиснути клавішу ОК.
Більш широкі можливості для створення і модифікації стилів дає команда Формат/Стиль і вікно діалогу Стиль.
Вкладинка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списка форматів, які підтримує Word. Якщо ні один із стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати в списку форматів елемент Специальний і для нього вказати ширину і висоту. В полі Ориентация потрібно вказати орієнтацію документа Книжная (рядки документа паралельні

 
 

Цікаве

Загрузка...