WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Excel: об'єкти, побудова діаграм, створення і збереження електронних таблиць - Реферат

Excel: об'єкти, побудова діаграм, створення і збереження електронних таблиць - Реферат

даних).
Мал. 4.
Вікно діалогу Мастер диаграмм - шаг 5 из 5 дозволяє включати в діаграму легенду, встановити назву діаграми, назви осей X і У. Після натискання кнопки Готово цього вікна діаграма переноситься на лист.
На кожному кроці роботи майстра можна повернутися на крок назад (кнопка Назад) або припинити побудову діаграми (кнопка Отмена).
На мал. 5 приведена діаграма, побудована для даних таблиці мал. 3. Параметри діаграми приведені у вікнах діалогу Мастер диаграмм - ... (мал. 13.20.). Праворуч від власне діаграми розташована легенда.
Редагуваннядіаграм. Excel має засоби для редагування елементів побудованих діаграм. Для редагування діаграм цей елемент необхідно виділити. Для виділення елемента діаграми слід активізувати діаграму, клацнувши мишею по полю діаграми, а потім клацнути по елементу. Переміщуватись між елементами діаграми можна також за допомогою клавіш [ ] і [ ]. Коли виділено ряд даних, за допомогою клавіш [ ] ] і [==>] можна вибрати окремі точки ряду.
Мал. 5.
Ім'я виділеного об'єкта з'являється в полі імені (ліва частина рядка формул). Виділені елементи можна редагувати (переміщувати, міняти розміри, вилучати, форматувати). Список операцій редагування індивідуальний для кожного елемента діаграми. Для редагування виділеного елемента діаграми зручно користуватись контекстним меню, яке викликається натискуванням правої кнопки миші. Це меню містить ті операції, які доступні для виділеного елемента.
Створення і збереження електронних таблиць
Типовий сеанс роботи з електронними таблицями включає завантаження Суперкалку, створення нової або читання з магнітного диска уже існуючої таблиці, редагування даних, збереження таблиці шляхом запису її на магнітний диск або друкування на папері, створення і перегляд (друкування) графічних діаграм, вихід із Суперкалку. Розглянемо основні команди, за допомогою яких реалізуються ці режими роботи.
Стирання електронної таблиці. За один сеанс роботи можна обробити декілька таблиць, тоді перед початком роботи з новою таблицею виникає необхідність стерти попередню. Для цього використовують команду Zap, яка має такі опції:
No Yes Contents
(Ні Так Вміст).
При виборі опції No таблиця не стирається, а Суперкалк переходить до режиму READY. При виборі опції Yes стираються дані в клітинках, встанов-люється стандартний формат для всієї таблиці. При виборі опції Contents змінюються дані в клітинках, але формати користувача не змінюються.
Створення електронних таблиць. Розглянемо процес створення електронної таблиці на прикладі таблиці, зображеної на мал. 1. Для формування таблиці в клітинку D1 занесемо текст "Екзаменаційний аркуш", в клітинку D3 - текст "Предмети", в клітинку А5 - текст "Прізвище", в клітинки В5:Е5 - назви предметів, в клітинку F5 - текст "Сума балів", в клітинку А13 - текст "Середній бал", в клітинку А14 - текст "З предмету", в клітинку А7:А11 - прізвища учнів, в клітинки В7:Е11 - оцінки з предметів. Клітинки F7:F11 містять у собі суму балів для кожного учня. Для знаходження суми балів використовують функцію SUM з вказуванням діапазону клітинок, значення яких сумується (для клітинки F7 вираз матиме вигляд SUM (B7:E7), для клітинки F8 - SUM(B8:E8) і т.д.). Клітинки В14:Е14 містять значення середнього бала для кожного з предметів. Для знаходження середнього бала використовують функцію AV із вказуванням діапазону клітинок, для яких обчислюється середнє значення (для клітинки СІ 4 вираз матиме вигляд AV(C7:C11), для клітки D14 - AV (D7:D11) і т.д.). Якщо тепер змінювати значення оцінок у діапазоні кліток В7:Е11, то автоматично будуть переобчислюватись значення середнього бала в клітинках В14:Е14 і суми балів у клітинках F7:F11.
А В С D Е F G
1 Екзаменаційний аркуш
2
3 Предмети
4
5 Прізвище Матема- Хімія Фізика Іноземна Сума балів
6 тика мова
7 Марчук 5 5 5 4 19
8 Гончаров 3 4 3 2 12
9 Горбенко 4 4 5 5 18
10 Ряско 2 2 3 3 10
11 Осика 3 5 4 2 14 12
12
13 Середній бал
14 з предмету 3.4 4 4 3.2
.............
20 А1 Width: 9 Memory: 79 Last Col/Row:G37
1> READY Fl:Help F3:Names Ctrl-Break:Cancel
Мал. 1
Завантаження таблиці з магнітного диску. Таке завантаження здійснюється командою Load. Перед цим в разі необхідності потрібно вилучити поточну таблицю командою Zap, в противному разі можливе накладення завантажуваної таблиці на поточну. Справді, бувають випадки, коли користувач свідомо хоче об'єднати поточну і завантажувану таблиці, тоді застосовувати команду Zap не слід.
Після подачі команди Load Суперкалк переходить до режиму FILE і на екран видається повідомлення
Enter File Name
(введіть ім'я файла).
В рядку введення з'являється останнє з імен файлів, які задавались в поточному сеансі роботи для команд, які використовують ім'я файла (Load, Save, Output). Якщо ім'я файла не задавалось, то рядок введення порожній.
У відповідь на дане повідомлення можна:
o натиснути клавішу [Enter], щоб підтвердити поточне ім'я файла;
o натиснути клавішу [F2], щоб перейти до режиму редагування поточного імені, набрати поточне ім'я;
o натиснути клавішу [F3] і перейти до режиму FILE.
Якщо розширення файла не вказано, то автоматично добавиться роз-ширення Саl.
Після вказання імені файла на екрані з'явиться список опцій команди Load:
All Values Consolidate Part Names Graphs
(Все Значення Об'єднання Частина Імена Діаграми)
Зі всього списку опцій розглянемо тільки опції All, Values, Consolidate.
Опція All приводить до завантаження з

 
 

Цікаве

Загрузка...