WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Автоматизація господарської діяльності (на прикладі місцевого ВАТ) - Дипломна робота

Автоматизація господарської діяльності (на прикладі місцевого ВАТ) - Дипломна робота

прийнятого рішення повинна бути комплексною і враховувати всі його аспекти.
Проведемо оцінку затрат праці на розробку програмного продукту, виходячи з того, що розмір початкового тексту запису алгоритму і даних в основному визначає затрати праці t та час розробки Т програмного продукту:
t=3.6*Nті
де Nті - кількість інструкцій в тисячах.
Загальний об`єм програми складає приблизно 1900 інструкцій.
t=3.6*1.9=6.84 (люд/міс)
продуктивність праці розробників програмного продукту:
П=1000* Nті/t
П=1000*1,9/5,9=11210 (інстр/міс)
Розрахуємо час потрібний для розробки програмного продукту:
Т=Т0+Т1+Т2+Т3+Т4+Т5
Т0 - строк розробки програмного продукту;
Т1 - коефіцієнт вірності постановки завдання;
Т2 - час розробки алгоритму;
Т3 - час відладки;
Т4 - час на підготовку тексту;
Т5 - час на розробку документації;
Т0 - 2,5* Nті^0,32
T5=0.75*T4
Де К залежить від ступені підготовки програміста. Беремо К=0,8 (стаж роботи до двох років)
Т0=2,5*1,9^0.32=3.07 (міс)
Т1=(1900*1,2)/(720*75*0,8)=0,05 (міс)
Т2=1900/11520 =0,16 (міс)
Т3=1900/1536=1,2 (міс)
Т4=1600/10857=0,15 (міс)
Т5=0,75*0,15=0,11 (міс)
Т=3,07+0,05+0,16+1,2+0,15+0,11=4,74
Визначимо собівартість роботи комп'ютера. Для цього розраховуються поточні витрати на експлуатацію комп'ютера. До їх складу включаються витрати на електроєнергію та амортизаційні відрахування на реновацію від вартості комп'ютера та інше.
Витрати на електроенєргію визначаються множенням видатків електроенергії за одну годину на вартість 1кВт/год електроенергії на час роботи комп'ютера за рік.
Час роботи комп'ютера за рік визначається множенням кількості робочих днів у році на час роботи комп'ютера за день:
F=(365-104-6)*8=2040 (год)
Тоді видатки електроенергії складають:
Вел=0,78*0,11*2040=175 (год)
Амортизаційні відрахування визначаються множенням вартості комп'ютера на норму амортизаційних відрахувань:
La= 3300*0,06=198 (грн)
Річна заробітня плата обслуговуючого персоналу (економіста з місячною посадовою ставкою 120 грн) складає:
Z=120*12=1440 (грн)
Відрахування на соціальне страхування:
Ввідр=1440*0,06=86,4 (грн)
Вартість витрачених матеріалів складає 2% від вартості обчислювальної техніки:
Ввм=3300*0,02=66 (грн)
Утримання та ремонт приміщень, в яких знаходяться засоби обчислювальної техніки:
Срп=3300*0,03=99 (грн)
Собівартість години роботи на комп'ютері:
R=(Вел+LA+Z+ВВМ+Ввідр+Спр)/F
R=(175+198+1440+86.4+66+99)/2040=1.01
Рахуємо прямі витрати на виконання дипломного проекту:
ВПР=R*T*8*21
ВПР=1.01*4.74*8*21=804.3(грн)
Накладні витрати, що включають витрати на освітлення, опалення і т. п. Приймаються в розмірі 40-50% від суми прямих витрат:
Внакл=0,4*804,3=321,72 (грн)
Загальні витрати на виконання дипломної роботи:
В= ВПР+ Внакл=804,3+321,72=1126,02(грн)
Визначення ціни на програмний продукт:
ЦПП=В(1+Р/(100*К))
Де В - витрати на виконання дипломного проекту;
Р - рівень рентабельності (Р=20)
К - коефіцієнт, що залежить від рівня науково-технічного ефекту (К=1,3)
ЦПП=1126,02(1+20/(100*1,3))=1299,25 (грн)
Річний економічний ефект визначається за формулою:
Ер=Z0*T-Zприв
Де Z0=Т1*А
Де Т1 - трудомісткість (в годинах), на складання документу, а зарплата виконавця.
Z0=4*150=600(грн)
Zприв=t*R*T+EK*ЦПП
Де ЕК=0,15 - нормативно-галузевий коефіцієнт.
Zприв=6,84*1,01*300+0,15*1299,25=2072,52+194,89=2267,4(грн)
Враховуючи всі дані отримаємо:
Ер=600*300-2267,4=177732,6(грн)
9. Охорона праці
В процесі роботи здоров'ю, а також, можливо, життю людей можут загрожувати фактори, викликані найчастіше неправильною організацією праці або порушенням техніки безпеки.
Підвищену втомлюваність може викликати підвищений рівень шуму; високий рівень випромінювання моніторів або низька контрастність зображення на них може також привести до підвищеної втомлюваності або постлаблення зору. З метою уникнення таких недоліків можливе використання захисних екранів, забезпечення персоналу моніторами з більш низьким рівнем радіації та нагляд за якістю зображення на них.
Безпосередню небезпеку для життя та здоров'я людей являють собою прилади та елементи обладнання, що вимагають для своєї роботи живлення від мережі з високою напругою.
З метою запобігання нещасних випадків при використанні людиною такого обладнання або при контакті з ним, необхідне проведення серед персоналу інструктажу по техніці безпеки, а також контроль за дотриманням вимог техніки базпеки. Крім того, зиеншити вірогідність нещасних випадків або аварій можна шляхом проведення деяких організаційних та профілактичних заходів.
При роботі з легкозаймистими, вибухонебезпечними та токсичними газами, а також рідинами та продуктами розкладу органічних сполук, необхідна постійнавентиляція робочих приміщень. Роботи з небезпечними речовинами рекомендується проводити тільки в герметичних системах, або під витяжною шафою, в добре провітрюваному приміщенні.
Ефективним засобом профілактики нещасних випадків є найбільш вдале розміщення обладнання, використання, по можливості, приладів та обладнання з найбільш оптимальними конструктивними рішеннями. Важливим засобом забезпечення безпеки служить надійна ізоляція частин, що знаходяться під напругою, кабелів, а також заземлення корпусів всіх приладів та металічних частин обладнання.
Для забезпечення безпеки людей від враження струмом необхідно забезпечити ізоляцію частин обладнання що знаходяться під напругою, для чого рекомендується проведення профілактичних оглядів кабелів та всієї проводки. Крім того необхідно забезпечити надійне заземлення. Ефективним - є заземлення трубчастого типу з товщиною стінки 3,5 мм. Довжина труби звичайно складає 250 см. , діаметр - 5 см. Заземлювачі розміщуються по чотирикутному контуру з глибиною закладки близько 80 см. , причому опір заземлення не повинен перевищувати 4 Ом. Таке заземлення допомагає уникнути нещасних випадків навіть при виникненні аварійних ситуацій.
В цілях забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу та забезпечення найшвидшого усунення ситуацій, що загрожують здоров`ю, або життю людей, на підприємстві повинен бути передбачений комплекс заходів по попередженню та усуненню таких ситуацій, а також засоби захисту, повідомлення та боротьби з аварійною ситуацією.
До будівель та приміщень в яких розміщується обчислювальна техніка ставляться такі протипожежні вимоги:
1. Приміщення в якому розміщується обчислювальна техніка повинно бути І або ІІ ступеня вогнетривкості.
2. В приміщенні повинні бути встановлені протипожежні перешкоди в якості перегородок з негорючих матеріалів між виробничими залами.
3. Всі види комунікацій прокладають в металічних трубах або в метало-рукавах.
4. Комунікації, прокладені під підлогою, або в стінах, розділяють негорючими перегородками.
5. Всі кабельні силові лінії повинні бути надійно ізольовані.
6. В приміщенні повинні бути первинні засоби боротьби з вогнем.
7. Передбачені пристрої пожежної автоматики що призначені для вияв-лення, оповіщення, та ліквідації пожеж, а також для захисту людей від впливу шкідливих факторів.
Висновки:
1. Створено програмний комплекс, який дозволяє автоматизувати

 
 

Цікаве

Загрузка...