WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → 1. Робочі станції. Мережеві адаптери. 2. Мережеве програмне забезпечення. 3. Типи кабелів і структуровані кабельні системи - Контрольна робота

1. Робочі станції. Мережеві адаптери. 2. Мережеве програмне забезпечення. 3. Типи кабелів і структуровані кабельні системи - Контрольна робота

CD-ROM чи вiддаленого комп'ютера в мережi), на якому вiн фактично зберiгається. Однак це не означає, що в системi присутня тiльки одна файлова система. В бiльшостi випадкiв єдине дерево, таке, яким його бачить користувач системи, складено з декiлькох окремих файлових систем, якi можуть мати рiзну внутрiшню структуру. В свою чергу, файли, що належать до цих файлових систем, можуть бути розмiщенi на рiзних пристроях.
Бiльшiсть реалiзацiй ОС UNIX має добре продуману систему безпеки.
Першим рiвнем безпеки є вхiдне iм'я та пароль користувача. Системний адмiнiстратор може сконфiгурувати операцiйну систему так, щоб вона приймала тiльки конкретнi типи паролiв (наприклад, тiльки паролi вказаної мiнiмальної довжини). Процедура входу контролюється системою безпеки.
Пiсля входу в мережу користувач стає суб'єктом системи безпеки, а якщо виражатись точнiше, то на його роботу в мережi накладаються обмеження. Управлiння файлами та директорiями здiйснюється по праву доступа, тобто за допомогою установок, якi дозволяють виконання конкретних операцiй. В ОС UNIX iснує три базових класи доступу до файлiв, в кожному з яких встановленi вiдповiднi права доступу:
User (u) - для користувача, який є власником файла;
Group (g) - для членiв групи, яка є власником файла;
Other (o) - для iнших користувачiв.
Мережева файлова система NFS.
Мережева файлова система NFS (продукт корпорацiї Sun) є набором протоколiв i програмних продуктiв, якi широко використовуються в мережах, що базуються на ТСР/IР. Особливо популярна NFS в мережах UNIX, крiм того, тепер вона доступна на багатьох iнших платформах i надiйно працює в локальних мережах. Iснує кiлька протоколiв, тiсно пов'язаних з NFS: протокол NIS (Network Information Service - мережева iнформацiйна служба) i протокол REX (Remote Execution Service - служба дистанцiйного виконання).
Sun створила NFS таким чином, щоб комп'ютери рiзних виробникiв працювали сумiсно навiть в тому випадку, коли вони використовують рiзнi операцiйнi системи. Sun опублiкувала специфiкацiї NFS, дозволяючи iншим виробникам адаптувати свої апаратнi та програмнi засоби для надiйної та зручної роботи в локальних та глобальних мережах. В результатi NFS фактично стала стандартом для систем пiд управлiнням UNIX та отримала широку пiдтримку в iнших операцiйних системах.
Оперцiйна система NetWare.
NetWare - це потужна система клiєнт/сервер, розроблена корпорацiєю Novell. В даний час приблизно в половинi систем файл-серверiв, побудованих на базi персональних комп'ютерiв, використовується NetWare. Використовується три рiзних версiї NetWare: версiї 2, 3 i 4. Версiя 2 вже знята з продажу, але вона ще використовується в деяких мережах. NetWare 3 дуже добре зарекомендувала себе i ще досить широко використовується.
Кожна нова версiя NetWare в порiвняннi з попереднiми версiями пропонує ряд переваг, додаткових можливостей та вдосконалень. NetWare версiї 4.11 (її також називають IntranetWare) включає спецiальнi можливостi для органiзацiї доступу мережi до Internet та iнтеграцiї мережi з Web-технологiями. NetWare версiї 4.х набагато бiльша, функцiональнiша та складнiша вiд попереднiх версiй. В нiй значно змiнена файлова система та представленi глобальнi служби директорiй.
NetWare завантажується поверх операцiйної системи DOS, але пiсля запуску вона бере контроль над всiєю мережею. DOS стає другорядною системою i продовжує працювати пiд NetWare, але в будь-який момент можна повернутись в DOS. З метою економiї пам'ятi DOS може бути видалена.
Файлова система NetWare оптимiзована для мережевого середовища. В нiй є ряд унiкальних можливостей, якi покращують характеристики мережi, пiдвищують швидкiсть роботи i надiйнiсть.
Здiйснюючи пiдтримку стандартних мережевих протоколiв (крiм AppleTalk), NetWare використовує ряд додаткових протоколiв, якi частково дублюють функцiї стандартних протоколiв, але бiльш адаптованi до системи NetWare. Нижче перечисленi цi протоколи.
Мiжмережевий обмiн пакетами (IPX) здiйснює перевiрку даних та адресацiї, тобто ТСР/IР. Цей протокол може обробляти мiжмережевi повiдомлення (мiж NetWare та iншими мережами).
Протокол ядра NetWare (NCP) управляє потоком даних мiж робочими станцiями NetWare та файловими серверами для досягнення максимальної ефективностi цього процесу.
Послiдовний обмiн пакетами (SPX) використовує функцiї NetWare для перевiрки точностi передачi даних.
Протокол рекламуючого Сервера (SAP) контролює процес реєстрацiї в мережi та керує передачею повiдомлень мiж вузлами через всю мережу.
3. Типи кабелів і структуровані кабельні системи
Існує велика кількість різних модифікацій кабелів для ЛОМ. Використовуються як тонкі коаксіальні кабелі ( Fhinnet або Cheoper Net), так і товсті коаксіальні кабелі (Fhick Net), а також не екрановані виті пари (STP- Shicldef Twisted Pair), які мають вигляд електропроводів, що вмонтовані в стіні будинків і неекрановані виті пари (UTP-Unshicldef Twisted Pair), що нагадують телефонний провід.
Використовуються також оптичноволоконні кабелв, які працюють на великих відстанях. Тип кабеля залежить від вибраної карти адаптера.
З допомогою кабеля кожна РС з'єднується з іншими і з файловим сервером. В одних випадках єдиний кабель проходить від одного вузла до іншого, послідовно з'єднуючи всі РС і ФС. Така конфігурація називається топологією шина або топологією дейзі-ланцюг.
В інших випадках з кожної робочої станції підходить власний кабель від центрального вузла. Така конфігурація називається зіркою. Іноді кабель періодично розгалужується в вузлових точках, створюючи зіркоподібне дерево. Конфігурація дейзі-ланцюга потребує найменшої кількості кабеля, але в цьому випадку важче проводити діагностику в мережі.
На сучасному етапі проводяться пошукові роботи по створенню безпровідних локальних обчислювальних мереж. Такі мережі для передачі сигналів використовують інфрачервоні промені або радіохвилі.
Однією з найважливіших складових інформаційної інфраструктури, а відповідно і фундаментом вдалого ведення бізнесу, є надійна та гнучка кабельна інфраструктура організації та допоміжні інженерні системи, які забезпечують роботу телекомунікаційних прикладень.
Інвестиції у системи, які супроводжують роботу та розвиток телекомунікаційних можливостей організації, на відміну від багатьох інших IT-інвестицій, є довгостроковими та, як результат, мають бути захищені протягом тривалого періоду часу. Ось чому слушний вибір постачальника послуг по створенню структурованих кабельних систем (СКС) є вкрай важливий.
Використана література
1. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря - К.: Видав-ничий центр "Академія", 2001. -696 с.
2. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика. - К.: "Вища школа", 1991. - с.
3. Информатика. Базовый курс / Под ред. Симоновича С.В. - СПб., 1998.
4. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики. - М.: Наука, 1989. - 256 с.
5. Войтков В.Г. Лабораторний практикум з інформатики, част.1. - Хмельницький: ТУП, 2001. - 108 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...