WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → 1. Особливості структури ПЕОМ. 2. Створення двохвимірних таблиць. 3. Нумерація сторінок - Контрольна робота

1. Особливості структури ПЕОМ. 2. Створення двохвимірних таблиць. 3. Нумерація сторінок - Контрольна робота

записи. Первинним ключем називають такий ключ, який однозначно ідентифікує записи таблиці. Іншими словами, значення первинного ключа є унікальним для даної таблиці. Часто первинний ключ складається з одного поля. Наприклад, первинним ключем таблиці Особи має бути поле ТабНомер, і аж ніяк не Прізвище, оскільки записів з однаковим табельним номером не повинно бути. Водночас можна очікувати на записи, де є однакові прізвища.
Впорядкування записів таблиці за значенням ключа називають індексацією, а отриманий образ таблиці - індексом. Взагалі фізично таблиці та індекси можуть зберігатися у різних файлах (як, наприклад, у СУБД MS FoxPro). У MS Access всі об єкти бази даних (у тому числі і індекси) зберігаються в одному файлі.
Для уникнення непотрібних повторювань даних, яке може бути причиною помилок при введені даних, і нераціонального використання дискового простору комп ютера проектування таблиць завершується їх нормалізацією - процесом зменшення надлишкової інформації [3]. Так, згідно з принципами нормалізації таблицю Особи слід редагувати, замінивши в ній поле Освіта на КодОсвіти (тип даних С, розмір 1), а крім цього ввести ще таблицю Освіта з двома полями КодОсвіти та Освіта, які співпадають з відповідними полями у модифікованій та немодифікованій таблиці Особи . Таблицю Освіта будемо ще називати таблиця-довідник Освіта .
Взагалі таблиці створюються так, щоб задовольнити трьом нормальним формам:
Перша нормальна форма
1. Таблиця не має записів, що повторюються.
2. У таблиці відсутні групи полів, що повторюються.
3. Рядки повинні бути не впорядковані.
4. Стовпчики повинні бути не впорядковані.
Зрозуміло, щоб задовольнити умові 1, кожна таблиця повинна мати первинний ключ.
Друга нормальна форма
1. Таблиця задовольняє умовам першої нормальної форми.
2. Будь-яке неіндексне поле однозначно ідентифікується повним набором індексних полів.
Очевидно, що таблиці, які мають один первинний ключ автоматично задовольняють умові 2.
Третя нормальна форма
1. Таблиця задовольняє умовам другої нормальної форми.
2. Жодне з неіндексних полів таблиці не ідентифікується за допомогою іншого неіндексного поля.
Процес нормалізації таблиць, як правило, супроводжується створенням окремих додаткових таблиць, які пов язані між собою з використанням введених первинних ключів. Повертаючись до таблиці Особи, відмітимо, що її первинним ключем буде поле ТабНомер. Очевидно первинним ключем таблиці Освіта буде поле КодОсвіти. Тепер настає черга побудови таблиць:
Табл. 3 - Таблиця Особи
Номер поля Назва поля Тип даних Розмір, байт Множина значень
С1 ТабНомер C 4
2 Прізвище C 16
3 Ім я C 12
4 ПоБатькові C 16
5 ДатаНародження D
6 Стать C 1 'Ч';'Ж'
7 КодОсвіти C 1 Значення поля КодОсвіти з таблиці Освіта
Табл. 4 - Таблиця Освіта
Номер поля Назва поля Тип даних Розмір, байт Множина значень
С1 КодОсвіти C 1
2 Освіта C 16
Тут знак С означає первинний ключ.
Побудова та редагування структури таблиць
Для визначення таблиці треба у вікні бази даних (активізація вікна бази даних - F11) натиснути кнопку "Создать" та вибрати той чи інший режим, наприклад, режим конструктор. В цому режимі кожний рядок в верхній частини вікна визначає поле таблиці. Три стовпчики необхідні для визначення поточного поля: назва, тип даних, опис. Тут опис - для необов язкових пояснень. Перед рядком є можливість поставити ознаку первинного ключа за допомогою значка з малюнком у вигляді золотого ключика, що розташований на панелі інструментів. Розмір поля необхідно поставити у частині вікна з назвою "Свойства поля". Щоб забезпечити підстановку значень (в нашому прикладі значення полів Стать та КодОсвіти таблиці Особи) необхідно в стовпчику "Тип данных" знову звернутися до вибору можливих типів і вибрати "Мастер подстановок". Після очевидного діалогу буде забезпечено необхідний вибір значень при формування записів таблиці. Слід відмітити, що характер двох підстановок в даному прикладі різний. Для поля Стать -це підстановка фіксованих значень "М" або "Ж", а для поля КодОсвіти - це підстановка даних поля КодОсвіти таблиці Освіта . Майстер підстановок забезпечує вибір даних серед елементів фіксованих значень або серед значень поля таблиці-довідника, причому для надійності вибору цей процес, як правило, посилюється візуалізацією інших полів таблиці-довідника (в даному випадку при виборі значень поля КодОсвіти візуалізується ще й поле Освіта). Визначення підстановок за рахунок значень полів таблиць-довідників автоматично веде до так званого зв язування таблиць з відношенням "один-до-багатьох".
Якщо первинний ключ користувач не визначив, то MS Access допоможе при необхідности це зробити введенням додаткового поля, значення якого - порядковий номер запису.
Для редагування структури таблиці необхідно натиснути кнопку "Конструктор" вікна база даних, а далі діяти за схемою, що наведена вище.
Зв'язування таблиць
Процес зв язування таблиць може розпочинатись ще на етапі визначення підстановок. Завершує цей процес робота з визначення схеми даних. Ця робота розпочинається з натискання на значок "Схема данных", що розташований на панелі інструментів. В результаті відкривається вікно з такою же назвою "Схема данных", де вже існують графічні образи зв заних при підстановці таблиць. Решта таблиць може бути додана при необхідності. Зв язки між таблицями можна редагувати, видаляти. Для редагування або видалення існуючого зв язку необхідно правою кнопкою миші клацнути по лінії зв язку (графічне зображення зв язку), а далідотримуватись очевидних дій меню та діалогу. Так, дія "Удалить" означає видалення зв язку (це можна забезпечити і натисканням клавіатурної клавіши DELETE), а дія "Изменить связь" - редагування зв язку. Причому в останній дії передбачено діалог, який містить питання щодо цілісності даних. Якщо забезпечити цілісність (вибір значком "галочка"), то отримаємо зв язок "один-до-багатьох". Якщо між таблицями попередньо ніякі зв язки не встановлені, то встановити іх можна за допомогою лівої кнопки миші: необхідно не відпускаючи кнопки миші з єднати нею відповідні поля. В результаті відкриється вікно "Связи", де необхідно вибрати "Обеспечение целостности данных".
Створення двохвимірних таблиць у Word
Для уставлення в документ таблиці необхідно установити курсор у місці, де повинна починатися таблиця та в меню Таблица вибрати пункт Добавить, потім Таблица. У діалоговому вікні, що з'явилося, слід увести число стовпців і рядків, і натиснути ОK. Для уставлення таблиці також можна натиснути кнопку . У вікні, що розкрилося, розтягнути виділення на необхідне число вічок і натиснути клавішу миші. Усі команди для роботи з таблицями знаходяться у меню Таблица.
Пересування по таблиці здійснюється за допомогою покажчика миші або клавішами: , , ђ, ', Tab (на вічко праворуч), Shift+Tab (на вічко ліворуч). Кожне вічко таблиці розглядається як абзац, і дані у вічках форматуються як абзаци тексту. Для роботи з таблицями зручно користуватися панеллю інструментів Таблицы и границы, яку можна вивести на екран за допомогою кнопки .
При наведенні покажчика миші на верхню лінію таблиці, він перетворюється в чорну стрілку. Якщо в цей момент натиснути мишею, то виділиться один стовпець. Пересуваючи мишею чорну стрільцю, можна виділити відразу декілька стовпців. Рядки таблиці

 
 

Цікаве

Загрузка...